CHAPTER


DOI :10.26650/B/CH12CH47.2023.014.28   IUP :10.26650/B/CH12CH47.2023.014.28    Full Text (PDF)

Kroni̇k Böbrek Yetmezli̇ği̇ Olan Yaşlı Hastalarda Metaboli̇k Asi̇doz Ve Tedavi̇si̇

Gülay Ulusal OkyayMehmet Deniz Aylı

Metabolik asidoz, kronik böbrek hastalığı (KBH)’nın yaygın bir komplikasyonudur ve tüm evrelerinde ortaya çıkabilir. Böbrek hastalığının ilerlemesinin yanısıra kardiyovasküler bozukluklar, kemik ve mineral dengesizlikleri, bilişsel ve fiziksel fonksiyonlarda kayıp gibi yaşlı insanların sağlık öncelikleriyle oldukça bağlantılı bir dizi patofizyolojik düzensizliğe yol açabilir. Yaşlı böbrek hastalarında KBH’nın ilerleme hızı gençlere kıyasla daha düşüktür, ve populasyonun önemli bir kısmı, son dönem böbrek hastalığına ulaşamadan kaybedilmektedir. Bu nedenle ileri yaş grubunda tedavi hedeflerinin öncelikleri farklıdır. Çok sayıda komorbiditenin varlığı ve birçok ilacın halihazırda birlikte kullanılıyor olması, belirlenmiş hedeflere göre düzenlenmiş yönetimi bazı noktalarda komplike hale getirebilir. Kitabın bu bölümünde aşağıdaki alt başlıklar uyarınca KBH hastalarında ortaya çıkan metabolik asidoz ve tedavisi, geriatrik populasyondaki farklılıkları vurgulanarak detaylandırılacaktır;

• Asid - baz homeostazı - böbrek ilişkisine genel bakış ve metabolik asidozun tanısı

• KBH vakalarında ortaya çıkan metabolik asidozun olumsuz sonuçları

• KBH vakalarında ortaya çıkan metabolik asidozun tedavisiReferences

 • 1. Raphael KL. Metabolic Acidosis in CKD: Core Curriculum 2019. Am J Kidney Dis. 2019;74(2):263-275. doi:10.1053/j.ajkd.2019.01.036 google scholar
 • 2. Renal Physiology: Mosby Physiology Monograph Series (with Student Consult Online Access) (Mosby’s Physiology Monograph) 5th Edition. Bruce M. Koeppen MD PhD (Author), Bruce A. Stanton PhD (Aut-hor). 2013. google scholar
 • 3. Witham MD, Lamb EJ. Should chronic metabolic acidosis be treated in older people with chronic kidney disease? Nephrol Dial Transplant. 2016 Nov;31(11):1796-1802. google scholar
 • 4. Goldenstein L, Driver TH, Fried LF, et al. Serum bicarbonate concentrations and kidney disease progres-sion in community-living elders: the Health, Aging, and Body Composition (Health ABC) Study. Am J Kidney Dis. 2014 Oct;64(4):542-9. google scholar
 • 5. Adamczak M, Masajtis-Zagajewska A, Mazanowska O, Madziarska K, Stompor T, Wiçcek A. Diagnosis and Treatment of Metabolic Acidosis in Patients with Chronic Kidney Disease - Position Statement of the Working Group of the Polish Society of Nephrology. Kidney Blood Press Res. 2018;43(3):959-969. google scholar
 • 6. Melamed ML, Raphael KL. Metabolic Acidosis in CKD: A Review of Recent Findings. Kidney Med. 2021;3(2):267-277. Published 2021 Feb 10. google scholar
 • 7. Bowling CB, Inker LA, Gutierrez OM, et al. Age-specific associations of reduced estimated glomeru-lar filtration rate with concurrent chronic kidney disease complications. Clin J Am Soc Nephrol. 2011 Dec;6(12):2822-8. google scholar
 • 8. Raphael KL, Zhang Y, Ying J, Greene T. Prevalence of and risk factors for reduced serum bicarbonate in chronic kidney disease. Nephrology (Carlton). 2014 Oct;19(10):648-54. google scholar
 • 9. Soleimani M, Rastegar A. Pathophysiology of Renal Tubular Acidosis: Core Curriculum 2016. Am J Kidney Dis. 2016 Sep;68(3):488-98. google scholar
 • 10. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2012 clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. Kidney Int Suppl. 2013; 3: 1-150. google scholar
 • 11. Jeong J, Kwon SK, Kim HY. Effect of bicarbonate supplementation on renal function and nutritional indices in predialysis advanced chronic kidney disease. Electrolyte Blood Press. 2014 Dec;12(2):80-7. google scholar
 • 12. de Brito-Ashurst I, Varagunam M, Raftery MJ, Yaqoob MM. Bicarbonate supplementation slows progres-sion of CKD and improves nutritional status. J Am Soc Nephrol. 2009 Sep;20(9):2075-84. google scholar
 • 13. Goraya N, Simoni J, Jo CH, Wesson DE. A comparison of treating metabolic acidosis in CKD stage 4 hypertensive kidney disease with fruits and vegetables or sodium bicarbonate. Clin J Am Soc Nephrol. 2013 Mar;8(3):371-81. google scholar
 • 14. Dobre M, Yang W, Pan Q, et al. Persistent high serum bicarbonate and the risk of heart failure in patients with chronic kidney disease (CKD): A report from the Chronic Renal Insufficiency Cohort (CRIC) study. J Am Heart Assoc. 2015 Apr 20;4(4):e001599. google scholar
 • 15. Bushinsky DA, Hostetter T, Klaerner G, et al. Randomized, Controlled Trial of TRC101 to Increase Serum Bicarbonate in Patients with CKD [published correction appears in Clin J Am Soc Nephrol. 2019 Feb 7;14(2):277]. Clin J Am Soc Nephrol. 2018;13(1):26-35. google scholar
 • 16. Wesson DE, Mathur V, Tangri N, et al. Long-term safety and efficacy of veverimer in patients with meta-bolic acidosis in chronic kidney disease: a multicentre, randomised, blinded, placebo-controlled, 40-week extension. Lancet. 2019;394(10196):396-406. google scholar
 • 17. Wesson DE, Mathur V, Tangri N, et al. Veverimer versus placebo in patients with metabolic acidosis associ-ated with chronic kidney disease: a multicentre, randomised, double-blind, controlled, phase 3 trial. Lancet. 2019;393(10179):1417-1427. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.