CHAPTER


DOI :10.26650/B/CH12CH47.2023.014.29   IUP :10.26650/B/CH12CH47.2023.014.29    Full Text (PDF)

Geriatrik Kronik Böbrek Hastalarında Beslenme Yönetimi

Lale ErtuğluT. Alp İkizler

Beslenme yönetimi, orta ila ileri evredekiler başta olmak üzere, kronik böbrek hastalığı (KBH) olan hastalarda, tedavinin en önemli ögelerinden biridir. Bu hassas hastalarda, diyet alimi, değişen besin kullanimina yol açan eşzamanli metabolik anormallikler ve böbrek replasman terapilerinin advers beslenme etkileri dahil, ancak bunlarla sinirli olmamak üzere birçok faktöre bağli olarak artan protein enerji kaybi riski olduğu gayet iyi bilinmektedir. KBH ayni zamanda, bağımsız olarak zayıflama ve sarkopeni riski taşıyan yaşlanan popülasyonun bir hastalığıdır. Bu düzensizliklere yol açan bazı faktörler KBH ve yaşlanma arasında örtüşürken, her rahatsızlığa özgü olan ve kombinasyon halinde kardiyovasküler hastalık, enfeksiyon riski ve güçsüzlük gibi kötü klinik sonuç riskini katlanarak artırabilecek başka faktörler de vardır. Aşağıdaki bölümlerde, KBH’li yaşli hastalarda protein enerji kaybının epidemiyolojisini ele alacağız ve bu anormal duruma yol açan mekanizmalar hakkında bilgi vereceğiz. Ayrıca, KBH’li yaşlı hastalarda sivi ve elektrolit dengesinin yönetimine yönelik tavsiyelerle birlikte protein enerji tükenmesi (PET, protein enerji wasting) önleme ve tedavi etme stratejilerini tartışacağız.References

