CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS32.2022.04.22   IUP :10.26650/B/SS32.2022.04.22    Full Text (PDF)

Psychological Intervention Strategies On Aviation Crisis

Esin Temeloğlu Şen

A crisis is defined as a disaster or an opportunity by different theorists. Despite the change in the definitions' aspects, all theorists agree that a crisis will turn into a traumatic process if not intervened in. Therefore, crisis intervention has been used in individual, organizational, and community areas. The nature of aviation is an industry that might be hazardous and encounter crises before, during, and after an operation. Therefore, it is a requirement that aviation workers are always prepared to cope with a crisis. Aviation companies often focus on organizational arrangements with crises before and during operations. However, this may be caused by not noticing individual problems after a crisis. Hence, this chapter aimed to clearly explain intervention strategies to reduce the intensity of a crisis experienced after the aviation crisis. After a crisis, Critical Incident Stress Management, Psychological First Aid, and The Seven-Stage Crisis Intervention Model are generally used for interventions. There are some advantages and disadvantages for all three crisis interventions compared with each other. However, all of these indicate a comprehensive and structural perspective. Therefore, the aviation crisis arrangements should follow the modelbased intervention that has been already tested in other cases. On the other hand, cultural issues, one of the essential areas of effective intervention, must be included in aviation crisis intervention. Consequently, aviation companies should add individual-focused strategies after crisis intervention plans, and these strategies should be evidencebased and sensitive to cultural differences.


DOI :10.26650/B/SS32.2022.04.22   IUP :10.26650/B/SS32.2022.04.22    Full Text (PDF)

Havacılıkta Krizlere Psikolojik Müdahale Yöntemleri

Esin Temeloğlu Şen

Kriz farklı araştırmacılar tarafından bazen bir felaket bazen de fırsat olarak tanımlanabilmektedir. Tanımlardaki değişikliklere rağmen, tüm araştırmacıların dikkat çektikleri en temel durum krizlerin eğer müdahale edilmezse travmatik öğelere dönebileceğidir. Bu nedenle krize erken müdahale sadece bireysel değil örgütsel ve toplumsal pek çok alanda kullanılmaktadır. Havacılık doğası itibariyle riskli olabilen ve operasyon öncesinde, sırasında ve sonrasında pek çok krizle karşılaşılabilen bir sektördür. Dolayısıyla havacılık sektörü çalışanlarının her zaman krizlere karşı hazırlıklı olması şarttır. Krizlerle ilgili örgütsel düzenlemelerde havacılık firmaları operasyon öncesi ve operasyon sırasına odaklanmaktadır. Ancak kriz sonrası bireylerde yaşanabilecek problemler bazen göz ardı edilebilmektedir. Bu nedenle bu bölümde havacılık krizlerinin ardından bireylerin yaşadığı zorlanmaları en aza indirmeyi hedefleyen müdahale yöntemlerinin detaylı şekilde açıklanması hedeflenmiştir. Havacılıkta krizlerin ardından en sık kullanılan müdahale yöntemleri Kriz Durumlarında Stres Yönetimi (KDSY), Psikolojik İlk Yardım (PİY) ve Roberts’ın Yedi Basamaklı Krize Müdahale Modeli’dir. Bu bölümde ele alınan üç müdahale yönteminin de birbirleri ile karşılaştırıldığında üstünlükleri ve kimi zayıflıkları vardır. Buna rağmen, her birinin krize müdahalede yapısal ve kapsamlı bir çerçeve sunduğu görülmektedir. Bu nedenle havacılık alanındaki krizlere yönelik düzenlemelerin, hâlihazırda geliştirilmiş olan bu modellere dayanan müdahale stratejilerini takip etmesi önerilmektedir. Öte yandan, etkili bir müdahalenin olmazsa olmaz alanlarından bir tanesi olan kültürel meselelerin bahsi geçen model odaklı müdahaleler içerisinde yer alması faydalı olacaktır. Dahası, havacılık sektöründe uygulanan kriz sonrası müdahale planlarına mutlaka birey odaklı stratejilerin eklemesi; bu stratejilerin kanıta dayalı ve kültürel farklılıklara hassasiyetli olması sağlanmalıdır. References

