CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS32.2022.04.07   IUP :10.26650/B/SS32.2022.04.07    Full Text (PDF)

Women Pilots: Overcoming Prejudices and Barriers

Ferhat Ayyıldız

It seems that men are predominant in many aviation roles, especially in the role of pilot. Although women are entering many professions in greater numbers than ever before, the situation is different for pilots. In its early stages of the aviation sector’s development, women played an important role, yet these contributions were seen as exceptional, and thus did not ensure their adequate representation in the sector. Stereotypical beliefs might undermine women's desire to join the profession. In particular, the requirement of being away from home is seen as an obstacle for women, who are considered responsible for the home, and thus, flying is seen as a man’s domain. Although some women have overcome these problems, they continue to face prejudice, and feel pressure to constantly prove themselves. However, studies on the differences between men and women pilots show that neither has a clear advantage in terms of the qualifications needed. Because of the predicted growth rate in the aviation sector, women will play a vital role in meeting workforce needs. For this reason, the following measures are recommended: improvements in organizational culture, awareness and information activities for women and their families, greater financial support for pilot education, the adoption of work-life balance practices, and revised regulations in recruitment and training practices. Additionally, it is important to understand implicit attitudes, contextual performance, and crew resource management skills in gender-related research. 


DOI :10.26650/B/SS32.2022.04.07   IUP :10.26650/B/SS32.2022.04.07    Full Text (PDF)

Kadın Pilotlar: Önyargı ve Engellerin Aşılması

Ferhat Ayyıldız

Havacılık sektöründeki birçok rolde, özellikle pilotlar arasında, erkeklerin sayıca baskın olduğu görülmektedir. Tarihsel süreçte birçok meslek alanında kadınların oranında iyileşmeler yaşansa da pilotlukta kadınların oranı istikrarlı bir şekilde düşük kalmıştır. Kadınlar havacılığın erken dönemlerinde sektörün gelişiminde önemli bir rol oynamış olsalar da katkıları istisnai olarak görülmüş ve yeterli temsil edilmelerini sağlamamıştır. Kadın pilotlara ilişkin stereotipik inançlar, kadınların havacılıkta yer alma isteklerini olumsuz etkilemektedir. Özellikle işin evden uzakta olmayı gerektirmesi, ev alanından sorumlu kabul edilen kadınlar için dezavantaj yaratmakta ve pilotluğun erkek işi olarak görülmesine neden olmaktadır. Kadınlar bu önyargılara karşı koyup havacılıkta yer almayı başarsalar da görevlerini sürdürürken belirli zorluklar ile karşılaşmaya devam etmekte ve sürekli olarak kendilerini kanıtlamak zorunda kalmaktadır. Hâlbuki kadınlar ve erkekler arasındaki farklılıklara ve bu farklılıkların sonuçlarına ilişkin yapılan araştırmalar pilotluk açısından herhangi bir grubun diğerine kıyasla daha üstün olmadığını göstermektedir. Havacılık sektöründeki büyüme hızına bağlı olarak gerekli iş gücü ihtiyacının karşılanmasında kadınlar hayati bir önem arz etmektedir. Bu nedenle örgüt kültüründe iyileştirmeler sağlanmalı, kadınlar ve aileleri için farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmeli, eğitime yönelik maddi destek kuvvetlendirilmeli, işe alım ve eğitim uygulamalarında belirli düzenlemeler yapılmalı ve iş-yaşam dengesini sağlamaya yönelik politikalar benimsenmelidir. Ayrıca yürütülecek araştırmalarda örtük tutumlar da değerlendirilmeli ve cinsiyetler arası farklılıklar incelenirken bağlamsal performans ve ekip kaynak yönetimi becerileri de dikkate alınmalıdır.References

 • Alda-Vidal, C., Rusca, M., Zwarteveen, M., Schwartz, K. ve Pouw, N. (2017). Occupational genders and gendered occupations: The case of water provisioning in Maputo, Mozambique. Gender, Place & Culture, 24(7), 974-990. doi: 10.1080/0966369X.2017.1339019 google scholar
 • Allport, G. W. (2017). Önyargının Doğası (Nur Nirven, Çev.). Sakarya: Sakarya Üniversitesi Yayınları. (Orijinal çalışma basım tarihi 1954). google scholar
