CHAPTER


DOI :10.26650/B/CH12CH47.2023.014.01   IUP :10.26650/B/CH12CH47.2023.014.01    Full Text (PDF)

Genel Geri̇atri̇ye Gi̇ri̇ş

Büşra CanAslı Tufan ÇinçinGülistan Bahat Öztürk

Geriatri, 65 yaş ve üzeri bireylerin dahili hastalıkları ve buna ek olarak koruyucu sağlık hizmetleri, işlevsellikleri ve psikososyal yaşamları ile ilgilenen bilim dalıdır. “Geras” (ileri yaş) ve “iatrikos” (hekim) kelimelerinden türetilmiştir. İşlevselliğin bozulması yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucu değildir; geriatrik sendromlar (bilişsel bozukluk, düşme, malnütrisyon, inkontinans gibi) arttıkça bağımlılık oranı da artmaktadır1 . Geriatri, tüm dahili branşlar gibi tedavi edici yaklaşımların yanı sıra koruyucu yaklaşımlar da uygulayarak ve yaklaşım planını kişinin durumuna göre bireyselleştirerek yaşlı bireyin yaşam kalitesini ve yaşam süresini artırmayı hedefler. Dünyada ve ülkemizde beklenen yaşam süresi artmaktadır. Dünya genelinde 2030 yılında her altı kişiden birinin 60 yaş ve üzerinde olması öngörülmekte, 80 yaş ve üzeri kişi sayısının ise 2050’de üç katına çıkması beklenmektedir (426 milyon)2 . Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre ülkemizde 65 yaş ve üzeri nüfus son beş yılda %24 artarak 2021 yılında 8 milyon 245 bin 124 kişiye ulaşmıştır. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2016 yılında %8,3 iken, 2021 yılında %9,7’ye yükselmiştir.3 Bu nedenle erişkin ile ilgilenen tüm branşlar gibi nefroloji pratiğinde de giderek artan oranda yaşlı hasta ile karşılaşılacaktır. Yaşlı hastaların çok boyutlu değerlendirilmeyi gerektiren kendine özgü dinamiklerinin olduğu nefrologlar tarafından da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bağlamda kitabın bu bölümünde geriatrik nefroloji kavramı; “Geriatrinin Dünyada ve Türkiye’deki Gelişimi”, “Geriatrik Nefrolojinin Dünyada ve Türkiye’deki Gelişimi” ve “Yaşlı Nefroloji Hastalarında Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar” başlıkları altında incelenecektir. References

 • 1. Cigolle CT, Langa KM, Kabeto MU, Tian Z, Blaum CS. Geriatric conditions and disability: the Health and Retirement Study. Annals of internal medicine. 2007;147: 156-164. google scholar
 • 2. World Health Organization, Ageing and Health https://www.who.int. google scholar
 • 3. Türkiye İstatistik Kurumu, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Yaslilar-2021-45636. google scholar
 • 4. Matthews DA. Dr. Marjory Warren and the origin of British geriatrics. Journal of the American Geriatrics Society. 1984;32: 253-258. google scholar
 • 5. Howell TH. Origins of British geriatrics. Proceedings of the Royal Society of Medicine. 1976;69: 445-449. google scholar
 • 6. Goodwin M, Morley JE. Geriatric research, education and clinical centers: their impact in the development of American geriatrics. Journal of the American Geriatrics Society. 1994;42: 1012-1019. google scholar
 • 7. H. H. Geriatri’nin Türkiye’de ‘ilk’lerinden Prof. Dr. Şefik Kayahan Turkish J of Geriatrics. 1998. google scholar
 • 8. Akademik Geriatri Derneği, Geriatri Klinikleri, https://www.akademikgeriatri.org/index.php?func=clinics. google scholar
 • 9. European Journal of Geriatrics and Gerontology. https://www.ejgg.org/. Volume 2023. google scholar
 • 10. Johansen KL, Chertow GM, Foley RN, et al. US Renal Data System 2020 Annual Data Report: Epidemio-logy of Kidney Disease in the United States. American journal of kidney diseases: the official journal of the National Kidney Foundation. 2021;77: A7-a8. google scholar
 • 11. American Society of Nephrology, Online Curricula: Geriatric Nephrology, https://www.asn-online.org/edu-cation/distancelearning/curricula/geriatrics/Chapter1.pdf. google scholar
 • 12. Türkiye Klinikleri Nefroloji, https://www.turkiyeklinikleri.com/journal/nefroloji-ozel-konular/93/is-sue/2015/8/1-0/geriatrik-nefroloji-ozel-sayisi/tr-index.html. google scholar
 • 13. Ebert N, Jakob O, Gaedeke J, et al. Prevalence of reduced kidney function and albuminuria in older adults: the Berlin Initiative Study. Nephrology, dialysis, transplantation: official publication of the European Di-alysis and Transplant Association - European Renal Association. 2017;32: 997-1005. google scholar