 • American Psychological Association (APA) (2013). DSM 5 Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı. çev. Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu. Ankara: Hekimler Yayın Birliği. google scholar
 • Australian Government Department of Health (AGDOH). (2013). Mental health triage tool. (16 Mayıs 2021 tarihinde http://www.health.gov.au adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Bernstein, J. (2011). Manager’s guide to crisis management. New York, NY: McGraw-Hill. google scholar
 • Birmes, P., Ducasse, J.-L., Warner, B. A., Payen, A. ve Schmitt, L. (2000). Traumatismes, Stress Traumatique, et Depression a La Suite de Catastrophes Aeriennes. The Canadian Journal of Psychiatry, 45(10), 932-934. google scholar
 • Bisson, J. I., McFarlane, A. C. ve Rose, S. (2000). Psychological debriefing. Effective treatments for PTSD: Practice Guidelines from the International Society for Traumatic Stress Studies, 39, 59. google scholar
 • Boin, A., Hart, P. T., McConnell, A. ve Preston, T. (2010). Leadership style, crisis response and blame management: The case of Hurricane Katrina. Public Administration, 88(3), 706-723. google scholar
 • Brewin, C. R., Andrews, B. ve Valentine, J. D. (2000). Meta-analysis of risk factors for posttraumatic stress disorder in trauma exposed adults. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 748-766. google scholar
 • Briere JN. ve Scott C (2014). Travma Terapisinin İlkeleri (çev. Betül Dilan Genç -2016). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları; İstanbul. google scholar
 • Boscarino, J. A., Adams, R. E., Stuber, J. ve Galea, S. (2005). Disparities in mental health treatment following the World Trade Center Disaster: Implications for mental health care and health services research. Journal of Traumatic Stress: Official Publication of The International Society for Traumatic Stress Studies, 18(4), 287-297. google scholar
 • Calhoun, L. G. ve Tedeschi, R. G. (2006). The foundations of posttraumatic growth: An expanded framework. L. G. Calhoun ve R. G. Tedeschi (Eds.), The handbook of posttraumatic growth: Research and practice içinde (1-23). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. google scholar
 • Castellano, C. ve Plionis, E. (2006). Comparative analysis of three crisis intervention models applied to law enforcement first responders during 9/11 and hurricane Katrina. Brief Treatment and Crisis Intervention, 6(4), 326. google scholar
 • Dieltjens, T., Moonens, I., Van Praet, K., De Buck, E. ve Vandekerckhove, P. (2014). A systematic literature search on psychological first aid: lack of evidence to develop guidelines. Plos One, 9(12), e114714. google scholar
 • Eifling, K. ve Moy, P. (2015). Evidence-based EMS: Psychological First Aid During Disaster Response. What’s the best we can do for those who are suffering mentally?. EMS World, 44(7), 32. google scholar
 • Elliott, G. ve Eisdorfer, C. (Eds.). (1982). Stress and human health. New York: Springer. google scholar
 • EPPSI (2020). COVID-19 crisis and its effect on aviation mental health. European Pilot Peer Support Initiative (EPPSI), European Association for Aviation Psychology (EAAP), European Cockpit Association (ECA); European Society of Aerospace Medicine (ESAM) and Mayday Foundation, 2020. (15 Mart 2021 tarihinde https://www.icao.int/safety/aviation-medicine/AvMedSARS/Joint%20EPPSI%20statement%20on%20 COVID19%20and%20aviation%20mental%20health.pdf adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Everly, G.S., Jr., Flannery, R.B., Jr. ve Eyler, V.A. (2002). Critical Incident Stress Management (CISM): A statistical review of the literature. Psychiatric Quarterly, 73, 171-182. google scholar
 • Everly, G. S., Jr. ve Boyle, S. H. (1999). Critical Incident Stress Debriefing (CISD): A meta-analysis. International Journal ofEmergency Mental Health, 1(3), 165-168. google scholar
 • Everly Jr, G. S. ve Flynn, B. W. (2005). Ch 6: Principles and practice of psychological first aid. Mental Health and Mass Disasters: Public Health Preparedness and Response, 105-112. google scholar