 • 1. Sabharwal S, Wilson H, Reilly P, Gupte CM. Heterogeneity of the definition of elderly age in current ort-hopaedic research. Springerplus 2015; 4:516-516. google scholar
 • 2. Başkanlığı TCCSvB. Demografik Göstergeler. In: 2022. google scholar
 • 3. United Nations DoEaSA, Population Division (2019). World Population Ageing 2019: Highlights. In: (ST/ ESA/SER.A/430): 2019. google scholar
 • 4. Kooman JP, Kotanko P, Schols AMWJ et al. Chronic kidney disease and premature ageing. Nature Reviews Nephrology 2014; 10:732-742. google scholar
 • 5. Rosenberg IH. Sarcopenia: origins and clinical relevance. J Nutr 1997; 127:990s-991s. google scholar
 • 6. Kim JC, Kalantar-Zadeh K, Kopple JD. Frailty and Protein-Energy Wasting in Elderly Patients with End Stage Kidney Disease. Journal of the American Society of Nephrology 2013; 24:337-351. google scholar
 • 7. Cruz-Jentoft AJ, Baeyens JP, Bauer JM et al. Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis: Report of the European Working Group on Sarcopenia in Older People. Age Ageing 2010; 39:412-423. google scholar
 • 8. Fielding RA, Vellas B, Evans WJ et al. Sarcopenia: an undiagnosed condition in older adults. Current con-sensus definition: prevalence, etiology, and consequences. International working group on sarcopenia. J Am Med Dir Assoc 2011; 12:249-256. google scholar
 • 9. Shafiee G, Keshtkar A, Soltani A et al. Prevalence of sarcopenia in the world: a systematic review and meta- analysis of general population studies. J Diabetes Metab Disord 2017; 16:21. google scholar
 • 10. Fouque D, Kalantar-Zadeh K, Kopple J et al. A proposed nomenclature and diagnostic criteria for protein-e-nergy wasting in acute and chronic kidney disease. Kidney Int 2008; 73:391-398. google scholar
 • 11. Koppe L, Fouque D, Kalantar-Zadeh K. Kidney cachexia or protein-energy wasting in chronic kidney disease: facts and numbers. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle 2019; 10:479-484. google scholar
 • 12. Ikizler TA, Cuppari L. The 2020 Updated KDOQI Clinical Practice Guidelines for Nutrition in Chronic Kidney Disease. Blood Purification 2021; 50:667-671. google scholar
 • 13. Dai L, Mukai H, Lindholm B et al. Clinical global assessment of nutritional status as predictor of mortality in chronic kidney disease patients. PLoS One 2017; 12:e0186659. google scholar
 • 14. de Mutsert R, Grootendorst DC, Boeschoten EW et al. Subjective global assessment of nutritional status is strongly associated with mortality in chronic dialysis patients. Am J Clin Nutr 2009; 89:787-793. google scholar
 • 15. Zhou Y, Hellberg M, Svensson P et al. Sarcopenia and relationships between muscle mass, measured glo-merular filtration rate and physical function in patients with chronic kidney disease stages 3-5. Nephrology Dialysis Transplantation 2017; 33:342-348. google scholar
 • 16. Ikizler TA. Optimal nutrition in hemodialysis patients. Advances in chronic kidney disease 2013; 20:181-189. google scholar
 • 17. Alp Ikizler T, Cano NJ, Franch H et al. Prevention and treatment of protein energy wasting in chronic kidney disease patients: a consensus statement by the International Society of Renal Nutrition and Metabolism. Kidney international 2013; 84:1096-1107. google scholar
 • 18. Bossola M, Tazza L, Giungi S, Luciani G. Anorexia in hemodialysis patients: An update. Kidney internati-onal 2006; 70:417-422. google scholar
 • 19. Landi F, Calvani R, Tosato M et al. Anorexia of Aging: Risk Factors, Consequences, and Potential Treat-ments. Nutrients 2016; 8:69. google scholar
 • 20. Roubenoff R. Sarcopenia and its implications for the elderly. Eur J Clin Nutr 2000; 54 Suppl 3:S40-47. google scholar
 • 21. Dhillon RJ, Hasni S. Pathogenesis and Management of Sarcopenia. Clin Geriatr Med 2017; 33:17-26. google scholar
 • 22. Slinin Y, Guo H, Gilbertson DT et al. Prehemodialysis care by dietitians and first-year mortality after ini-tiation of hemodialysis. American journal of kidney diseases : the official journal of the National Kidney Foundation 2011; 58:583-590. google scholar
 • 23. D’Alessandro C, Giannese D, Avino M, Cupisti A. Energy Requirement for Elderly CKD Patients. Nutrients 2021; 13. google scholar
 • 24. Ikizler TA, Cano NJ, Franch H et al. Prevention and treatment of protein energy wasting in chronic kidney disease patients: a consensus statement by the International Society of Renal Nutrition and Metabolism. Kidney Int 2013; 84:1096-1107. google scholar
 • 25. Gammack JK, Sanford AM. Caloric supplements for the elderly. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2015; 18:32-36. google scholar
 • 26. Li M, Zhao S, Wu S et al. Effectiveness of Oral Nutritional Supplements on Older People with Anorexia: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Nutrients 2021; 13. google scholar
 • 27. Thomson KH, Rice S, Arisa O et al. Effectiveness and cost-effectiveness of oral nutritional supplements in frail older people who are malnourished or at risk of malnutrition: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Healthy Longevity 2022; 3:e654-e666. google scholar
 • 28. Bonenkamp AA, Hoekstra T, Hemmelder MH et al. Trends in home dialysis use differ among age categories in past two decades: A Dutch registry study. European journal of clinical investigation 2022; 52:e13656. google scholar
 • 29. Fu EL, Evans M, Carrero JJ et al. Timing of dialysis initiation to reduce mortality and cardiovascular events in advanced chronic kidney disease: nationwide cohort study. BMJ (Clinical research ed.) 2021; 375:e066306. google scholar