 • 14. Glassock RJ, Rule AD. The implications of anatomical and functional changes of the aging kidney: with an emphasis on the glomeruli. Kidney international. 2012;82: 270-277. google scholar
 • 15. Denic A, Ricaurte L, Lopez CL, et al. Glomerular Volume and Glomerulosclerosis at Different Depths within the Human Kidney. Journal of the American Society of Nephrology: JASN. 2019;30: 1471-1480. google scholar
 • 16. Dos Santos VP, Pozzan G, Castelli V, Caffaro RA. Arteriosclerosis, atherosclerosis, arteriolosclerosis, and Monckeberg medial calcific sclerosis: what is the difference? Jornal vascular brasileiro. 2021;20: e20200211. google scholar
 • 17. Denic A, Lieske JC, Chakkera HA, et al. The Substantial Loss of Nephrons in Healthy Human Kidneys with Aging. Journal of the American Society of Nephrology: JASN. 2017;28: 313-320. google scholar
 • 18. Denic A, Mathew J, Lerman LO, et al. Single-Nephron Glomerular Filtration Rate in Healthy Adults. The New England journal of medicine. 2017;376: 2349-2357. google scholar
 • 19. Lindeman RD, Tobin J, Shock NW. Longitudinal studies on the rate of decline in renal function with age. Journal of the American Geriatrics Society. 1985;33: 278-285. google scholar
 • 20. Liu P, Quinn RR, Lam NN, et al. Accounting for Age in the Definition of Chronic Kidney Disease. JAMA internal medicine. 2021;181: 1359-1366. google scholar
 • 21. Jacobs JM, Cohen A, Ein-Mor E, Stessman J. Cholesterol, statins, and longevity from age 70 to 90 years. Journal of the American Medical Directors Association. 2013;14: 883-888. google scholar
 • 22. Lewington S, Whitlock G, Clarke R, et al. Blood cholesterol and vascular mortality by age, sex, and blood pressure: a meta-analysis of individual data from 61 prospective studies with 55,000 vascular deaths. Lancet (London, England). 2007;370: 1829-1839. google scholar
 • 23. Visseren FLJ, Mach F, Smulders YM, et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. European heart journal. 2021;42: 3227-3337. google scholar
 • 24. Cruz-Jentoft AJ. Risks of Changing Estimated Glomerular Filtration Rate Thresholds in Older Persons. JAMA internal medicine. 2022;182: 238. google scholar
 • 25. Inker LA, Schmid CH, Tighiouart H, et al. Estimating glomerular filtration rate from serum creatinine and cystatin C. The New England journal of medicine. 2012;367: 20-29. google scholar
 • 26. Tufan A, Tufan F, Akpinar TS, Ilhan B, Bahat G, Karan MA. Low glomerular filtration rate as an associated risk factor for sarcopenic muscle strength: is creatinine or cystatin C-based estimation more relevant? The aging male: the official journal of the International Society for the Study of the Aging Male. 2017;20: 110114. google scholar
 • 27. Bahat G, Ilhan B, Erdogan T, et al. International Validation of the Turkish Inappropriate Medication Use in the Elderly (TIME) Criteria Set: A Delphi Panel Study. Drugs & aging. 2021;38: 513-521. google scholar
 • 28. Demirer Aydemir F, Oncu S, Yakar NM, et al. Potentially inappropriate medication use in elderly patients treated in intensive care units: A cross-sectional study using 2019 Beers, STOPP/v2 Criteria and EU(7)-PIM List. International journal of clinical practice. 2021;75: e14802. google scholar
 • 29. Durmuş N, Tufan A, Can B, et al. Potentially inappropriate medications based on TIME criteria and risk of in-hospital mortality in COVID-19 patients. Revista da Associacao Medica Brasileira (1992). 2022;68: 1730-1736. google scholar
 • 30. Rule AD, Bailey KR, Schwartz GL, Khosla S, Lieske JC, Melton LJ, 3rd. For estimating creatinine clea-rance measuring muscle mass gives better results than those based on demographics. Kidney international. 2009;75: 1071-1078. google scholar
 • 31. Volkert D, Beck AM, Cederholm T, et al. ESPEN practical guideline: Clinical nutrition and hydration in geriatrics. Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland). 2022;41: 958-989. google scholar
 • 32. van Loon IN, Joosten H, Iyasere O, Johansson L, Hamaker ME, Brown EA. The prevalence and impact of falls in elderly dialysis patients: Frail elderly Patient Outcomes on Dialysis (FEPOD) study. Archives of gerontology and geriatrics. 2019;83: 285-291. google scholar
