CHAPTER


DOI :10.26650/B/CH12CH47.2023.014.09   IUP :10.26650/B/CH12CH47.2023.014.09    Full Text (PDF)

Yaşlılarda Sıvı Denge Bozuklukları Ve Tedavi̇si̇

Yelda Deligöz BildacıSerpil Müge Değer

Dünya sağlık örgütüne göre, yaş sınıflandırmasında 60 yaş üstü popülasyon yaşlı olarak bildirilmekte ve 2019 verilerine göre dünyada 1 milyardan fazla 60 yaş üstü insan bulunmaktadır. Yaşlanma tüm organlarda meydana gelen fizyolojik bir değişim olup vücudun su içeriği de bu değişimden etkilenir. Yağsız vücut kitlesinde ve su içeriğinde %5-10 düzeyinde azalma ile beraber vücut-yağ oranında artış, toplam vücut suyunda aynı oranda azalma olarak kendisini göstermektedir.1 70 kilo ağırlığındaki bir yaşlı erkekte benzer ağırlıktaki genç hemcinsine göre 7-8 litre daha az su bulunmaktadır.2 Su miktarındaki azalma hücre içi ve hücre dışını eşit oranda etkilemektedir. Genç kontrollerle karşılaştırıldığında yaşlanmayla beraber plazma volümünün de %21 kadar azaldığı saptanmıştır.3 Tüm bu değişimler göz önüne alındığında vücut su durumundaki ani değişiklikler yaşlılarda ciddi osmolarite değişikliklerine neden olmaktadır. Yaşla beraber böbrekteki yapısal değişiklikler parankim kaybı, glomeruloskleroz, tübül hasarı, interstisyel fibrozis ve afferent-efferent şant varlığıdır 4 . 80 yaşında bir bireyde normal böbrek yapısının %25’inin kaybedildiği gösterilmiştir.5 Baltimore Longitudinal Yaşlanma Çalışması glomeruler filtrasyon hızının (GFH) yaşlı bireylerin %30’unda korunduğu ancak kalan %70’lik grupta 40 yaş sonrası 1ml/dk/1.73 m2/yıl azaldığı gösterilmiştir. 65 yaş üstü ise azalma daha da hızlanmaktadır. Glomeruler filtrasyon hızındaki düşüş proksimal tübül sıvı absorbsiyonunda artışa neden olurken bu durum distal tübüle ulaşan serbest suda azalmaya neden olur.6 Sonuç olarak böbreğin idrarı konsantre etme yeteneği bozulur ve fazla suyun vücuttan uzaklaştırılması zorlaşır.7References