 • Anderson, S. (2013). Who do you trust more, male or female pilots? (7 Haziran 2020 tarihinde https://www. sunshine.co.uk/news/who-do-you-trust-more--male-or-female-pilots--105.html adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Anderson, S. L. ve Pucel, D. J. (2003). An investigation into factors influencing men and women in becoming professional pilots. Journal of Aviation/Aerospace Education & Research, 12(3), 31-42. doi: 10.15394/ jaaer.2003.1569 google scholar
 • Aries, E. (1976). Interaction patterns and themes of male, female, and mixed groups. Small Group Behavior, 7(1), 7-18. doi: 10.1177/104649647600700102 google scholar
 • Ashcraft, K. L. (2007). Appreciating the ‘work’ of discourse: Occupational identity and difference as organizing mechanisms in the case of commercial airline pilots. Discourse & Communication, 1(1), 9-36. doi: 10.1177/1750481307071982 google scholar
 • Ashmore, R. D. ve Del Boca, F. K. (1981). Conceptual approaches to stereotypes and stereotyping. David L. Hamilton (Ed.), Cognitive Processes in Stereotyping and Intergroup Behavior içinde (1-35). New Jersey, America: Erlbaum google scholar
 • Baker, S. P., Lamb, M. W., Grabowski, J. G., Rebok, G. W. ve Li, G. (2001). Characteristics of general aviation crashes involving mature male and female pilots. Aviation, Space and Environmental Medicine, 72, 447-452. google scholar
 • Barry, K. (2007). Femininity in flight: A history of flight attendants. Durham and London, England: Duke University Press. google scholar
 • Bazargan, M. ve Guzhva, V. S. (2011). Impact of gender, age and experience of pilots on general aviation accidents. Accident Analysis & Prevention, 43(3), 962-970. doi: 10.1016/j.aap.2010.11.023 google scholar
 • Bridges, D. (2014). Grounded? Female pilots, gender identity and integration into the Australian Defence Force. Donna Bridges, Jane Neal-Smith ve Albert J. Mills (Eds.), Absent Aviators: Gender Issues in Aviation içinde (147-164). Farnham, England: Ashgate Publishing Limited. google scholar
 • Bridges, D., Neal-Smith, J. ve Mills, A. (2014). Absent aviators: Gender issues in aviation. Farnham, England: Ashgate Publishing Limited. google scholar
 • Bruce, M. (2016). Women in aviation: An interview-based analysis of female aviators’ entrances into the industry. Doktora tezi, University of North Carolina at Chapel Hill, America. google scholar
 • Butcher, J. N. (2002). Assessing pilots with ‘the wrong stuff’: A call for research on emotional health factors in commercial aviators. International Journal of Selection and Assessment, 10(1-2), 168-184. doi: 10.1111/1468-2389.00204 google scholar
 • CAE (2017). Airline pilot demand outlook - 10-year view. (02 Eylül 2020 tarihinde https://www.cae.com/media/ documents/Civil_Aviation/CAE-Airline-Pilot-Demand-Outlook-Spread.pdf adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Caldwell, J. A. ve Leduc Jr, P. A. (1998). Gender influences on performance, mood and recovery sleep in fatigued aviators. Ergonomics, 41(12), 1757-1770. doi: 10.1080/001401398185956 google scholar
 • Campbell, K. ve Mmguez-Vera, A. (2008). Gender diversity in the boardroom and frm fnancial performance. Journal of Business Ethics, 83(3), 435-451. doi: 10.1007/s10551-007-9630-y google scholar
 • Cejka, M. A. ve Eagly, A. H. (1999). Gender-stereotypic images of occupations correspond to the sex segregation of employment. Personality and Social Psychology Bulletin, 25(4), 413-423. doi: 10.1177/0146167299025004002 google scholar
 • Clark, P. J., Newcomer, J. M. ve Jones, A. M. (2015). Overcoming gender barriers in aircraft maintenance: Women’s perceptions in the United States. The Collegiate Aviation Review International, 33(2), 66-84. doi: 10.22488/okstate.18.100505 google scholar
 • DATAUSA (2020). Flight attendants. (02 Haziran 2020 tarihinde https://datausa.io/profile/soc/532031#demographics adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Davey, C. L. (2004). The impact of human factors on ab initio pilot training. Gender, Work & Organization, 11(6), 627-647. doi: 10.1111/j.1468-0432.2004.00252.x google scholar
 • Davey, C. L. ve Davidson, M. J. (2000). The right of passage? The experiences of female pilots in commercial aviation. Feminism & Psychology, 10(2), 195-225. doi: 10.1177/0959353500010002002 google scholar
 • Depperschmidt, C. L. (2008). Collegiate aviation programs and their under representation of female students: A national study of the perceptions of female student pilots. Yayınlanmamış doktora tezi, Oklahoma State University, America. google scholar