 • 33. Ahmed FA. Kidney Disease in Elderly: Importance of Collaboration between Geriatrics and Nephrology. Aging and disease. 2018;9: 745-747. google scholar
 • 34. Saran R, Li Y, Robinson B, et al. US Renal Data System 2015 Annual Data Report: Epidemiology of Kid-ney Disease in the United States. American journal of kidney diseases : the official journal of the National Kidney Foundation. 2016;67: Svii, S1-305. google scholar
 • 35. Kurella M, Covinsky KE, Collins AJ, Chertow GM. Octogenarians and nonagenarians starting dialysis in the United States. Annals of internal medicine. 2007;146: 177-183. google scholar
 • 36. Fried LP, Tangen CM, Walston J, et al. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. The journals of gerontology Series A, Biological sciences and medical sciences. 2001;56: M146-156. google scholar
 • 37. Morley JE, Vellas B, van Kan GA, et al. Frailty consensus: a call to action. Journal of the American Medical Directors Association. 2013;14: 392-397. google scholar
 • 38. Dent E, Morley JE, Cruz-Jentoft AJ, et al. Physical Frailty: ICFSR International Clinical Practice Guidelines for Identification and Management. The journal of nutrition, health & aging. 2019;23: 771-787. google scholar
 • 39. Johansen KL, Chertow GM, Jin C, Kutner NG. Significance of frailty among dialysis patients. Journal of the American Society of Nephrology: JASN. 2007;18: 2960-2967. google scholar
 • 40. Ozturk S, Cetin DG, Cetin M, et al. Prevalence and Associates of Frailty Status in Different Stages of Ch-ronic Kidney Disease: A Cross-Sectional Study. The journal of nutrition, health & aging. 2022;26: 889-895. google scholar
 • 41. Morley JE, Malmstrom TK, Miller DK. A simple frailty questionnaire (FRAIL) predicts outcomes in middle aged African Americans. The journal of nutrition, health & aging. 2012;16: 601-608. google scholar
 • 42. Bilotta C, Nicolini P, Case A, Pina G, Rossi S, Vergani C. Frailty syndrome diagnosed according to the Study of Osteoporotic Fractures (SOF) criteria and adverse health outcomes among community-dwelling older out-patients in Italy. A one-year prospective cohort study. Archives of gerontology and geriatrics. 2012;54: e23-28. google scholar
 • 43. Bahat G, Ilhan B, Erdogan T, et al. Simpler modified fried frailty scale as a practical tool to evaluate physical frailty: Methodological report for its cross-cultural adaptation and validation. Experimental gerontology. 2022;166: 111887. google scholar
 • 44. Bahat G, Ilhan B, Tufan A, Dogan H, Karan MA. Success of Simpler Modified Fried Frailty Scale to Predict Mortality among Nursing Home Residents. The journal of nutrition, health & aging. 2021;25: 606-610. google scholar
 • 45. Cook WL, Jassal SV. Functional dependencies among the elderly on hemodialysis. Kidney international. 2008;73: 1289-1295. google scholar
 • 46. Lacquaniti A, Bolignano D, Campo S, et al. Malnutrition in the elderly patient on dialysis. Renal failure. 2009;31: 239-245. google scholar
 • 47. Demirdag F, Kolbasi EN, Pehlivan O. Prevalence of Malnutrition According to the Global Leadership Initi-ative on Malnutrition Criteria in Community-dwelling Older Adults in Turkey. Medeniyet medical journal. 2022;37: 234-239. google scholar
 • 48. Gündüz E, Eskin F, Gündüz M, et al. Malnutrition in Community-Dwelling Elderly in Turkey: A Multicenter, Cross-Sectional Study. Medical science monitor: international medical journal of experimental and clinical research. 2015;21: 2750-2756. google scholar
 • 49. Crichton M, Craven D, Mackay H, Marx W, de van der Schueren M, Marshall S. A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the prevalence of protein-energy malnutrition: associations with ge-ographical region and sex. Age and ageing. 2019;48: 38-48. google scholar
 • 50. Bellanti F, Lo Buglio A, Quiete S, Vendemiale G. Malnutrition in Hospitalized Old Patients: Screening and Diagnosis, Clinical Outcomes, and Management. Nutrients. 2022;14. google scholar
 • 51. Carrero JJ, Thomas F, Nagy K, et al. Global Prevalence of Protein-Energy Wasting in Kidney Disease: A Meta-analysis of Contemporary Observational Studies From the International Society of Renal Nutrition and Metabolism. Journal of Renal Nutrition. 2018;28: 380-392. google scholar
