Günümüzde Yönetim

Temel Kavramlar ve Yeni Görüşler
DOI :10.26650/AB/SS10.2022.087   
AuthorBesim Baykal

Bu kitapta daha ziyade sınai kuruluşlar göz önünde bulundurularak, bir iş yerinin genel olarak yönetimi ile ilgili ana konulara yer verilmiştir. Bir kuruluşun yönetiminde yararlanılan ilke ve işlemler, fazla ayrıntılara kaçılmaksızın açıklanmıştır.
Yönetim kavramı, doğuşu ve gelişmesi gibi klasik konulara, ancak «giriş» mahiyetinde değinilmiştir, esas itibariyle yönetimle ilgili temel kavramlar ve yeni görüşler üzerinde durulmuştur. Örneğin; motivasyon kavramına özellikle ağırlık verilmeğe çalışılmıştır.
Kitabın son iki bölümü yönetim işindeki çeşitli tutum ve tarzlara ve değişen koşullar karşısında yarının yöneticilerine ayrılmıştır.
Kitabın hazırlanmasındaki amaç, süratle gelişmekte olan bu alanda, gerek halen görevli bulunan kişilere, gerekse yarın sorumluluk almak üzere hazırlanan ya da yetiştirilen gençlere mümkün mertebe yardımcı olabilmektir. Yönetim alanının kapsamına girdiği halde birçok konulara kitapta yer verilmemiş olduğu dikkati çekebilir. Bu nedenle şu hususu hemen belirtmek yerinde olur ki, bu kitap ne bir referans kitabı, ne yönetim ile ilgili her konunun işlenmiş olduğu bir eserdir. Kitabın amacı bir iş yerinin başarılı bir tarzda yönetilebilmesinde olumlu rolüne inandığımız modern yönetim kavramına dair bazı temel bilgiler verebilmektir.

SubjectsEconomics

INFORMATION


E-ISBN978-605-07-0939-1
PublisherIstanbul University Press
Publish Date20.02.1974
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.