CHAPTER


DOI :10.26650/B/CH12CH47.2023.014.04   IUP :10.26650/B/CH12CH47.2023.014.04    Full Text (PDF)

Yaşlanma Ve Glomerüler Fi̇ltrasyon Hızı

Cebrail KaracaNurhan Seyahi

Yaşlılık yahut normal fizyolojik yaşlanma tüm vücutta olduğu gibi böbreklerde de bir takım değişikliklere neden omaktadır. Günümüzde 65 yaş üstü nüfus hızla artmakta ve gelecek yıllarda bu artışın daha büyük boyutlarda olacağı ön görülmektedir. Nüfustaki değişime paralel olarak günlük hasta pratiğinde giderek artan sıklıkta yaşlı hasta görülmektedir. Yaşlı hasta ve böbrek, belki de yaşlanan böbrek olarak isimlendirmesi daha doğru olacaktır, geriatri ile nefroloji pratiğinde önemli yer işgal etmektedir. Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde serum kreatinin değerinin yerine glomerüler filtrasyon hızı (GFH) kullanılmaya başlanması önemli bir adımdır. Kronik böbrek hastalığı (KBH) ile ilgili tanımlamalar 2002 ve 2012 yıllarında National Kidney Foundation Kidney Disease Outcomes Quality Initiative(NKF-KDOQI) ve Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) tarafından yayınlanmış iki rehber ile büyük oranda standard hale getirilmiştir. Güncel rehberlerde GFH’nin belirlenmesiiçin ilk aşamada kreatinin temelli bir tahmini (estimating) GFH’nin (tGFH) formülünden yararlanılması önerilmektedir.3 Ekstremite amputasyonu, kas atrofisi (yatalak hasta), kas hipertrofisi(ağır izometrik egzersiz yapanlar) veya vejetaryen diyet yapmak gibi bazı durumlarda öngürü formüllerinin doğruluğu azalır, bu gibi durumlarda sistatin C ölçümü veya klirens çalışması yapılması önerilmektedir. Ancak tGFH temelli değerlendirmeler neticesinde giderek daha fazla yaşlı birey KBH olarak kabul edilmektedir. 70 yaşın üzerindeki yetişkinlerin yaklaşık yarısında ölçülen (measured) GFH (mGFH) veya tahmin edilen GFH (tGFH) <60 ml/dk/1,73m2 ’dir, ki bu KBH tanısı için savunulan bir eşiktir. Bu nedenle, tGFH ile teşhis edilen KBH, yaşlı yetişkinlerin önemli bir sorunudur. Yaşlanan böbrekte diğer bütün organlarda gözlendiği gibi hücre sayısından ve yapısında değişikliklerin görülmesi kaçınılmazdır. Yaşlı popülasyonunda artan KBH tanı oranlarının çoğunluğu,bu yapısal ve fonksiyonel değişikliklerin “böbreğin kronik hastalığının” bir tezahürü olarak yorumlanmasına dayanmaktadır. Toplumda KBH olarak sınıflandırılan bireylerin büyük çoğunluğu 60 yaşın üzerindedir, bu da kısmen yaşa bağlı böbrek fonksiyonlarında fizyolojik azalmanın yansımasıdır.References