 • Depperschmidt, C. L. ve Bliss, T. J. (2009). Female flight students: Perceptions of barriers and gender biases within collegiate flight programs. Collegiate Aviation Review, 27(2),18-27. doi: 10.22488/okstate.18.100391 google scholar
 • Dökmen, Z. Y. (2016). Toplumsal cinsiyet: Sosyal psikolojik açıklamalar. İstanbul: Remzi Kitabevi. google scholar
 • Dukes, R. L., Hulbert-Johnson, R., Newton, H. ve Overstreet, S. (1991). Stereotypes of pilots and apprehension about flying with them: A study of commercial aviation scenarios. Aviation, Space, and Environmental Medicine, 62(8), 722-726. google scholar
 • Eagly, A. H. (1987). Sex differences in social behavior: A social-role interpretation, Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum. google scholar
 • Eagly, A. H. ve Mladinic, A. (1989). Gender stereotypes and attitudes toward women and men. Personality and Social Psychology Bulletin, 15(4), 543-558. doi: 10.1177/0146167289154008 google scholar
 • Eagly, A. H. ve Steffen, V. J. (1984). Gender stereotypes stem from the distribution of women and men into social roles. Journal of Personality and Social Psychology, 46(4), 735-754. doi: 10.1037/0022-3514.46.4.735 google scholar
 • Eckel, C. C. ve Grossman, P. J. (2008). Men, women and risk aversion: Experimental evidence. Handbook of Experimental Economics Results, 1, 1061-1073. doi: 10.1016/S1574-0722(07)00113-8 google scholar
 • Eriksen, W. ve Einarsen, S. (2004). Gender minority as a risk factor of exposure to bullying at work: The case of male assistant nurses. European Journal of Work and Organizational Psychology, 13(4), 473-492. google scholar
 • Ferla, M. ve Graham, A. (2019). Women slowly taking off: An investigation into female underrepresentation in commercial aviation. Research in Transportation Business & Management, 31, 100378. doi: 10.1016/j. rtbm.2019.100378 google scholar
 • Fiske, S. T. ve Stevens, L. E. (1993). What’s so special about sex? Gender stereotyping and discrimination. Stuart Oskamp ve Mark Costanzo (Eds.), Gender Issues in Contemporary Society içinde (173-196). Thousand Oaks, California: Sage Publications. google scholar
 • Gant, K. (2001). Women in Aviation. (15 Haziran 2020 tarihinde http://www.corporateflyer.net/Articles_files/Women%20in%20Aviation.pdf adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Germain, M. L., Herzog, M. J. R. ve Hamilton, P. R. (2012). Women employed in male-dominated industries: Lessons learned from female aircraft pilots, pilots-in-training and mixed-gender flight instructors. Human Resource Development International, 15(4), 435-453. doi: 10.1080/13678868.2012.707528 google scholar
 • Gibbon, D. (2014). Difficult, dangerous, not a job for girls: Factors impacting women and girls’ orientation towards pilot careers. Absent Aviators: Gender Issues in Aviation içinde (43-72). Farnham, England: Ashgate Publishing Limited. google scholar
 • Goyer, M. (2020). Five decades of American female pilots statistics. How did we do?. (23 Haziran 2020 tarihinde https://womenofaviationweek.org/five-decades-of-women-pilots-in-the-united-states-how-did-we-do/ adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Göregenli, M. (2012). Temel kavramlar: Önyargı, kalıpyargı ve ayrımcılık. Kenan Çayır ve Müge Ayan Ceyhan (Ed.), Ayrımcılık: Çok Boyutlu Yaklaşımlar içinde (175-187). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • Gray, K. S. (2007). Flying in formation: Creating a place for women in aviation through the Ninety-Nines, the Women Air Force Service Pilots, and the Whirly-Girls. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Miami University, America. google scholar
 • Hamilton, D. L., Sherman, S. J. ve Ruvolo, C. M. (1990). Stereotype-based expectancies: Effects on information processing and social behavior. Journal of Social Issues, 46(2), 35-60. doi: 10.1111/j.1540-4560.1990. tb01922.x google scholar
 • Harlak, H. (2000). Önyargılar. İstanbul: Sistem Yayınları. google scholar
 • Harvey, G., Finniear, J. ve Greedharry, M. (2019). Women in aviation: A study of insecurity. Research in Transportation Business & Management, 31, 100366. doi: 10.1016/j.rtbm.2019.05.001 google scholar
