CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS49.2022.006.11   IUP :10.26650/B/SS49.2022.006.11    Full Text (PDF)

Afet ve Krizlerde Gönüllülük

Selman Salim KesginNurdal Durmuş

Hayatımızın olağan akışını etkileyen olayların çeşitlenmesi, bu olayların sayısının artması ve etkilerinin büyümesi afetleri hayatımızın önemli bir parçası haline getirmiştir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı özelliklerde afetleri tecrübe etmemiz bizlere bu konunun belirli bir coğrafya ile sınırlı olmadığını göstermektedir. Ayrıca büyük bir afete dönüşmese bile endüstriyel kazalar, iklim şartları, trafik kazaları vb. birçok acil durum ve krize hayatımızın her anında tanıklık etmekteyiz. Bu afet ve krizlere karşı hazırlıklı olma, bunların meydana gelmesini engelleme ve bütün bunlara rağmen meydana geldiyse de etkili bir şekilde afetlere müdahale etme noktasında sadece profesyonel olarak bu alanda çalışanlar değil aynı zamanda “gönüllüler” de incelenmeyi hak etmektedir. Zira gönüllüler de tıpkı afet öncesi, sırası ve sonrasında yürütülen çalışmalarda beraber çalıştıkları profesyoneller gibi kilit rol oynayan aktörlerdendir. Bu sebeple bu bölümde afet çalışmalarında gönüllülerin rolü, afet gönüllülüğü türleri ve bileşenleri, gönüllülerin çalışmalara katılımlarını sağlayan mekanizmalar ile gönüllü çalışmalarının geleceğine katkıları açısından ihtimam gösterilmesi gereken hususlar ele alınmaktadır. Ayrıca Türkiye’de afet gönüllülüğü alanında yürütülen projeler, afet gönüllüsü yönetimi ve eğitimi konularındaki mevcut gelişmeler ve öne çıkan eğilimler de tartışılmaktadır.ReferencesSHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.