CHAPTER


DOI :10.26650/B/CH12CH47.2023.014.02   IUP :10.26650/B/CH12CH47.2023.014.02    Full Text (PDF)

Geri̇atri̇k Nefroloji̇ye Genel Bakış Ve Yaşlanan Toplum

Gizem KumruŞule Şengül

Yaşlanma, birçok organ sisteminde yapısal ve hücresel fonksiyonel değişikliklere yol açan doğal, ilerleyici ve kaçınılmaz bir biyolojik süreçtir1 .Böbreklerin yaşlanmasında intrarenal Klotho gen ekspresyonundaki azalma, oksidatif stres, intrarenal renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminin kronik aktivasyonu, TGF-β aracılı fibrotik süreçler, nitrik oksit düzeyinin azalması, ileri glikolizasyon ürünlerinin artışı, mitokondriyal kayıp ve telomer kısalması gibi pek çok hasar mekanizması rol oynar2 . İlerleyen yaşla birlikte yalnızca normal organ yaşlanmasının değil, aynı zamanda yaşlı bireylerde daha sık görülen ateroskleroz, hipertansiyon ve diyabet gibi hastalıkların da etkisiyle böbreklerde anatomik değişiklikler ve fonksiyon kaybı görülür. Önlenilebilir ve tedavi edilebilir bir hastalığa bağlı patolojik değişikliklerin, yaşlanmanın kaçınılmaz fizyolojik sonuçlarından ayırt edilmesi bazen zor olmakla birlikte yaşlı hastaların yönetiminde oldukça önemlidir. Yaşlanma ile birlikte böbrek rezervlerinin kaybı, akut böbrek hasarına (ABH) artan yatkınlık, yeni gelişimli nefropatilerde daha ileri hastalık ve renal yoldan elimine edilen ilaçların toksik birikimi gibi riskleri de artırmaktadır. Dünya nüfusu 1950’lerden günümüze yaklaşık 3 kat artmış ve doğumda beklenen yaşam süresi 25 yıl uzamıştır3 . Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre 65 yaş üstü yaşlı nüfus oranı dünya ortalaması 2021 yılında %9,6’dır. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ülkeler Japonya (%28,7), İtalya (%23,6) ve Portekiz (%23,1) iken, yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler Birleşik Arap Emirlikleri (%1,4), Katar (%1,9) ve Uganda’dır (%2,0). Ülkemizde ise 2021 verilerine göre 8.245.124 kişi (%9,7) 65 yaşının üzerindedir ve doğumda beklenen yaşam süresi 76 yıldır4 . Türkiye’deki yaşlı nüfus oranı dünya ortalaması ile benzer iken, Avrupa Birliği üye ülkeleri ortalamasının (%21,1) altındadır.References

