CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS28ET06.2023.006.03   IUP :10.26650/B/SS28ET06.2023.006.03    Full Text (PDF)

Structural Economic Change and Digital Transformation in Türki̇ye’s Manufacturing Industry

Resul AydemirSercan Pişkin

The fact that the Fourth Industrial Revolution and the digital transformation are changing the balance in the world economy has far reaching consequences for powerful developed countries and emerging ones. As the structural economic change unfolds, only a few countries have achieved high income status by making the right shift between sectors as required by the development process. Looking at Turkey’s productivity growth and structural change trends in the decades between 1990 and 2020, we observe that the contribution of structural change to total productivity increased in 1990-2000 and early 2000s similar to Asian countries where structural change was at the forefront. However, the contribution of structural change to total productivity growth in the period of 2011-2020 was the lowest. Examining Turkey’s digital technology indicators and the information and communication technology (ICT) intensities of manufacturing sectors, we discern that the share of low and medium-low digital intensity sectors in the Turkish manufacturing industry has decreased by 20 percentage points in the last 50 years, while the share of high and middlehigh digital intensity sectors has increased at the same rate. We argue that in order to succeed in designing effective digital transformation policies to increase the productivity in manufacturing sectors, policy makers need to closely follow the digitalization trends in the ICT intensive sectors and improve Turkey’s standing in international digitalization indicators by focusing on the priority areas, which will in turn contribute to Turkey’s long term macroeconomic targets.


DOI :10.26650/B/SS28ET06.2023.006.03   IUP :10.26650/B/SS28ET06.2023.006.03    Full Text (PDF)

Türkiye İmalat Sanayiinde Yapısal Ekonomik Değişim ve Dijital Dönüşüm

Resul AydemirSercan Pişkin

Dördüncü Sanayi Devrimi ve dijital dönüşümün dünya ekonomisindeki dengeleri değiştirmesi; ülkeler bu dönüşümü gerçekleştiremezse, güçlü ülkelerin güçlerini kaybetmesine ve yeni aktörlerin doğmasına neden olabilecek yıkıcı bir devrim olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada birçok ülkede yapısal ekonomik değişim devam ederken, kalkınma sürecinin gerektirdiği sektörler arası geçişi başararak yüksek gelir statüsüne ulaşabilen oldukça az sayıda ülke bulunmaktadır. Türkiye’nin verimlilik artışı ve yapısal değişim eğilimleri 1990-2020 yılları arasındaki 10 yıllık dönemlerde incelendiğinde, 1990-2000 ve 2000’li yılların başında yapısal değişimin toplam verimliliğe yüksek katkı sunduğu gözlenmekte, böylelikle Türkiye yapısal değişimin ön planda olduğu Asya ülkelerine benzediği değerlendirilmektedir. Öte yandan, 2011-2020 döneminde ise yapısal değişimin toplam verimlilik artışına katkısı en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. Ekonomik büyüme ve yapısal değişim arasındaki bağlantının üretkenlik kanalıyla sağlanması ve dijital dönüşümün üretkenlik artışının önemli bir sürükleyicisi olması nedeniyle Türkiye’nin dijital teknoloji göstergelerini ve imalat sektörlerinin bilgi iletişim teknoloji (BİT) yoğunluklarını yakından inceledik. En genel anlamda, Türkiye imalat sanayiinde düşük ve orta-düşük dijital yoğun sektörlerin payının son 50 yılda 20 puan azaldığı, yüksek ve orta-yüksek dijital yoğun sektörlerin payının ise aynı oranda arttığı görülmektedir. Politika yapıcıların imalat sektörlerinde verimliliği artırmaya yönelik hazırlayacakları dijital dönüşüm politikalarının başarısı için, dijital yoğun sektörlerdeki eğilimlerin yakından takip edilmesinin ve Türkiye’nin uluslararası dijitalleşme göstergelerindeki yerinin öncelikli alanlara odaklanılarak geliştirilmesinin önem arz ettiği değerlendirilmektedir. References

 • Banga, K., & te Velde, D. W. (2018). Digitalisation and the Future of Manufacturing in Africa. London: Overseas Development Institute. google scholar
 • Calvino, F., Criscuolo, C., Marcolin, L., & Squicciarini, M. (2018). A taxonomy of digital intensive sectors. OECD Science, Technology, and Industry Working Papers, 2018/14. google scholar
 • Chenery, H. B., Robinson, S., Syrquin, M., & Feder, S. (1986). Industrialization and growth. New York: Oxford University Press. google scholar
 • Dedrick, J., Kraemer, K. L., & Shih, E. (2013). Information technology and productivity in developed and de-veloping countries. Journal of Management Information Systems, 30(1), 97-122. google scholar
 • Donou-Adonsou, F., Lim, S., & Mathey, S. A. (2016). Technological progress and economic growth in Su-b-Saharan Africa: Evidence from telecommunications infrastructure. International Advances in Economic Research, 22(1), 65-75. google scholar
 • Farhadi, M., Ismail, R., & Fooladi, M. (2012). Information and communication technology use and economic growth. PloS one, 7(11), e48903. google scholar
 • Felipe, J., Kumar, U., & Abdon, A. (2014). How rich countries became rich and why poor countries remain poor: It’s the economic structure... duh!. Japan and the WorldEconomy, 29, 46-58. google scholar
 • Krüger, J. J. (2008). Productivity dynamics and structural change in the US manufacturing sector. Industrial and Corporate Change, 17(4), 875-902. google scholar
 • Kuznets, S. (1973). Modern economic growth: findings and reflections. The American economic review, 63(3), 247-258. google scholar
 • Manyika, J., Cabral, A., Moodley, L., Moraje, S., Yeboah-Amankwah, S., Chui, M., & Anthonyrajah, J. (2013). Lions go digital: The Internet’s transformative potential in Africa. McKinsey & Company. google scholar
 • McKinsey, G. I. (2015). Digital America: A tale of the haves and have-mores. McKinsey & Company. google scholar
 • Rodrik, D. (2010). Structural transformation and economic development. TEPAV: Ankara. google scholar
 • Rodrik, D. (2013). Unconditional convergence in manufacturing. The quarterly journal of economics, 128(1), 165-204. google scholar
 • Rodrik, D. (2015). Premature deindustrialization (IAS School of Social Science Economic Working Paper No. 107). Princeton University, Princeton. google scholar
 • Rowthorn, R., & Ramaswamy, R. (1997). Deindustrialization: causes and implications (Vol. 10). Washington, DC: International Monetary Fund. google scholar
 • Skuflic, L., & Druzic, M. (2016). Deindustrialisation and productivity in the EU. Economic research-Ekonomska istrazivanja, 29(1), 991-1002. google scholar
 • Streissler, E. (1982). Theorie der Wirtschaftsstruktur: Was ist Gegenstand der Strukturberichterstattung. Struk-turberichterstattung der wirtschaftsforschungsinstitute, 1-27. google scholar
 • Strohmaier, R., Schuetz, M., & Vannuccini, S. (2019). A systemic perspective on socioeconomic transformation in the digital age. Journal of Industrial and Business Economics, 46(3), 361-378. google scholar
 • Van Neuss, L. (2019). The drivers of structural change. Journal of Economic Surveys, 33(1), 309-349. google scholar
 • Vu, K. M. (2011). ICT as a source of economic growth in the information age: Empirical evidence from the 1996-2005 period. Telecommunications policy, 35(4), 357-372. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.