 • Everly, G.S., Jr. ve Mitchell, J.T. (1999). Critical Incident Stress Management (CISM): A new era and standard of care in crisis intervention (2nd ed.). Ellicott City, MD: Chevron. google scholar
 • Everly, G. S. ve Mitchell, J. T. (2008). Integrative crisis intervention and disaster mental health. Ellicott City, MD: Chevron. google scholar
 • Everly Jr, G. S., Phillips, S. B., Kane, D. ve Feldman, D. (2006). Introduction to and overview of group psychological first aid. Brief Treatment and Crisis Intervention, 6(2), 130. google scholar
 • Figley, C. (1995). Compassion fatigue as secondary traumatic stress disorder: An overview. C. Figley (Ed.), Compassion fatigue: Coping with secondary traumatic stress disorder in those who treat the traumatized içinde (1-20). New York, NY: Brunner/Mazel. google scholar
 • Fink, S. (1986). Crisis management: Planning for the inevitable. American Management Association, New York. Folkman, S., ve Lazarus, R. S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer Publishing Company. Gouweloos, J., Postma, I. L., te Brake, H., Sijbrandij, M., Kleber, R. J. ve Goslings, J. C. (2016). The risk of PTSD and depression after an airplane crash and its potential association with physical injury: A longitudinal study. Injury, 47(1), 250-256. google scholar
 • Gök, K. (2019). 1994 Van Uçak Kazasından Sağ Kurtulan Adem Bilici İle Görüştüm! [Videopostu]. (https:// www.youtube.com/watch?v=cisaupRm3pU adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Greeson, J. K., Briggs, E. C., Layne, C. M., Belcher, H. M., Ostrowski, S. A., Kim, S., ... ve Fairbank, J. A. (2014). Traumatic childhood experiences in the 21st century: Broadening and building on the ACE studies with data from the National Child Traumatic Stress Network. Journal of Interpersonal Violence, 29(3), 536-556. google scholar
 • Hogan, N. S., ve Schmidt, L. A. (2002). Testing the grief to personal growth model using structural equation modeling. Death Studies, 26(8), 615-634. google scholar
 • International Civil Aviation Organization (ICAO) (2013) Safety Management: Annex 19 to the Convention on International Civil Aviation. 1.Baskı. International Civil Aviation Organization. google scholar
 • International Civil Aviation Organization (ICAO) (2020). Effects of Novel Coronavirus (COVID-19) on Civil Aviation: Economic Impact Analysis, google scholar
 • Montreal, Kanada. International Civil Aviation Organization. (20 Mart 2021 tarihinde https://www.icao.int/ sustainability/Documents/Covid19/ICAO_coronavirus_Econ_Impact.pdf adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Jackson-Cherry, L. R. ve Erford, B. T. (2017). Crisis Assessment, Intervention, and Prevention. Pearson Education. google scholar
 • Karancı, A. N., Aker, A. T., Işıklı, S., Erkan, B. B., Gül, E. ve Yavuz, H. (2012). Türkiye’de Travmatik Yaşam Olayları ve Ruhsal Etkileri. Ankara: Nohut. google scholar
 • Kanel, K. (2003). Manual to Accompany A Guide to Crisis Intervention 2nd Ed. Brooks/Cole: Pacific Grove, CA. google scholar
 • Kurter, F. ve Mattis, J. S. (2014). Türkiye’de uygulamacıların gözüyle psikolojik danışmada kültüre duyarlı olma. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • Lazarus, R. S., ve Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. Springer Publishing Company. google scholar
 • Lazarus, R. S., ve Launier, R. (1978). Stress-related transactions between person and environment. Perspectives in Interactional Psychology içinde (287-327). Springer, Boston, MA. google scholar
 • Leonhardt, J. ve Vogt, J. (2006). Critical incident stress management in aviation. Hampshire: Ashgate Publishing Limited. google scholar
 • Li, C. W., Phun, V. K., Suzuki, M. ve Yai, T. (2015). The effects of aviation accidents on public perception toward an airline. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 11, 2347-2362. google scholar
 • Linley, P. A. ve Joseph, S. (2004). Positive change following trauma and adversity: A review. Journal of Traumatic Stress: Official Publication of the International Society for Traumatic Stress Studies, 17(1), 11-21. google scholar
 • Marks, M., Yule, W., ve de Silva, P. (1995). Post-traumatic stress disorder in airplane cabin crew attendants. Aviation, Space, and Environmental Medicine, 66(3), 264-268. google scholar
