Güneybatı Asya

Fizikî Ortam
DOI :10.26650/AB/PS12.2023.211   
AuthorNecdet Tunçdilek

1971 yılında aynı adla yayınladığımız bu eser, ilkinden tamamen farklı bir şekilde yayın hayatına girmiş bulunmaktadır. Nitekim 1962 yılında yayınlamış olduğumuz «Güneybatı Asya» kitabının ön sözünde, kaynakların ve dokümanların yetersizliği nedeniyle bazı bölümlerin, özellikle fiziki konuların beşerî konulara oranla güdük kaldığı, sonuçta kitapta bir dengesizliğin meydana geldiğini belirtmiştik. Bu nedenle başlangıçta fizikî konuları genişletmek, dolayısıyla bir dengeye ulaşmak amacı ile başlayan çalışmalarımız aşağıda açıklanacak nedenlerle kısa bir zamanda yönünü ve amaçlarını değiştirmek zorunda kaldı. Sonuçta sadece fizikî konuları kapsayan «Güneybatı Asya, (Fizikî Ortam)» isimli yeni bir kitap meydana gelmiş oldu.
Güneybatı Asya memleketleri üzerinde yayınlanmış eserlerin hemen pek çoğunun politik ve ekonomik amaçlarla hazırlanmış olmaları nedeniyle bunlar içinde bölgelerin fizik tabiatını yansıtıcı bilgileri bulmak pek mümkün olmuyordu. Her bir kitabın başında beş, on sahifeyi geçmeyen ve bölgeyi kabaca tanıtmaktan ileri bir değeri olmayan bilgilere dayanarak yeni bir sentez yapmak bilimsel yönden şüphesiz mümkün değildi. Ancak II. Dünya Savaşından sonra başlayan ve çeşitli kuruluşların desteklediği araştırma kurumlan ile çeşitli devlet örgütlerinin faaliyetleri bölgeler hakkında bir takım yeni bilgilerin ortaya çıkmasına âmil olmuştur. Ancak bu araştırmaların nerede, ne zaman yapıldığı ve yayınların nereden temin edileceği bilinemediği, bilinenlerin ise ele geçirilmesindeki güçlükler çalışmalarımızı yıllarca aksatmıştır. 1956 yılında London School of Economic and Political Science ile Durham Üniversite kitaplıklarından topladığım dokümanlar ile bu güçlük bir anlamda ve geniş ölçüde ortadan kalkmıştır.
Fakat asıl önemlisi, aynı süre içinde Türkiye'de çeşitli kuramların bu sahadaki çalışmalarıdır. Başta İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Enstitüsünde yapılmış olan pek çok sayıdaki değerli fizik coğrafyaya ait çalışmalar, buna ek olarak diğer üniversite ve devlet kuramlarının hayli yoğun araştırmaları- kaynaklar ve doküman bakımından- bu eserin meydana gelmesinde büyük etkisi olmuştur. Tümünün yapmış olduğu çalışmalar sonucunda, özellikle Türkiye’nin fizikî tabiatının daha belirli bir şekilde aydınlığa çıkması ve böyle bir coğrafî sentezin yapımı mümkün olabilmiştir.
Nitekim yeni bilim dalları ve onların ortaya koyduğu yeni gerçekler bölgesel kalkınma işlerinde, insandan evvel fizik ortamın yani tali yapı» nın potansiyelinin tanınmasını şart kılmıştır. Fizikî ortam tanınmadan ve onun potansiyalitesi saptanmadan yapılan atılımların çoğunun sonuçsuz kalmış olması, yakın yıllarda birçok coğrafyacıyı ve özellikle beşerî coğrafyacıları fizikî ortam şartları ile daha yakından ilgilenmeye mecbur etmiştir.
İşte bu görüş ve bu arzudur ki, Güneybatı Asya'nın fizikî yapısını ve potansiyelini belirtebilmek için, konu bu açıdan işlenmiş; bunun için de büyük bir çaba harcanmıştır. Ancak şunu belirtelim ki, acaba söz konusu kitap bütün bu sorulara cevap verecek yani Güneybatı Asya'nın tüm alt yapısına ışık tutacak niteliğe ulaşabilmiş midir? Hemen şunu açıklayalım ki, böyle bir sonuca ulaşmak bu kadar geniş bir saha ünitesi içinde zaten mümkün olamazdı. Bizim burada yapmak istediğimiz şey, yeni araştırıcılara, özellikle bölgesel araştırma yapacaklara bir yol göstermekten veya bir metot denemesinden ileri bir şey değildir.

SubjectsGeography, Physical

INFORMATION


E-ISBN978-605-07-1405-0
PublisherIstanbul University Press
Publish Date06.04.1971
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.