 • 52. Fouque D, Kalantar-Zadeh K, Kopple J, et al. A proposed nomenclature and diagnostic criteria for prote-in-energy wasting in acute and chronic kidney disease. Kidney international. 2008;73: 391-398. google scholar
 • 53. Catikkas NM, Karan MA, Bahat Z, Bahat G. Clinicians’ weak practice: Nutritional therapy is required for the risk of malnutrition as well as malnutrition in older adults. Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland). 2022;41: 2067-2068. google scholar
 • 54. Naseer M, Forssell H, Fagerström C. Malnutrition, functional ability and mortality among older people aged □ 60 years: a 7-year longitudinal study. European journal of clinical nutrition. 2016;70: 399-404. google scholar
 • 55. Fiaccadori E, Sabatino A, Barazzoni R, et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in hospitalized patients with acute or chronic kidney disease. Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland). 2021;40: 1644-1668. google scholar
 • 56. Bauer J, Biolo G, Cederholm T, et al. Evidence-based recommendations for optimal diyetary protein intake in older people: a position paper from the PROT-AGE Study Group. Journal of the American Medical Di-rectors Association. 2013;14: 542-559. google scholar
 • 57. Bahat G, Akmansu M, Gungor L, et al. Optimal use of oral nutritional supplements (ONS) in medical nut-rition therapy: ONS consensus report from KEPAN. European journal of clinical nutrition. 2022: 1-5. google scholar
 • 58. Kopple JD. National kidney foundation K/DOQI clinical practice guidelines for nutrition in chronic renal fa-ilure. American journal of kidney diseases: the official journal of the National Kidney Foundation. 2001;37: S66-70. google scholar
 • 59. Garrison GM, Robelia PM, Pecina JL, Dawson NL. Comparing performance of 30-day readmission risk classifiers among hospitalized primary care patients. Journal of evaluation in clinical practice. 2017;23: 524-529. google scholar
 • 60. Devons CA. Comprehensive geriatric assessment: making the most of the aging years. Current opinion in clinical nutrition and metabolic care. 2002;5: 19-24. google scholar
 • 61. Deschodt M, Flamaing J, Haentjens P, Boonen S, Milisen K. Impact of geriatric consultation teams on clinical outcome in acute hospitals: a systematic review and meta-analysis. BMC medicine. 2013;11: 48. google scholar
 • 62. Huss A, Stuck AE, Rubenstein LZ, Egger M, Clough-Gorr KM. Multidimensional preventive home vi-sit programs for community-dwelling older adults: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. The journals of gerontology Series A, Biological sciences and medical sciences. 2008;63: 298-307. google scholar
 • 63. Elkan R, Kendrick D, Dewey M, et al. Effectiveness of home based support for older people: systematic review and meta-analysis. BMJ (Clinical research ed). 2001;323: 719-725. google scholar
 • 64. Brown EA, Farrington K. Geriatric Assessment in Advanced Kidney Disease. Clinical journal of the Ame-rican Society of Nephrology: CJASN. 2019;14: 1091-1093. google scholar
 • 65. Voorend CGN, Joosten H, Berkhout-Byrne NC, et al. Design of a consensus-based geriatric assessment tai-lored for older chronic kidney disease patients: results of a pragmatic approach. European geriatric medicine. 2021;12: 931-942. google scholar
 • 66. Katz S, Ford AB, Moskowitz RW, Jackson BA, Jaffe MW. Studıes Of Illness In The Aged. The Index of ADL: A Standardized Measure Of Biological And Psychosocial Function. Jama. 1963;185: 914-919. google scholar
 • 67. Lawton MP, Brody EM. Assessment of older people: self-maintaining and instrumental activities of daily living. The Gerontologist. 1969;9: 179-186. google scholar
 • 68. Nasreddine ZS, Phillips NA, Bedirian V, et al. The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment. Journal of the American Geriatrics Society. 2005;53: 695-699. google scholar
 • 69. Yesavage JA, Sheikh JI. 9/Geriatric Depression Scale (GDS). Clinical Gerontologist. 1986;5: 165-173. google scholar
 • 70. Rockwood K, Song X, MacKnight C, et al. A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. CMAJ: Canadian Medical Association journal = journal de l’Association medicale canadienne. 2005;173: 489-495. google scholar