 • 1. Schoeller DA. Changes in total body water with age. Am J Clin Nutr 1989; 50: 1176-1181; discussion 12311175. 1989/11/01. google scholar
 • 2. Beck LH and Lavizzo-Mourey R. Geriatric hypernatremia [corrected]. Ann Intern Med 1987; 107: 768-769. 1987/11/01. google scholar
 • 3. Davy KP and Seals DR. Total blood volume in healthy young and older men. J Appl Physiol (1985) 1994; 76: 2059-2062. 1994/05/01. google scholar
 • 4. Lamb EJ, O’Riordan SE and Delaney MP. Kidney function in older people: pathology, assessment and management. Clin Chim Acta 2003; 334: 25-40. 2003/07/18. google scholar
 • 5. Beck LH. The aging kidney. Defending a delicate balance of fluid and electrolytes. Geriatrics 2000; 55: 26-28, 31-22. 2000/04/20. google scholar
 • 6. Fried LF and Palevsky PM. Hyponatremia and hypernatremia. Med Clin North Am 1997; 81: 585-609. 1997/05/01. google scholar
 • 7. Beck LH. Changes in renal function with aging. Clin Geriatr Med 1998; 14: 199-209. 1998/05/23. google scholar
 • 8. Helderman JH, Vestal RE, Rowe JW, et al. The response of arginine vasopressin to intravenous ethanol and hypertonic saline in man: the impact of aging. J Gerontol 1978; 33: 39-47. 1978/01/01. google scholar
 • 9. Clark BA, Elahi D, Fish L, et al. Atrial natriuretic peptide suppresses osmostimulated vasopressin release in young and elderly humans. Am J Physiol 1991; 261: E252-256. 1991/08/01. google scholar
 • 10. Ohashi M, Fujio N, Nawata H, et al. High plasma concentrations of human atrial natriuretic polypeptide in aged men. J Clin Endocrinol Metab 1987; 64: 81-85. 1987/01/01. google scholar
 • 11. Yamamoto T, Harada H, Fukuyama J, et al. Impaired arginine-vasopressin secretion associated with hypo-angiotensinemia in hypernatremic dehydrated elderly patients. JAMA 1988; 259: 1039-1042. 1988/02/19. google scholar
 • 12. Snyder NA, Feigal DW and Arieff AI. Hypernatremia in elderly patients. A heterogeneous, morbid, and iatrogenic entity. Ann Intern Med 1987; 107: 309-319. 1987/09/01. google scholar
 • 13. Ravid R, Fliers E, Swaab DF, et al. Changes in vasopressin and testosterone in the senescent brown-Norway (BN/BiRij) rat. Gerontology 1987; 33: 87-98. 1987/01/01. google scholar
 • 14. Herzberg NH, Goudsmit E, Kruisbrink J, et al. Testosterone treatment restores reduced vasopressin-binding sites in the kidney of the ageing rat. J Endocrinol 1989; 123: 59-63. 1989/10/01. google scholar
 • 15. Davidson YS, Davies I and Goddard C. Renal vasopressin receptors in ageing C57BL/Icrfat mice. J Endoc-rinol 1987; 115: 379-385. 1987/12/01. google scholar
 • 16. Phillips PA, Rolls BJ, Ledingham JG, et al. Reduced thirst after water deprivation in healthy elderly men. N Engl J Med 1984; 311: 753-759. 1984/09/20. google scholar
 • 17. Di Stefano A, Wittner M and Corman B. Vasopressin stimulation of NaCl transport in the medullary thick ascending limb of Henle’s loop is decreased in aging mice. Pflugers Arch 1991; 419: 327-331. 1991/10/01. google scholar
 • 18. Pedersen RS, Bentzen H, Bech JN, et al. Effect of water deprivation and hypertonic saline infusion on urinary AQP2 excretion in healthy humans. Am J Physiol Renal Physiol 2001; 280: F860-867. 2001/04/09. google scholar
 • 19. Wong LL and Verbalis JG. Systemic diseases associated with disorders of water homeostasis. Endocrinol Metab Clin North Am 2002; 31: 121-140. 2002/06/12. google scholar
 • 20. Davies I, O’Neill PA, McLean KA, et al. Age-associated alterations in thirst and arginine vasopressin in response to a water or sodium load. Age Ageing 1995; 24: 151-159. 1995/03/01. google scholar
 • 21. Duggan J, Kilfeather S, Lightman SL, et al. The association of age with plasma arginine vasopressin and plasma osmolality. Age Ageing 1993; 22: 332-336. 1993/09/01. google scholar
 • 22. Brocklehurst JCaT. Fundamentals ofGeriatrics, . Barcelona, Toray, S.A. 1979. google scholar
 • 23. Knepper MA, Kim GH, Fernandez-Llama P, et al. Regulation of thick ascending limb transport by vasop-ressin. J Am Soc Nephrol 1999; 10: 628-634. 1999/03/12. google scholar
 • 24. Trenkwalder P, James GD, Laragh JH, et al. Plasma renin activity and plasma prorenin are not suppressed in hypertensives surviving to old age. Am J Hypertens 1996; 9: 621-627. 1996/07/01. google scholar
 • 25. Ouslander JG, Nasr SZ, Miller M, et al. Arginine vasopressin levels in nursing home residents with nighttime urinary incontinence. J Am Geriatr Soc 1998; 46: 1274-1279. 1998/10/20. google scholar
 • 26. Kikuchi Y. [Participation of atrial natriuretic peptide (hANP) levels and arginine vasopressin (AVP) in aged persons with nocturia]. Nihon Hinyokika Gakkai Zasshi 1995; 86: 1651-1659. 1995/11/01. google scholar
 • 27. Cugini P, Lucia P, Di Palma L, et al. Effect of aging on circadian rhythm of atrial natriuretic peptide, plasma renin activity, and plasma aldosterone. J Gerontol 1992; 47: B214-219. 1992/11/01. google scholar
 • 28. Miller PD, Krebs RA, Neal BJ, et al. Hypodipsia in geriatric patients. Am J Med 1982; 73: 354-356. 1982/09/01. google scholar
 • 29. Leaf A. Dehydration in elderly. N Engl J Med 1984; 311: 791-792. 1984/09/20. google scholar
 • 30. LYE M. Electrolyte disorders in the elderly. London: Saunders 1984. google scholar
 • 31. Cannon A, Carter PG, McConnell AA, et al. Desmopressin in the treatment of nocturnal polyuria in the male. BJU Int 1999; 84: 20-24. 1999/08/12. google scholar
 • 32. Asplund R, Sundberg B and Bengtsson P. Oral desmopressin for nocturnal polyuria in elderly subjects: a double-blind, placebo-controlled randomized exploratory study. BJU Int 1999; 83: 591-595. 1999/05/08. google scholar
 • 33. Choi EY, Park JS, Kim YT, et al. The risk of hyponatremia with desmopressin use for nocturnal polyuria. Am J Nephrol 2015; 41: 183-190. 2015/04/15. google scholar
 • 34. Hooper L, Bunn D, Jimoh FO, et al. Water-loss dehydration and aging. Mech Ageing Dev 2014; 136-137: 50-58. 2013/12/18. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.