CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS28ET06.2023.006.16   IUP :10.26650/B/SS28ET06.2023.006.16    Full Text (PDF)

Usability Evaluation Methods: How Usable Are They?

Tuğba Mutlu

Technological advancements have occurred one after another since the industrial revolution. Moreover, the fourth industrial revolution, aka Industry 4.0, has led to a new era where human-machine coordination is inevitable. Technological advances, increasing competition in the market, and more sophisticated customer expectations have made usability, which was once a luxury, a necessity in high demand. Therefore, user experience is more important than ever, and usability is essential to this experience. Usability is an umbrella term to define the learnability, efficiency and memorability of a product, errors a user makes while using the product and the satisfaction a user gets from using the product. In other words, it is a term that covers the efficiency, effectiveness and satisfiability of a product or a system. Considering the expectations, needs and limitations of the potential user during and after the design process is of vital importance for the success of a product. As usability issues have become prominent, the methods available to evaluate the usability of a product or a system are worth addressing. This chapter covers the term usability and the evaluation methods with the strength and weaknesses of each technique.


DOI :10.26650/B/SS28ET06.2023.006.16   IUP :10.26650/B/SS28ET06.2023.006.16    Full Text (PDF)

Kullanılabilirlik Testleri Ne Kadar Kullanılabilirler?

Tuğba Mutlu

Sanayi devriminin başlamasıyla birlikte teknolojik gelişmeler art arda gerçekleşmeye başlamış; dördüncü sanayi devrimi, namıdiğer Endüstri 4.0 ile de insan-makine koordinasyonunun kaçınılmaz olduğu yeni bir çağın kapıları aralanmıştır. Teknolojik gelişmeler, artan rekabet ve daha sofistike müşteri beklentileri, bir zamanlar lüks olan kullanılabilirliği, yoğun talep gören bir ihtiyaç haline getirmiştir. Bu nedenle, kullanıcı deneyimi her zamankinden daha fazla önem arz etmektedir ve kullanılabilirlik bu deneyimin en önemli parçalarından biridir. Kullanılabilirlik, bir ürünün öğrenilebilirliğini, verimliliğini ve hatırlanabilirliğini, kullanıcının ürünü kullanırken yaptığı hataları ve kullanıcının ürünü kullanmaktan duyduğu memnuniyeti tanımlayan bir şemsiye terimdir. Bir başka deyişle, kullanılabilirlik bir ürün veya sistemin verimliliğini, etkinliğini ve tatmin edilebilirliğini kapsayan bir kavramdır. Tasarım sürecinde ve sonrasında potansiyel kullanıcının beklenti, ihtiyaç ve sınırlamalarının göz önünde bulundurulması, bir ürünün başarısı için hayati önem taşımaktadır. Bu bağlamda, teknolojideki değişimle birlikte güncel bir mesele haline gelen kullanılabilirliği değerlendirmek önem arz etmektedir. Bu bölümde, kullanılabilirlik kavramı ve kullanılabilirlik testlerinin güçlü ve zayıf yönleri ele alınmaktadır.ReferencesSHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.