 • Heilman, M. E. (1983). Sex bias in work settings: The Lack of Fit model. Research in Organizational Behavior, 5, 269-298. google scholar
 • Heilman, M. E. (2001). Description and prescription: How gender stereotypes prevent women’s ascent up the organizational ladder. Journal of Social Issues, 57(4), 657-674. doi: 10.1111/0022-4537.00234 google scholar
 • Henneberry, D. (2018). The sky’s the limit: Factors that affect females’ decisions to become professional pilots. Yayınlanmamış doktora tezi, St. John Fisher College, America. google scholar
 • Hogg, M. A. ve Abrams, D. (1988). Social identifications: A social psychology of intergroup relations and group processes. London, England: Routledge. google scholar
 • Hynes, G. E. ve Puckett, M. (2011). Feminine leadership in commercial aviation: Success stories of women pilots and captains. Journal of Aviation Management and Education, 1, 1-6. google scholar
 • International Labour Office (2020). World employment and social outlook — Trends 2020. (27 Mayıs 2020 tarihinde https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/ wcms_734455.pdf adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Ison, D. C. (2010). The future of women in aviation: Trends in participation in postsecondary aviation education. Journal of Aviation/Aerospace Education & Research, 19(3), 27-40. doi: 10.15394/jaaer.2010.1368 google scholar
 • İçtrak (2020) 2020 MSÜ Rektör Yardımcısından Önemli Duyuru [Video]. Erişim adresi: https://www.youtube. com/watch?v=zN-JLCUNSXY google scholar
 • Jacobs, P. A., Tytherleigh, M. Y., Webb, C. ve Cooper, C. L. (2010). Breaking the mold: The impact of working in a gender-congruent versus gender-incongruent role on self-reported sources of stress, organizational commitment, and health in UK universities. International Journal of Stress Management, 17(1), 21-37. doi: 10.1037/a0018026 google scholar
 • Karp, M. R., Turney, M. A., Niemczyk, M., Green, M. F., Sitler, R. L. ve Bishop, J. (2018). Retaining women in collegiate aviation by implementing learning style considerations. The Collegiate Aviation Review International, 19(1), 92-101. doi: 10.22488/okstate.18.100300 google scholar
 • King, R. E., Callister, J. D., Retzlaff, P. D. ve McGlohn, S. (1997a). Pilot personality: Gender and career-level differences. (15 Haziran 2020 tarihinde https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a328845.pdf adresinden alınmıştır.) google scholar
 • King, R. E., McGlohn, S. E. ve Retzlaff, P. D. (1997b). Female United States Air Force pilot personality: The new right stuff. Military Medicine, 162(10), 695-697. doi: 10.1093/milmed/162.10.695 google scholar
 • King, R. E., Retzlaff, P. D., Barto, E. B., Ree, M. J. ve Teachout, M. S. (2012). Pilot personality and training outcomes. (15 Haziran 2020 tarihinde https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a571477.pdf adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Kolm, S. L. (2003). Who says it’s a man’s world? Women’s work and travel in the first decades of flight. Dominick A. Pisano (Ed.), The Airplane in American Culture içinde (147-164). Ann Arbor, America: The University of Michigan Press. google scholar
 • Kumkale, İ. (2019). Tokenizm ve token kadınlar. İ. Kumkale (Ed.) Kadının İş Yaşamı ve Etik içinde (1-18). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. google scholar
 • Kuyucak, F. (2010). Türk havacılığında kadın. Füsun Çoban Başkaya (Ed.), 21. Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar: Değişim ve Güçlenme, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi: Bildiri Kitabı içinde (21-25). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını. google scholar
 • Lagrave, K. (2018). Why there aren’t more female pilots. (10 Haziran 2020 tarihinde https://www.cntraveler. com/story/why-there-arent-more-female-pilots adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Lancia, G. (2017). We can and will do it! Female perceptions of pilot as a career. The Collegiate Aviation Review International, 35(2), 54-67. doi: 10.22488/okstate.18.100481 google scholar
 • Lips, H. M. (2017). Sex and gender: An introduction. Illinois, America: Waveland Press. google scholar