 • 30. Cooper BA, Branley P, Bulfone L et al. A Randomized, Controlled Trial of Early versus Late Initiation of Dialysis. 2010; 363:609-619. google scholar
 • 31. Mah JY, Choy SW, Roberts MA et al. Oral protein-based supplements for people with chronic kidney disease requiring dialysis. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Mar 31;2017(3):CD012616. doi: 10.1002/14651858. CD012616. eCollection 2017 Mar. google scholar
 • 32. Caglar K, Fedje L, Dimmitt R et al. Therapeutic effects of oral nutritional supplementation during hemodi-alysis. Kidney international 2002; 62:1054-1059. google scholar
 • 33. Kalantar-Zadeh K, Braglia A, Chow J et al. An anti-inflammatory and antioxidant nutritional supplement for hypoalbuminemic hemodialysis patients: a pilot/feasibility study. Journal of renal nutrition : the official journal of the Council on Renal Nutrition of the National Kidney Foundation 2005; 15:318-331. google scholar
 • 34. Ewers B, Riserus U, Marckmann P. Effects of unsaturated fat dietary supplements on blood lipids, and on markers of malnutrition and inflammation in hemodialysis patients. Journal of renal nutrition : the official journal of the Council on Renal Nutrition of the National Kidney Foundation 2009; 19:401-411. google scholar
 • 35. Bolasco P, Caria S, Cupisti A et al. A novel amino acids oral supplementation in hemodialysis patients: a pilot study. Renal failure 2011; 33:1-5. google scholar
 • 36. Hiroshige K, Sonta T, Suda T et al. Oral supplementation of branched-chain amino acid improves nutritional status in elderly patients on chronic haemodialysis. Nephrology, dialysis, transplantation : official publicati-on of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association 2001; 16:1856-1862. google scholar
 • 37. Hiroshige K, Iwamoto M, Kabashima N et al. Prolonged use of intradialysis parenteral nutrition in elderly malnourished chronic haemodialysis patients. Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association 1998; 13:2081-2087. google scholar
 • 38. Marsen TA, Beer J, Mann H. Intradialytic parenteral nutrition in maintenance hemodialysis patients suffering from protein-energy wasting. Results of a multicenter, open, prospective, randomized trial. Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland) 2017; 36:107-117. google scholar
 • 39. Liu Y, Xiao X, Qin DP et al. Comparison of Intradialytic Parenteral Nutrition with Glucose or Amino Acid Mixtures in Maintenance Hemodialysis Patients. Nutrients 2016; 8. google scholar
 • 40. Kittiskulnam P, Banjongjit A, Metta K et al. The beneficial effects of intradialytic parenteral nutrition in hemodialysis patients with protein energy wasting: a prospective randomized controlled trial. Scientific reports 2022; 12:4529. google scholar
 • 41. Cano NJ, Fouque D, Roth H et al. Intradialytic parenteral nutrition does not improve survival in malnou-rished hemodialysis patients: a 2-year multicenter, prospective, randomized study. Journal of the American Society of Nephrology : JASN 2007; 18:2583-2591. google scholar
 • 42. Iglesias P, D^ez JJ, Fernandez-Reyes MJ et al. Recombinant human growth hormone therapy in malnou-rished dialysis patients: a randomized controlled study. American journal of kidney diseases : the official journal of the National Kidney Foundation 1998; 32:454-463. google scholar
 • 43. Albaaj F, Sivalingham M, Haynes P et al. Prevalence of hypogonadism in male patients with renal failure. Postgrad Med J 2006; 82:693-696. google scholar
 • 44. Romejko K, Rymarz A, Sadownik H, Niemczyk S. Testosterone Deficiency as One of the Major Endocrine Disorders in Chronic Kidney Disease. Nutrients 2022; 14. google scholar
 • 45. Skiba R, Matyjek A, Syrylo T et al. Advanced Chronic Kidney Disease is a Strong Predictor of Hypogona-dism and is Associated with Decreased Lean Tissue Mass. Int J Nephrol Renovasc Dis 2020; 13:319-327. google scholar
 • 46. Hackett G, Kirby M, Edwards D et al. British Society for Sexual Medicine Guidelines on Adult Testosterone Deficiency, With Statements for UK Practice. J Sex Med 2017; 14:1504-1523. google scholar
 • 47. Yeo JK, Koo HS, Yu J, Park MG. Effects of Testosterone Treatment on Quality of Life in Patients With Chronic Kidney Disease. Am J Mens Health 2020; 14:1557988320917258. google scholar
 • 48. Barton Pai A, Chretien C, Lau AH. The effects of nandrolone decanoate on nutritional parameters in hemo-dialysis patients. Clin Nephrol 2002; 58:38-46. google scholar
 • 49. Johansen KL, Mulligan K, Schambelan M. Anabolic effects of nandrolone decanoate in patients receiving dialysis: a randomized controlled trial. Jama 1999; 281:1275-1281. google scholar
 • 50. Johansen KL, Painter PL, Sakkas GK et al. Effects of resistance exercise training and nandrolone decanoate on body composition and muscle function among patients who receive hemodialysis: A randomized, cont-rolled trial. J Am Soc Nephrol 2006; 17:2307-2314. google scholar
 • 51. Macdonald JH, Marcora SM, Jibani MM et al. Nandrolone decanoate as anabolic therapy in chronic kidney disease: a randomized phase II dose-finding study. Nephron Clin Pract 2007; 106:c125-135. google scholar
 • 52. Mortelmans AK, Duym P, Vandenbroucke J et al. Intradialytic parenteral nutrition in malnourished hemo-dialysis patients: a prospective long-term study. JPEN. Journal of parenteral and enteral nutrition 1999; 23:90-95. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.