 • Masten, A. S. ve Obradovic, J. (2006). Competence and resilience in development. Annals of The New York Academy of Sciences, 1094, 13-27. google scholar
 • McCabe, O. L., Everly Jr, G. S., Brown, L. M., Wendelboe, A. M., Abd Hamid, N. H., Tallchief, V. L. ve Links, J. M. (2014). Psychological first aid: A consensus-derived, empirically supported, competency-based training model. American Journal of Public Health, 104(4), 621-628. google scholar
 • Mitchell, J. T. ve Everly, G. S., Jr. (1999). Critical incident stress management and critical incident stress debriefings: Evolutions, effects, and outcomes. B. Raphael ve J. P. Wilson (Eds.), Psychological debriefing: Theory, practice, and evidence içinde (71-90). New York: Cambridge University Press. google scholar
 • Mitchell, J.T. ve Everly, G.S., Jr., (2001). Critical Incident Stress Debriefing: An operations manual for CISD, Defusing and other group crisis intervention services. Third Edition. Ellicott City, MD: Chevron. google scholar
 • Mitroff, I. I. (2004). Crisis leadership: Planning for the unthinkable. Hoboken, NJ: Wiley. google scholar
 • Myer, R.A. (2001). Assessment for crisis intervention: Triage assessment model. Pacific Grove, CA: Brooks/ Cole. google scholar
 • Norris, F. H., Murphy, A. D., Baker, C. K., Perilla, J. L., Rodriguez, F. G. ve Rodriguez, J. D. J. G. (2003). Epidemiology of trauma and posttraumatic stress disorder in Mexico. Journal of Abnormal Psychology, 112(4), 646. google scholar
 • Roberts, A. R. ve Yeager, K. R. (2009). Pocket guide to crisis intervention. New York: OxfordUniversity Press. google scholar
 • Roberts, A. R. (2005). Bridging the past and present to the future of crisis intervention and crisis management. In A. R. Roberts (Ed.), Crisis intervention handbook (3rd ed., pp. 3-34). New York: Oxford University Press. google scholar
 • Ruzek, J. I., Brymer, M. J., Jacobs, A. K., Layne, C. M., Vernberg, E. M. ve Watson, P. J. (2007). Psychological first aid. Journal of Mental Health Counseling, 29(1), 17-49. google scholar
 • Sandoval, J. H. (Ed.). (2001). Handbook of crisis counseling, intervention, and prevention in the schools. Routledge. google scholar
 • Sayıl, I. (2000). İntihar Davranışı, Kriz ve Krize Müdahale (ss. 165-168). Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara. google scholar
 • Schaefer JA. ve Moos RH. (1998). The context for posttraumatic growth: life crises, individual and social resources and coping. Tedeschi RG, Park CL, Calhoun LG, eds. Posttraumatic Growth: Positive Changes in the Aftermath of Crises. (1st ed.) içinde. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. p.99-126. google scholar
 • Selye, H. (1976). Stress without distress. Psychopathology of human adaptation içinde (137-146). Springer, Boston, MA. google scholar
 • Şahne, M.E. ve Hızlı Sayar, G. (2020). Traumatic stress indicators in personnel 6 months after the attack at Atatürk Airportand factors related to post traumatic growth. Ö. Akgül (Ed.), Aviation Psychology içinde (147-158). UK: Cambridge Schoolers Publishing google scholar
 • Tedeschi, R. G. ve Calhoun, L. G. (2004). Posttraumatic growth: Conceptual foundations and empirical evidence. Psychological Inquiry, 15(1), 1-18. google scholar
 • Tuckey, M. R. ve Scott, J. E. (2014). Group critical incident stress debriefing with emergency services personnel: a randomized controlled trial. Anxiety, Stress, and Coping, 27(1), 38-54. https://doi.org/10.1080/1061580 6.2013.809421 google scholar
 • Updegraff, J. A. ve Taylor, S. E. (2000). From vulnerability to growth: Positive and negative effects of stressful life events. In J. H. Harvey ve E. D. Miller (Eds.), Loss and trauma: General and close relationship perspectives içinde (3-28). Brunner-Routledge. google scholar
 • Yeager, K. ve Roberts, A. (Eds.). (2015). Crisis intervention handbook: Assessment, treatment, and research. Oxford University Press. google scholar
 • Wiger, D. E. ve Harowski, K. J. (2003). Essentials of crisis counseling and intervention. John Wiley & Sons Inc. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.