 • Lutte, R. K. (2019). Women in aviation: A workforce report. (10 Temmuz 2020 tarihinde https://digitalcommons. unomaha.edu/aviationfacpub/6/ adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Lyths, P. (2009). Think of her as your mother’ airline advertising and the stewardess in America, 1930-1980. The Journal of Transport History, 30(1), 1-21. doi: 10.7227/TJTH.30.1.3 google scholar
 • McCarthy, F. (2017). An exploration of the gender and professional identities of ab initio pilots. Yayınlanmamış doktora tezi, Loughborough University, England. google scholar
 • McCarthy, F., Budd, L. ve Ison, S. (2015). Gender on the flightdeck: Experiences of women commercial airline pilots in the UK. Journal of Air Transport Management, 47, 32-38. doi: 10.1016/j.jairtraman.2015.04.001 google scholar
 • McFadden, K. L. (1996). Comparing pilot-error accident rates of male and female airline pilots. Omega, 24(4), 443-450. doi: 10.1016/0305-0483(96)00012-6 google scholar
 • Mehta, P. (2015). Aviation waste management: An insight. International Journal of Environmental Sciences, 6(1), 179-186. doi: 10.6088/ijes.6020 google scholar
 • Mehta, R., Rice, S., Winter, S. ve Eudy, M. (2017). Perceptions of cockpit configurations: A culture and gender analysis. The International Journal of Aerospace Psychology, 27(1-2), 57-63. doi: 10.1080/10508414.2017.1365609 google scholar
 • Miller, G. (2002). The frontier, entrepreneurialism, and engineers: Women coping with a web of masculinities in an organizational culture. Culture and Organization, 8(2), 145-160. doi: 10.1080/14759550212836 google scholar
 • Miller, L. ve Hayward, R. (2006). New jobs, old occupational stereotypes: Gender and jobs in the new economy. Journal of Education and Work, 19(1), 67-93. doi: 10.1080/13639080500523000 google scholar
 • Mills, A. J. (1998). Cockpits, hangars, boys and galleys: Corporate masculinities and the development of British Airways. Gender, Work & Organization, 5(3), 172-188. doi: 10.1111/1468-0432.00055 google scholar
 • Mills, A. J. (2017). The gendering of organizational culture: Social and organizational discourses in the making of British Airways. Albert J. Mills (Ed.), Insights and Research on the Study of Gender and Intersectionality in International Airline Cultures içinde (37-47). Bingley, England: Emerald Publishing Limited, doi: 10.1108/978-1-78714-545-020171003 google scholar
 • Mitchell, J., Kristovics, A. ve Vermeulen, L. (2006). Gender issues in aviation: Pilot perceptions and employment relations. International Journal of Employment Studies, 14(1), 35-59. google scholar
 • Mitchell, J., Kristovics, A., Vermeulen, L., Wilson, J. ve Martinussen, M. (2005). How pink is the sky?: A cross-national study of the gendered occupation of pilot. Employment Relations Record, 5(2), 43-60. google scholar
 • Neal-Smith, S. ve Cockburn, T. (2009). Cultural sexism in the UK airline industry. Gender in Management, 24(1), 32-45. doi: 10.1108/17542410910930734 google scholar
 • Nevile, M. (2001). Understanding who’s who in the airline cockpit: Pilots’ pronominal choices and cockpit roles. Alec McHoul ve Mark Rapley (Eds.), How to Analyse Talk in Institutional Settings: A Casebook of Methods (57-71). London, England, and New York, New York, U.S.: Continuum. google scholar
 • Oakes, C. M. (1985). United States women in aviation 1930-1939. Smithsonian Studies in Air and Space, 6, 1-70. doi: 10.5479/si.01977245.6.1 google scholar
 • Opengart, R. ve Germain, M. L. (2018). Diversity intelligence as a source of strength in human resource development: Increasing the presence of women pilots. Advances in Developing Human Resources, 20(3), 331-344. doi: 10.1177/1523422318778013 google scholar
 • ÖSYM (2019). 2019 Milli Savunma Üniversitesi Değerlendirme Raporu. (28 Ağustos 2020 tarihinde https:// dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/GENEL/msudegrpweb 10052019.pdf adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Özbaşaran, F., Taşpınar, A., Çakmakçı, A. (2002). Hastalar kendilerine bakım verenlerin cinsiyeti konusunda ne düşünüyorlar? Atatürk Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 5(2), 1-7. google scholar
 • Paulsen, M. (2002). Perception of competence in male and female pilots: Between group differences. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Embry Riddle Aeronautical University, America. google scholar
