CHAPTER


DOI :10.26650/B/CH12CH47.2023.014.30   IUP :10.26650/B/CH12CH47.2023.014.30    Full Text (PDF)

Yaşlılarda Hemodi̇yali̇z

Saime Paydaş

Tüm dünyada yaşlı ve eşlik eden hastalıkları olan nüfus artmaktadır. Kronik böbrek hastalığı (KBH) ve diyaliz hasta gruplarında da yaşlı hasta sayısı artmaktadır. Son yıllarda diyalize yeni başlayan hastada artış olmamakla birlikte milyon nüfus başına diyaliz tedavisindeki hasta sayısındaki artış devam etmektedir. Son 30 yılda idame diyalize giren hasta sayısı dramatik artış göstermekte olup 2030 a kadar 2 milyondan fazla olacağı tahmin edilmektedir.1 Diyaliz hasta artış nedenleri; genel toplumda yaşam süresinin iyileşmesi, diyaliz hastalarında mortalitede azalma, KBH sıklığında artış, böbrek replasman tedavisine başlama kriterlerinin genişletilmesi, düşük ve orta gelirli ülkelerde idame diyaliz imkânının artışı olabilir. 2-4 Diyaliz tedavisi zaman alıcı ve pahalı bir tedavi olup başladıktan sonra yıllarca devam edebilir. Diyaliz tedavisine başlangıç yaşı Avrupa ve ABD’de 60 yaş üstü olarak bildirilmektedir. Orta ve düşük geliri olan ülkelerde ise yaş aralığı 32-42 arasında değişmektedir. Gelişmiş ülkelerde diyalizdeki hasta sayısı <65 yaş olan grupta azalıyor iken 75 yaş grubunda ise artış devam etmektedir. Ülkemizde de benzer şekilde yaşlı diyaliz hasta sayısı artmaktadır. Türk Nefroloji kayıt sistemine göre toplam hemodiyaliz hastalarının; 65-74 yaş grubu 2007’de %23.4’nü, 2020’de %28’ini, >75 yaş grubu ise 2007’de %9.7’sini, 2020’de ise %20,14’ünü oluşturmuştur.5,6 Yaşlılarda KBH daha sık olmakla birlikte bu grup hastalarda kardiyovasküler hastalığa bağlı mortalite ve morbidite daha yüksektir. Örneğin KBH evre 3 yaşlılarda son dönem böbrek yetersizliğine (SDBY) ulaşmadan ölüm riski benzer evredeki gençlere göre daha yüksektir.References