 • 1. Glassock RJ, Rule AD. The implications of anatomical and functional changes of the aging kidney: with an emphasis on the glomeruli. Kidney Int 2012; 82: 270. google scholar
 • 2. Perico N, Remuzzi G, Benigni A. Aging and the kidney. Curr Opin Nephrol Hypertens 2011;20:312-7. google scholar
 • 3. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Pros-pects, 2022. https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/ (Erişim tarihi: 11 Ağustos 2022) google scholar
 • 4. Türkiye İstatistik Kurumu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2021. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/In-dex?p=Dunya-Nufus-Gunu-2022-45552 (Erişim tarihi: 11 Ağustos 2022) google scholar
 • 5. Ebert N, Jakob O, Gaedeke J, et al. Prevalence of reduced kidney function and albuminuria in older adults: the Berlin Initiative Study. Nephrol Dial Transplant. 2017; 32:997. google scholar
 • 6. United States Renal Data System. 2021 USRDS Annual Data Report: Epidemiology of kidney disease in the United States. National Institutes of Health, National Institute of diyabetes and Digestive and Kidney Diseases, Bethesda, MD, 2021. google scholar
 • 7. Süleymanlar G, Taş C, Arinsoy T, Ateş K, Altun B, Altiparmak MR, et al. A population-based survey of Chronic REnal Disease In Turkey--the CREDIT study. Nephrol Dial Transplant. 2011;26: 1862-71. google scholar
 • 8. Türk Nefroloji Derneği. Türkiye’de Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Kayıt Raporu, 2021. google scholar
 • 9. Gourtsoyiannis N, Prassopoulos P, Cavouras D, Pantelidis N. The thickness of the renal parenchyma dec-reases with age: a CT study of 360 patients. AJR Am J Roentgenol. 1990;155: 541-544. google scholar
 • 10. Wang X, Vrtiska TJ, Avula RT, et al. Age, kidney function, and risk factors associate differently with cortical and medullary volumes of the kidney. Kidney Int. 2014;85: 677-685. google scholar
 • 11. Rule AD, Sasiwimonphan K, Lieske JC, et al. Characteristics of renal cystic and solid lesions based on contrast-enhanced computed tomography of potential kidney donors. Am J Kidney Dis. 2012; 59:611. google scholar
 • 12. Abdel-Rahman EM, Okusa MD. Effects of aging on renal function and regenerative capacity. Nephron Clin Pract. 2014;127: 15-20. google scholar
 • 13. Karam Z, Tuazon J. Anatomic and physiologic changes of the aging kidney. Clin Geriatr Med. 2013;29: 555-564. google scholar
 • 14. Hommos MS, Glassock RJ, Rule AD. Structural and Functional Changes in Human Kidneys with Healthy Aging. J Am Soc Nephron. 107;28: 2838-2844. google scholar
 • 15. Rule AD, Amer H, Cornell LD, et al. The association between age and nephrosclerosis on renal biopsy among healthy adults. Ann Intern Med. 2010; 152: 561. google scholar
 • 16. Kremers WK, Denic A, Lieske JC, et al. Distinguishing age-related from disease-related glomerulosclerosis on kidney biopsy: the Aging Kidney Anatomy study. Nephrol Dial Transplant 2015; 30: 2034. google scholar
 • 17. Denic A, Lieske JC, Chakkera HA, et al. The substantial loss of nephrons in healthy human kidneys with aging. JAm Soc Nephrol. 2017;28: 313-320. google scholar
 • 18. Lindeman RD, Tobin J, Shock NW. Longitudinal studies on the rate of decline in renal function with age. J Am Geriatr Soc. 1985;33(4):278-285. google scholar
 • 19. Rowe JW, Andres RA, Tobin JD, et al. The effect of age on creatinine clearance in man: a cross-sectional and longitudinal study. J Gerontol. 1976;311:155-63. google scholar
 • 20. Lindeman RD, Goldman R. Anatomic and physiologic age changes in the kidney. Exp Gerontol. 1986;21:379-406. google scholar
 • 21. Eriksen BO, Palsson R, Ebert N, et al. GFR in Healthy Aging: an Individual Participant Data Meta-Analysis of Iohexol Clearance in European Population-Based Cohorts. JASN. 2020;31: 1602-1615. google scholar
 • 22. Davies DF, Shock NW. Age changes in glomerular filtration, effective renal plasma flow and tubular exc-retory capacity in adult males. J Clin Invest. 1950; 29:496-506. google scholar
 • 23. Rosner MH, Abdel-Rahman E, Pani A. Geriatric Nephrology. In: Johnson R, Feehally J, Floege J, Tonelli M, eds. Comprehensive Clinical Nephrology. 6th ed. Philadelphia: Elsevier Inc.; 2018:1028-1035. ISBN: 978-0-323-47909-7 google scholar
 • 24. Lindeman RD, Lee DT, Yiegst MJ, et al. Influence of age, renal disease, hyper- tension, diuretics and calci-um on the antidiuretic responses to suboptimal infusions of vasopressin. J Lab Clin Med. 1966;68:202-23. google scholar