 • Prescott, J. ve Bogg, J. (2011). Segregation in a male-dominated industry: Women working in the computer games industry. International Journal of Gender, Science and Technology, 3(1), 205-227. google scholar
 • Rogelberg, S. G. ve Rumery, S. M. (1996). Gender diversity, team decision quality, time on task, and interpersonal cohesion. Small Group Research, 27(1), 79-90. doi: 10.1177/1046496496271004 google scholar
 • Sitler, R. (2004). Gender differences in learning to fly. Mary A. Turney (Ed.), Tapping Diverse Talents in Aviation: Culture, Gender, and Diversity içinde (77-88). Aldershot, England: Ashgate. google scholar
 • Smart, T. L. (1998). Fast women: Or why women who fly high performance aircraft are fast but not loose. Australian Military Medicine, 7(1), 8-16. google scholar
 • Sule, M. (2017). Is the sky pink or blue: Gender stereotype among female pilots - A feminist perspective. (27 Mayıs 2020 tarihinde https://www.researchgate.net/publication/336284249 adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Thatchatham, C. ve Peetawan, W. (2020). An exploration on pilots’ and student pilots’ perspectives towards the gender bias in Thai aviation industry. Multidisciplinary Digital Publishing Institute Proceedings, 39(1), 24. doi: 10.3390/proceedings2019039024 google scholar
 • Tiemeyer, P. J. (2007). Manhood up in the air: gender, sexuality, corporate culture, and the law in twentieth century America. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, University of Texas at Austin, America. google scholar
 • Turnbull, P. (2013). Promoting the employment of women in the transport sector-Obstacles and policy options. (04 Haziran 2020 tarihinde https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/document /publication/wcms_234880.pdf adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Turner, J. C. (1982). Towards a cognitive redefinition of the social group. Henri Tajfel (Ed.), Social Identity and Intergroup Relations içinde (15-40). New York, America: Cambridge University. google scholar
 • Turney, M. A. (2000). Attracting women to aviation careers: What recent studies reveal. The Collegiate Aviation Review International, 18(1), 92-98. doi: 10.22488/okstate.18.100292 google scholar
 • Vermeulen, L. P. (2009). Flight instructors’ perceptions of pilot behaviour related to gender. SA Journal of Industrial Psychology, 35(1), 128-135. doi: 10.4102/sajip.v35i1.819 google scholar
 • Vermeulen, L. P. ve Mitchell, J. I. (2007). Development and validation of a measure to assess perceptions regarding gender-related pilot behavior. The International Journal ofAviation Psychology, 17(2), 197-218. doi: 10.1080/10508410701328680 google scholar
 • Walton, R. O. ve Politano, P. M. (2014). Gender-related perceptions and stress, anxiety, and depression on the flight deck. Aviation Psychology and Applied Human Factors, 4(2), 67-73. doi: 10.1027/2192-0923/a000058 google scholar
 • Wilson, J. (2005). Gender-based issues in aviation, attitudes towards female pilots: A cross-cultural analysis. Yayınlanmamış doktora tezi, University of Pretoria, South Africa. google scholar
 • Winter, S. R., Rice, S. ve Mehta, R. (2014). Aviation consumers’ trust in pilots: A cognitive or emotional function. International Journal of Aviation, Aeronautics, and Aerospace, 1(1), 2. doi: 10.15394/ijaaa.2014.1003 google scholar
 • Wood, W. (1987). Meta-analytic review of sex differences in group performance. Psychological Bulletin, 102(1), 53-71. doi: 10.1037//0033-2909.102.1.53 google scholar
 • World Economic Forum. (2017). The global gender gap report. (28 Mayıs 2020 tarihinde http://www3.weforum. org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Yalçın, O. (2015). Türk Hava Kuvvetleri tarihinde hava okulu ve harp okuluna geçiş süreci. Gazi Akademik Bakış, 9(17), 229-260. google scholar
 • Yanıkoğlu, Ö., Kılıç, S. ve Küçükönal, H. (2020). Gender in the cockpit: Challenges faced by female airline pilots. Journal of Air Transport Management, 86, 101823. doi: 10.1016/j.jairtraman.2020.101823 google scholar
 • Zheng, J. (2016). Female pilots: Career experiences and recruitment discourses. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Auckland University of Technology, New Zealand. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.