CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS32.2022.04.14   IUP :10.26650/B/SS32.2022.04.14    Full Text (PDF)

A Senior Cabin Crew Member’s Viewpoint On Being a Cabin Crew Member: Questions-replies

Türkan İşyapan Gürbüz

Many young people have been drawn to cabin crew membership in recent years along with globalization and developments in civil aviation. Cabin crew members play critical roles in the transportation of airline passengers in terms of their satisfaction, well-being, and safety. Although providing passengers adequate service is the most important and well-known aspect of this job, cabin crew members also conduct critical duties that require skills and knowledge concerning safety, security, first aid, and hazardous substances. This chapter, which was written by a senior cabin crew member, delineates within the framework of 14 questions the required characteristics of cabin crew members as well as the nature of their critical duties during flights and the challenging aspects of their job. Being organized and disciplined, managing time effectively, having problem-solving skills, being predisposed to work in teams, being a solutions-oriented person, being alert or having a high level of awareness at all times, being good at multitasking, having strong communication skills, and, especially, being empathetic are the most critical characteristics of cabin crew members. A disciplined and organized lifestyle is essential for this job. Cabin crew members are required to receive training on both technical and personal aspects regularly. One of the most demanding parts of this job may be the time pressure. Irregular working hours are also one of the most difficult parts of this job. However, with a well-planned and organized lifestyle this difficulty is easily overcome. Further research studies on topics such as taking initiative in risky situations, workload and time management, coping with stress, overcoming fatigue, and managing alertness and attention would be helpful.


DOI :10.26650/B/SS32.2022.04.14   IUP :10.26650/B/SS32.2022.04.14    Full Text (PDF)

Bir Kabin Amirinin Gözünden Kabin Memurluğu Mesleği: Sorular-Yanıtlar

Türkan İşyapan Gürbüz

Özellikle son yıllarda dünyada ve ülkemizde globalleşme ile beraber sivil havacılığın hızla büyümesi ve gelişmesi ile kabin memurluğu mesleğine olan ilgi artmıştır. Yolcu konforu ve hizmet bu mesleğin en görünen ve en bilinen tarafı olmakla beraber, kabin memurları emniyet, güvenlik, ilk yardım, tehlikeli madde kuralları ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerle hava yolu yolcu taşımacılığında kritik bir poziyon üstlenirler. Bir kabin amiri tarafından yazılan bu bölüm içinde 14 soru çerçevesinde kabin memuru olmak isteyen bir kişide olması gereken özellikler, uçuş esnasındaki kritik görevleri, mesleğin zorlayıcı tarafları ele alınmış, mesleğin zorlayıcı yönleriyle başa çıkmak üzere bazı öneriler sunulmuştur. Planlı ve disiplinli çalışma, zaman yönetimi, problem çözme becerisi, ekip çalışmasına yatkınlık, çözüm odaklılık, her an tetikte olma ya da anın farkında olma, aynı anda birçok görevi yürütebilme, güçlü iletişim becerilerine, özellikle de empati kurabilme becerisine sahip olmak kabin memurlarının sahip olmaları gereken en önemli özellikler arasındadır. Özellikle disiplin ve planlı hayat bu mesleğin temel taşlarındandır. Kabin ekipleri meslek içi teknik eğitimlerin yanı sıra kişisel gelişim ve hizmet odaklı eğitimler de alırlar. Bu mesleğin en zorlayıcı taraflarından biri zaman baskısı olarak belirlenebilir. Genel olarak “düzensiz” olarak tarif edilen çalışma saatleri de bu mesleğin zor taraflarından biri olarak görünmektedir. Ancak planlı ve organize bir yaşam tarzı ile bu konu zorluk olmaktan çıkar. İleriye yönelik olarak riskli durumlarda inisiyatif kullanma, işyükü ve zaman yönetimi, stresle başa çıkma, bitkinliğin üstesinden gelme, tetikte kalma ve dikkatini koruma gibi konularda yapılacak araştırmalar faydalı olacaktır.ReferencesSHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.