 • 1. Mkoko P, Bahiru E, Ajijola OA, Bonny A, Chin A. Cardiac arrhythmias in low- and middle-income count-ries. Cardiovasc Diagn Ther. 2020;10(2): 350-360. google scholar
 • 2. National Kidney F. K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney disease: evaluation, classifica-tion, and stratification. Am J Kidney Dis. 2002;39(2 Suppl 1): S1-266. google scholar
 • 3. Andrassy KM. Comments on ‘KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease’. Kidney Int. 2013;84(3): 622-623. google scholar
 • 4. Altiparmak MR, Seyahi N, Trabulus S, et al. Applicability of a different estimation equation of glomerular filtration rate in Turkey. Ren Fail. 2013;35(8): 1116-1123. google scholar
 • 5. Ebert N, Jakob O, Gaedeke J, et al. Prevalence of reduced kidney function and albuminuria in older adults: the Berlin Initiative Study. Nephrol Dial Transplant. 2017;32(6): 997-1005. google scholar
 • 6. Glassock RJ, Rule AD. The implications of anatomical and functional changes of the aging kidney: with an emphasis on the glomeruli. Kidney Int. 2012;82(3): 270-277. google scholar
 • 7. Muntner P. Longitudinal measurements of renal function. Semin Nephrol. 2009;29(6): 650-657. google scholar
 • 8. Levey AS, Stevens LA, Schmid CH, et al. A new equation to estimate glomerular filtration rate. Ann Intern Med. 2009;150(9): 604-612. google scholar
 • 9. Delgado C, Baweja M, Burrows NR, et al. Reassessing the Inclusion of Race in Diagnosing Kidney Dise-ases: An Interim Report From the NKF-ASN Task Force. Am J Kidney Dis. 2021;78(1): 103-115. google scholar
 • 10. Denic A, Glassock RJ, Rule AD. Structural and Functional Changes With the Aging Kidney. Adv Chronic Kidney Dis. 2016;23(1): 19-28. google scholar
 • 11. Tan JC, Workeneh B, Busque S, Blouch K, Derby G, Myers BD. Glomerular function, structure, and number in renal allografts from older deceased donors. J Am Soc Nephrol. 2009;20(1): 181-188. google scholar
 • 12. Denic A, Lieske JC, Chakkera HA, et al. The Substantial Loss of Nephrons in Healthy Human Kidneys with Aging. J Am Soc Nephrol. 2017;28(1): 313-320. google scholar
 • 13. Denic A, Alexander MP, Kaushik V, et al. Detection and Clinical Patterns of Nephron Hypertrophy and Nephrosclerosis Among Apparently Healthy Adults. Am J Kidney Dis. 2016;68(1): 58-67. google scholar
 • 14. Denic A, Mathew J, Lerman LO, et al. Single-Nephron Glomerular Filtration Rate in Healthy Adults. N Engl J Med. 2017;376(24): 2349-2357. google scholar
 • 15. Lindeman RD, Tobin J, Shock NW. Longitudinal studies on the rate of decline in renal function with age. J Am Geriatr Soc. 1985;33(4): 278-285. google scholar
 • 16. Baba M, Shimbo T, Horio M, et al. Longitudinal Study of the Decline in Renal Function in Healthy Subjects. PLoS One. 2015;10(6): e0129036. google scholar
 • 17. Cohen E, Nardi Y, Krause I, et al. A longitudinal assessment of the natural rate of decline in renal function with age. J Nephrol. 2014;27(6): 635-641. google scholar
 • 18. Hollenberg NK, Martinez G, McCullough M, et al. Aging, acculturation, salt intake, and hypertension in the Kuna of Panama. Hypertension. 1997;29(1 Pt 2): 171-176. google scholar
 • 19. Hollenberg NK, Fisher ND, McCullough ML. Flavanols, the Kuna, cocoa consumption, and nitric oxide. J Am Soc Hypertens. 2009;3(2): 105-112. google scholar
 • 20. Pottel H, Delanaye P, Weekers L, et al. Age-dependent reference intervals for estimated and measured glomerular filtration rate. Clin Kidney J. 2017;10(4): 545-551. google scholar
 • 21. Schaeffner ES, Ebert N, Delanaye P, et al. Two novel equations to estimate kidney function in persons aged 70 years or older. Ann Intern Med. 2012;157(7): 471-481. google scholar
 • 22. Pottel H, Hoste L, Yayo E, Delanaye P. Glomerular Filtration Rate in Healthy Living Potential Kidney Donors: A Meta-Analysis Supporting the Construction of the Full Age Spectrum Equation. Nephron. 2017;135(2): 105-119. google scholar
 • 23. Delanaye P, Jager KJ, Bokenkamp A, et al. CKD: A Call for an Age-Adapted Definition. J Am Soc Nephrol. 2019;30(10): 1785-1805. google scholar
 • 24. Glassock RJ, Delanaye P, Rule AD. Should the definition of CKD be changed to include age-adapted GFR criteria? YES. Kidney Int. 2020;97(1): 34-37. google scholar
 • 25. O’Hare AM, Bertenthal D, Covinsky KE, et al. Mortality risk stratification in chronic kidney disease: one size for all ages? J Am Soc Nephrol. 2006;17(3): 846-853. google scholar
 • 26. Tangri N, Stevens LA, Griffith J, et al. A predictive model for progression of chronic kidney disease to kidney failure. JAMA. 2011;305(15): 1553-1559. google scholar
 • 27. Rule AD, Bailey KR, Schwartz GL, Khosla S, Lieske JC, Melton LJ, 3rd. For estimating creatinine clearance measuring muscle mass gives better results than those based on demographics. Kidney Int. 2009;75(10): 1071-1078. google scholar
 • 28. Rule AD, Glassock RJ. The aging kidney. In: Curhan GC, ed.: UpToDate Wolters KLuwer, 2022. google scholar
 • 29. Rule AD, Larson TS, Bergstralh EJ, Slezak JM, Jacobsen SJ, Cosio FG. Using serum creatinine to esti-mate glomerular filtration rate: accuracy in good health and in chronic kidney disease. Ann Intern Med. 2004;141(12): 929-937. google scholar
 • 30. Murata K, Baumann NA, Saenger AK, Larson TS, Rule AD, Lieske JC. Relative performance of the MDRD and CKD-EPI equations for estimating glomerular filtration rate among patients with varied clinical presen-tations. Clin J Am Soc Nephrol. 2011;6(8): 1963-1972. google scholar
 • 31. Lafarge JC, Naour N, Clement K, Guerre-Millo M. Cathepsins and cystatin C in atherosclerosis and obesity. Biochimie. 2010;92(11): 1580-1586. google scholar
 • 32. Rule AD, Glassock RJ. GFR estimating equations: getting closer to the truth? Clin J Am Soc Nephrol. 2013;8(8): 1414-1420. google scholar
 • 33. Rule AD, Larson TS. Do we need another equation to estimate GFR from serum creatinine in renal allograft recipients? Nephrol Dial Transplant. 2008;23(7): 2427-2428; author reply 2428. google scholar
 • 34. Pottel H, Hoste L, Delanaye P, Cavalier E, Martens F. Demystifying ethnic/sex differences in kidney fun-ction: is the difference in (estimating) glomerular filtration rate or in serum creatinine concentration? Clin Chim Acta. 2012;413(19-20): 1612-1617. google scholar
 • 35. Rule AD, Amer H, Cornell LD, et al. The association between age and nephrosclerosis on renal biopsy among healthy adults. Ann Intern Med. 2010;152(9): 561-567. google scholar
 • 36. Tanaka S, Takase H, Dohi Y, Kimura G. The prevalence and characteristics of microalbuminuria in the general population: a cross-sectional study. BMC Res Notes. 2013;6: 256. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.