 • 1. Christopher T. Chan, Peter J. Blankestijn, Laura M. Dember, Maurizio Gallieni, David C.H. Harris, Charmaine E. Lok, Rajnish Mehrotra, Paul E. Stevens, Angela Yee-Moon Wang, Michael Cheung, David C. Wheeler, Wolfgang C. Winkelmayerand Carol A. Pollock; for Conference Participants. Dialysis initiation, modality choice, access, and prescription: conclusions from a Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Controversies Conference. Kidney International 2019; 96, 37-47. google scholar
 • 2. Thomas B, Wulf S, Bikbov B, Perico N, Cortinovis M, Courville de Vaccaro K, Flaxman A, Peterson H, Delossantos A, Haring D, Mehrotra R, Himmelfarb J, Remuzzi G, Murray C, Naghavi M. Maintenance dialysis throughout the world in years. 1990 and 2010. J Am Soc Nephrol. 2015; 26:2621-2633. google scholar
 • 3. Locatelli F, Del Vecchio L, Pozzoni P, Manzoni CJ. Nephrology: main advances in the last 40 years. J Nephrol. 2006;19:6-11. google scholar
 • 4. Foster BJ, Mitsnefes MM, Dahhou M, et al. Changes in excess mortality from end stage renal disease in the United States from 1995 to 2013. Clin J Am Soc Nephrol. 2018;13:91-99. google scholar
 • 5. Türkiye’de Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Registry of the Nephrology of The Nephrology, Dialysis and Transplantation in Turkey Registry 2020 google scholar
 • 6. Türkiye’de Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Registry of the Nephrology of The Nephrology, Dialysis and Transplantation in Turkey Registry google scholar
 • 7. Corbett RW, Brown EA. Conventional dialysis in the elderly: How lenient should our guidelines be? Semin Dial. 2018;31:607-611 google scholar
 • 8. Fu EL, Evans M, Carrero JJ, Putter H, Clase CM, Caskey FJ, Szymczak M, Torino C, Chesnaye NC, Jager KJ, Wanner C, Dekker FW, van Diepen M. Timing of dialysis initiation to reduce mortality and cardiovas-cular events in advanced chronic kidney disease: nationwide cohort study. BMJ. 2021;29:375:e066306. google scholar
 • 9. Cooper BA, Branley P, Bulfone L, et al. IDEAL Study . A randomized, controlled trial of early versus late initiation of dialysis. N Engl J Med 2010;363:609-19. google scholar
 • 10. Verberne WR, Geers AB, Jellema WT, Vincent HH, van Delden JJ, Bos WJ. Comparative Survival among Older Adults with Advanced Kidney Disease Managed Conservatively Versus with Dialysis. Clin J AmSoc Nephrol 2016; 11:633-40. google scholar
 • 11. Steven J Rosansky, Jane Schell, Joseph Shega, Jennifer Scherer, Laurie Jacobs, Cecile Couchoud, Deidra Crews, Matthew McNabney. Treatment decisions for older adults with advanced chronic kidney disease Review BMC Nephrol 2017; 19;18:200. doi: 10.1186/s12882-017-0617-3. google scholar
 • 12. Fang N, Che M, Shi L, Yu Z, Ni Z, Fang W, Pang H, Gu L, Lin X. B-type natriuretic peptide levels and volume status in twice-weekly hemodialysis patients Ren Fail. 2021; 43:1259-1265 google scholar
 • 13. Takayama S, Sakurada T, Shibagaki Y, Imai N. Seasonal variation in emergent hemodialysis initiation in the late elderly: A single-center study. Hemodial Int. 2022;26:160-165. google scholar
 • 14. Liu P, Pang SC, Li H, Tan RY, Tng RKA, Gan SWS, Choong HLL, Chong TT, Tan CS. Outcomes of arte-riovenous fistula in elderly patients on maintenance haemodialysis. Int Urol Nephrol. 2021;53:1923-1931. google scholar
 • 15. Lyu B, Chan MR, Yevzlin AS, Astor BC. Catheter Dependence After Arteriovenous Fistula or Graft Place-ment Among Elderly Patients on Hemodialysis. Am J Kidney Dis. 202;78:399-408. google scholar
 • 16. Sanchez-Tocino ML, Miranda-Serrano B, Lopez-Gonzalez A, Villoria-Gonzalez S, Pereira-Garda M, Gra-cia-Iguacel C, Gonzalez-Ibarguren I, Ortfz-Arduan A, Mas-Fontao S, Gonzalez-Parra E. Sarcopenia and Mortality in Older Hemodialysis Patients. Nutrients. 2022 Jun 5;14(11):2354. doi: 10.3390/nu14112354. PMID: 35684154; PMCID: PMC9182960. google scholar
 • 17. Zhu JJ, Chen YJ, Chen LL, Zhao LJ, Zhou P. Factors that contribute to the cognitive impairment in elderly dialysis patients. Ther Apher Dial. 2022;26: 632-639. doi: 10.1111/1744-9987 google scholar
 • 18. Li Y, Zhang D, Ma Q, Diao Z, Liu S, Shi X. The Impact of Frailty on Prognosis in Elderly Hemodialysis Patients: A Prospective Cohort Study. Clin Interv Aging . 2021;16:1659-1667. google scholar
 • 19. Carlijn G.N. Voorend, Wouter R. Verberne, Mathijs van Oevelen, Yvette Meuleman, Marjolijn van Buren, Willem Jan W. Bos. Changing the choice from dialysis to conservative care or vice versa in older patients with advanced chronic kidney disease. Nephrol Dial Transplant 2021; 36: 1958-1961 google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.