 • 71. Charlson ME, Pompei P, Ales KL, MacKenzie CR. A new method of classifying prognostic comorbidity in longitudinal studies: development and validation. Journal of chronic diseases. 1987;40: 373-383. google scholar
 • 72. Ottery FD. Definition of standardized nutritional assessment and interventional pathways in oncology. Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif). 1996;12: S15-19. google scholar
 • 73. Rubenstein LZ, Harker JO, Salva A, Guigoz Y, Vellas B. Screening for undernutrition in geriatric practice: developing the short-form mini-nutritional assessment (MNA-SF). The journals of gerontology Series A, Biological sciences and medical sciences. 2001;56: M366-372. google scholar
 • 74. Borson S, Scanlan J, Brush M, Vitaliano P, Dokmak A. The mini-cog: a cognitive ‘vital signs’ measure for dementia screening in multi-lingual elderly. International journal of geriatric psychiatry. 2000;15: 10211027. google scholar
 • 75. Almeida OP, Almeida SA. Short versions of the geriatric depression scale: a study of their validity for the diagnosis of a major depressive episode according to ICD-10 and DSM-IV. International journal of geriatric psychiatry. 1999;14: 858-865. google scholar
 • 76. Williams B, Mancia G, Spiering W, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hyper-tension. European heart journal. 2018;39: 3021-3104. google scholar
 • 77. Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, et al. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ ACPM/AGS/APhA /ASH/ASPC /NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Associa-tion Task Force on Clinical Practice Guidelines. Hypertension (Dallas, Tex: 1979). 2018;71: 1269-1324. google scholar
 • 78. Somes GW, Pahor M, Shorr RI, Cushman WC, Applegate WB. The role of diastolic blood pressure when treating isolated systolic hypertension. Archives of internal medicine. 1999;159: 2004-2009. google scholar
 • 79. Bahat G, Ozkok S, Petrovic M, Benetos A. Geriatricians’ perspective on findings from the STEP and the SPRINT trials with a special focus on their similarities and differences. Journal of hypertension. 2023;41: 198-199. google scholar
 • 80. Bahat G, Ozkok S, Petrovic M. Treating Hypertension in Older Adults in Light of the Recent STEP Trial: Can We Implement the Findings in Geriatric Practice? Drugs & aging. 2022;39: 915-921. google scholar
 • 81. Bahat G, Ilhan B, Tufan A, et al. Hypotension in Nursing Home Residents on Antihypertensive Treatment: Is it Associated with Mortality? Journal of the American Medical Directors Association. 2021;22: 2319-2324. e2314. google scholar
 • 82. Bahat G, İlhan B, Tufan A, Kılıç C, Karan MA, Petrovic M. Hypotension Under Antihypertensive Treatment and Incident Hospitalizations of Nursing Home Residents. Drugs & aging. 2022;39: 477-484. google scholar
 • 83. Fedorowski A, Ricci F, Sutton R. Orthostatic hypotension and cardiovascular risk. Kardiologia polska. 2019;77: 1020-1027. google scholar
 • 84. Mol A, Bui Hoang PTS, Sharmin S, et al. Orthostatic Hypotension and Falls in Older Adults: A Systematic Review and Meta-analysis. Journal of the American Medical Directors Association. 2019;20: 589-597.e585. google scholar
 • 85. Cremer A, Soumare A, Berr C, et al. Orthostatic Hypotension and Risk of Incident Dementia: Results From a 12-Year Follow-Up of the Three-City Study Cohort. Hypertension (Dallas, Tex : 1979). 2017;70: 44-49. google scholar
 • 86. Benetos A, Petrovic M, Strandberg T. Hypertension Management in Older and Frail Older Patients. Circu-lation research. 2019;124: 1045-1060. google scholar
 • 87. Centers for Disease Control and Prevention, Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), https:// www.cdc.gov/vaccines/acip/recommendations.html. google scholar
 • 88. Jaiswal V, Ang SP, Lnu K, et al. Effect of Pneumococcal Vaccine on Mortality and Cardiovascular Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of clinical medicine. 2022;11. google scholar
 • 89. Behrouzi B, Bhatt DL, Cannon CP, et al. Association of Influenza Vaccination With Cardiovascular Risk: A Meta-analysis. JAMA network open. 2022;5: e228873. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.