 • 25. Wagner EA, Falciglia GA, Amlal H, et al. Short-term exposure to a high-protein diet differentially affects glomerular filtration rate but not acid-base balance in older compared to younger adults. J Am Diet Assoc. 2007;107:1404-8. google scholar
 • 26. Christerensson A, Elmstahl S. Estimation of the age-dependent decline of glomerular filtration rate from formulas based on creatinine and cystatin C in the general elderly population. Nephron Clin Pract. 2011; 117: c40-c50. google scholar
 • 27. Murata K, Baumann NA, Saenger AK et al. Relative performance of the MDRD and CKD-EPI equations for estimating glomerular filtration rate among patients with varied clinical presentations. Clin J Am Soc Nephrol. 2011; 6: 1963-1972. google scholar
 • 28. Schaeffner ES, Ebert N, Delanaye P, et al. Two Novel Equations to Estimate Kidney Function in Persons Aged 70 Years or Older Ann Intern Med. 2012;157:471-481. google scholar
 • 29. Pottel H, Hoste L, Dubourg L, et al. An estimated glomerular filtration rate equation for the full age spect-rum. Nephrol Dial Transplant. 2016; 31(5):798-806. google scholar
 • 30. National Kidney Foundation- Kidney Disease Outcomes Quality Initiative. Clinical Practice Guidelines for chronic kidney disease- evaluation, classification, and stratification. Am J Kidney Dis. 2002; 39(Supplement 1): s1-s246. google scholar
 • 31. Coresh J, Selvin E, Stevens LA, et al. Prevalence of chronic kidney disease in the United States. JAMA. 2007; 298: 2038-2047. google scholar
 • 32. Hallan S, Astor B, Romundstad S, Aasarod K, Kvenild K, Coresh J. Association of kidney function and albuminuria with cardiovascular mortality in older vs. younger individuals: the HUNT II Study. Arch Intern Med. 2007; 167(22):2490-6. google scholar
 • 33. O’Hare AM, Choi AI, Bertenthal D et al. Age affects outcome in chronic kidney disease. J Am Soc Nephrol. 2007; 18: 2758-2765. google scholar
 • 34. Muntner P, Bowling CB, Gao L et al. Age-specific association of reduced estimated glomerular filtration rate and albuminuria with all cause mortality. Clin J Am Soc Nephrol. 2011; 6: 2822-2829. google scholar
 • 35. Delanaye P, Jager KJ, Bokenkamp A, et al. CKD: a call for an age-adapted definition. J Am Soc Nephrol. 2019;30:1785-805. google scholar
 • 36. Moynihan R, Glassock R, Doust J. Chronic kidney disease controversy: how expanding definitions are unnecessarily labelling many people as diseased. BMJ. 2013;347:f4298. google scholar
 • 37. Glassock RJ, Winearls C. An epidemic of chronic kidney disease: fact or fiction? Nephrol Dial Transplant. 2008;23:1117-21. google scholar
 • 38. O’Hare AM, Hotchkiss JR, Kurella Tamura M, et al. Interpreting treatment effects from clinical trials in the context of real-world risk information: End-stage renal disease prevention in older adults. JAMA Intern Med. 2014;174: 391-397. google scholar
 • 39. Weinberger MH, Fineberg NS. Sodium and volume sensitivity of blood pressure. Age and pressure change over time. Hypertension. 1991;18: 67-71. google scholar
 • 40. Williamson JD, Supiano MA, Applegate WB, et al. Intensive vs standard blood pressure control and car-diovascular disease outcomes in adults aged > 75 years: a randomized clinical trial. JAMA. 2016;315(24): 2673-2682. google scholar
 • 41. Gul CB, Kucuk M, Ozturk S, et al. Trends of primary glomerular disease in Turkey: TSN-GOLD registry report. Int Urol Nephrol. 2022 Sep;54(9):2285-2294. google scholar
 • 42. Schmitt R, Cantley LG. The impact of aging on kidney repair. Am J Physiol Renal Physiol. 2008;294:F1265-F1272. google scholar
 • 43. Di Angelantonio E, Chowdhury R, Sarwar N, Aspelund T, Danesh J, Gudnason V. Chronic kidney disease and risk of major cardiovascular disease and non-vascular mortality: prospective population based cohort study. BMJ. 2010;341:c4986. google scholar
 • 44. Burns A, Davenport A. Maximum conservative management for patients with chronic kidney disease stage 5. Hemodial Int. 2010;14(suppl 1): S32-S37. google scholar
 • 45. Brown EA, Johansson L, Farrington K, et al. Broadening Options for Long-term Dialysis in the Elderly (BOLDE): differences in quality of life on peritoneal dialysis compared to haemodialysis for older patients. Nephrol Dial Transplant. 2010;25:3755-3763. google scholar
 • 46, Hartmann EL, Wu C. The evolving challenge of evaluating older renal transplant candidates. Adv Chronic Kidney Dis. 2010;17:358-367. google scholar
 • 47. Bentas W, Jones J, Karaoguz A, et al. Renal transplantation in the elderly: surgical complications and outcome with special emphasis on the Euro- transplant Senior Programme. Nephrol Dial Transplant. 2008; 23: 2043. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.