CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS32.2022.04.18   IUP :10.26650/B/SS32.2022.04.18    Full Text (PDF)

An Aircraft Maintenance Technician’s Viewpoint on Being an Aircraft Maintenance Technician: Questions-Replies

Safa Zengin

Workers who perform maintenance, inspection, or repair work on the aircraft or aircraft systems are called aircraft maintenance technicians. As their job is carried out in teams, they should enjoy teamwork, be competent in English, be good at communication, and have strong attention skills. In addition, they are expected to be highly responsible, healthy, and patient. After starting work, aircraft maintenance technicians receive training on the use of documentation about problems they might face at work and the specific rules and procedures of the company they work for. They also receive training on the type of aircraft they are responsible for maintaining. Some aspects of their training include on-the-job training. Aircraft maintenance technicians are required to work fast and faultlessly on physically and mentally demanding tasks within limited time periods. The necessity of performing their job duties in a complete and thorough way is an important stress factor. As they work in shifts, sleep problems and fatigue are other salient stress factors. Psychologists working in aviation could improve aircraft maintenance technicians’ psychological health by helping them cope with the stress they face at work. In this regard, mindfulness training could be helpful. 


DOI :10.26650/B/SS32.2022.04.18   IUP :10.26650/B/SS32.2022.04.18    Full Text (PDF)

Bir Uçak Bakım Teknisyeninin Gözünden Uçak Bakım Teknisyenliği Mesleği: Sorular-Yanıtlar

Safa Zengin

Uçakların bakımlarını yapan, belirli periyotlarla kontrollerini yaparak arızalarını tespit eden çalışanlar uçak bakım teknisyeni olarak adlandırılır. Uçak bakım teknisyenlerinin takım çalışmasını seven, İngilizce’de yetkin, iletişimi güçlü ve dikkatli kişiler olması gerekir. Ayrıca sağlıklı, sorumluluk duygusu güçlü ve sabırlı olmaları da beklenir. Uçak bakım teknisyenleri işe girdikten sonra çalışma hayatında karşılaşılması muhtemel sorunlarla ilgili dokümantasyonu tanıtıcı, şirket içi kural ve uygulamalara yönelik eğitimler alırlar. Aldıkları diğer bir eğitim de çalıştıkları alanlara özel uçak modellerine ait tip eğitimleridir. Eğitimlerinin bir bölümünü de iş başında alırlar. Uçak bakım teknisyenlerinin fiziksel güç gerektiren görevlerde, kısa zaman diliminde hızlı ve hatasız çalışmaları gerekir. Yaptıkları bakım uygulamasının tam ve eksiksiz uygulanması gerekliliği önemli bir stres unsurudur. Vardiyalı çalışma düzeniyle çalıştıklarından, bu vardiya düzeni sonucunda oluşacak uyku problemi ve fiziki yorgunluk diğer öne çıkan stres faktörleri olarak görülebilir. Havacılık alanında çalışan psikologlar uçak bakım teknisyenlerinin psikolojik sağlıklarına stresle başa çıkmalarına yardımcı olarak katkıda bulunabilirler. Bu konuda bilinçli farkındalık gibi eğitimler faydalı olabilir. References    SHARE
    Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.