CHAPTER


DOI :10.26650/B/CH12CH47.2023.014.33   IUP :10.26650/B/CH12CH47.2023.014.33    Full Text (PDF)

Kroni̇k Böbrek Hastalığı Olan Yaşlılarda Peri̇operati̇f Yaklaşım

Ramazan ÖztürkMurat Duranay

Yaşlı yetişkin nüfus (yaş >65 yıl), dünya nüfusunun en hızlı artan kesimidir. Günümüz dünyasında artan yaşam beklentisi ile birlikte, artık daha fazla yaşlı, daha fazla sayıda operasyona ihtiyaç duymaktadır. Ancak yaşlı hastaların, ameliyat streslerini veya komplikasyonlarını tolere etme kapasiteleri genç hastalara göre azalmıştır. Yaşlanmanın kendisi operatif riski minimal olarak artırırken yaşlanmayla birlikte kronik hastalıkların prevalansındaki artış ve organ fonksiyonlarında ilerleyici bozulma nedeniyle risk oldukça yüksektir. Yaşlanan nüfusta, artan komorbiditeler ve daha karmaşık cerrahi prosedürler ameliyattan sonra iyileşmeyi olumsuz etkilediği gibi yüksek riskli hasta sayısının artmasına da neden olur. Cerrahi operasyon geçirenlerin üçte biri 65 yaş üstündedir ve bu yaşlı kesimin %50’ sinde kronik böbrek hastalığı (KBH) bulunmaktadır. Ameliyat olacak KBH’ lı yaşlılarda detaylı bir değerlendirme ile perioperatif dönemde gelişebilecek istenmeyen olayları ve ölümü azaltmak mümkün olabilir.References

 • 1. Setiati S. Perioperative assessment and management of the elderly. Acta Med Indones, 2007 ; 39(4):194-201. google scholar
 • 2. Maw TT, Fried L, Chronic Kidney Disease in the Elderly. Clin Geriatr Med 29 (2013) 611-624 google scholar
 • 3. Colloca G, Santoro M, Gambassi G. Age-related physiologic changes and perioperative management of elderly patients. Surgical Oncology (2010) 19, 124-130 google scholar
 • 4. Mallappallil M, Friedman EA, Delano BG, McFarlane SI, Salifu MO. Chronic Kidney Disease in the Elderly: Evaluation and Management. Clin. Pract. (2014) 11(5), 525-535. google scholar
 • 5. Kanda H, Hirasaki J, Iida T, Kanda MK, Chiba T, Kunisawa T. Perioperative Management of Patients With End-Stage Renal Disease. Journal of Cardio thoracic and Vascular Anesthesia 31(2017)2251-2267. google scholar
 • 6. Castro NR, Bannard-Smith J. Preoperative assessment for patients with renal impairment. Anaesthesia and İntensive Care Medicine(2018). google scholar
 • 7. Mahesh Krishnan Preoperative Care of Patients with kidney disease. American Family Physcian, october 15;2002; volüm 66:1471-6. google scholar
 • 8. Cardenas VH, Vargas JG, Echeverri JE, D^az SM, Mendez YM. Pre-anesthesia evaluation in patients with chronic renal disease (emphasis on cardiovascular risk). Rev Colomb Anestesiol. 2013;41(2):139-145. google scholar
 • 9. Martensson J, Bellomo R. Perioperative renal failure in elderly patients. Curr Opin Anesthesiol 2015, 28:123-130. google scholar
 • 10. Battle C, Hellewell A. Perioperative renal dysfunction. Worldanaesthesia ATOTW; June 13 ;2011, Page 1-9. google scholar
 • 11. Hedley AJ, Roberts MA, Hayward PA, et al. Impact of chronic kidney disease on patient outcome following cardiac surgery. Heart Lung Circ 2010; 19(8):453-459. google scholar
 • 12. Sharma K. Slawski B.Renal disease and the surgical patient: Minimizing the impact. CCJM, July 2018 volum 85 559-567. google scholar
 • 13. Mohanty S, Russell M, Optimal Perioperative Management of the Geriatric Patient: ACS NSQIP/AGS Best Practices Guideline 2012. google scholar
 • 14. Wolfe JD, Wolfe NK, Rich MW. Perioperative care of the geriatric patient for noncardiac surgery . Clinical Cardiology. 2020;43:127-136. google scholar
 • 15. Ayan FS, Dağtekin T. Geriatrik Cerrahide Güncel Yaklaşımlar. IGUSABDER, 12 (2020): 460-474. google scholar
 • 16. Akça B, Yılbaş A, Kanbak M. Chronic renal disease and anesthetic management. Journal of Anesthesia -JARSS 2016; 24 (1): 2 - 7 google scholar
 • 17. Loran DB, Hyde B, Zwischenberger JB. Perioperative Management of Special Populations: The Geriatric Patient Surg Clin N Am 85 (2005) 1259-1266 google scholar
 • 18. Meersch M, Schmdt C, Zarbock A. Patient with chronic renal failure undergoing surgery. Curr Opin Anesthesiol 2016, 29:413-420 google scholar
 • 19. Helvacı Ö, Derici Ü. Perioperative Management of Patients on Hemodialysis: A Practical Guide Turk J Nephrol 2020; 29(4): 253-7 google scholar
 • 20. Craig RG, Hunter JM. Recent developments in the perioperative management of adult patients with chronic kidney disease. Br J Anaesth 2008; 101: 296-310 google scholar
 • 21. Ward WH, Manstein SM. Goel N, Chow WB, Ko CY, Rosenthal RA, Esnaola NF. Optimal preoperative assessment of the geriatric patient Perioperative Care and Operating Room ManagemenT. 9 (2017) 33-38 google scholar
 • 22. Arora K. Ian Nesbitt I.The patient with renal disease Surgery. 2019; 37:12 689-694 google scholar
 • 23. Nasr R, Chilimuri S. Preoperative Evaluation in Patients With End-Stage Renal Disease and Chronic Kidney Disease Health Services InsightsVolume 10: 1-4 google scholar
 • 24. Wagener G, Brentjens T. Anesthetic Concerns in Patients Presenting with Renal Failure Anesthesiology Clin 28 (2010) 39-54 google scholar
 • 25. Ogan K, Master VA, Canter DJ. Perioperative Assessment of Elderly Surgical Patients Curr Transl Geriatr and Exp Gerontol Rep (2013) 2:45-50 google scholar
 • 26. Sanguineti VA, Wild JR, Fain MJ. Management of Postoperative Complications: General Approach Clin Geriatr Med 30 (2014) 261-270 google scholar
 • 27. McClure M, Jorna T, Wilkinson L, Taylo J. Elderly patients with chronic kidney disease: do they really need referral to the nephrology clinic? Clinical Kidney Journal, 2017, vol. 10, no. 5, 698-702 google scholar
 • 28. Reazaul Karim H, Panda CK, Singha SK. Accepting a chronic kidney disease patient for perioperative management: a narrative review of key aspects Anaesth, pain and intensive care. vol 22(Suppl) October 2018 google scholar
 • 29. Trainor D,Borthwick E, Ferguson A. Perioperative Management of the Hemodialysis Patient Seminars in Dialysis—Vol 24, No 3 (May-June) 2011 314-326 google scholar
 • 30. Zarbock A, Koyner JL,Update on Perioperative Acute Kidney Injury International Anesthesia Research Society 2018 1236-45 google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.