Göç ve Değişme

DOI :10.26650/AB/SS49.2022.078   
AuthorTaylan Akkayan

Bu çalışmamızda Kastamonu’nun iki küçük kırsal yerleşmesi olan Aşağıoba ve Yukarıoba köyleri ile bu köylerden İstanbul’a göç etmiş olan aileler ele alınmıştır. Sözü edilen grupların nüfus yapısı, aile yapısı, göç, konut, ekonomik yapı, iş bölümü ve diğer sosyo-kültürel özellikleri ile bunlardaki değişmeler tesbit edilmeye çalışılmıştır.
Uzun ve çetin bir çalışma ile sonuçlandırılan bu araştırmaya, bizi yöneltmekle gösterdiği güvenden, hiç bir zaman esirgemediği yakın ilgi ve desteğinden dolayı sayın Prof. Dr. Nephan Saran’a ne kadar teşekkür etsek azdır. Kastamonu’daki çalışmalarımız sırasında yardımlarını gördüğümüz tüm idari personele sayın vali Bedri Eser’in şahsında teşekkür etmeyi borç biliriz. Ayrıca Aşağıoba ve Yukarıoba köylülerine ve bu köylerden İstanbul'a göç etmiş olanlara, gösterdikleri konukseverlik ve yardımlarından ötürü minnetlerimizi ifade etmek isteriz.

SubjectsSociology

INFORMATION


E-ISBN978-605-07-0925-4
PublisherIstanbul University Press
Publish Date15.06.1979
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.