CHAPTER


DOI :10.26650/B/SS32.2022.04.05   IUP :10.26650/B/SS32.2022.04.05    Full Text (PDF)

Crew Resource Management Skills in Pilots

Vala Lale Tüzüner

Crew resource management (CRM) ensures that all the available elements such as information, materials, equipment, and human resources are used efficiently in ensuring safe flight missions. Among the main objectives of crew resource management are ensuring flight safety, reducing errors, and increasing performance. In the first place, the concept was called cockpit resource management and included applications for pilots to use resources in the cockpit. With the second generation training, the concepts of teamwork, situation awareness, and stress management came to the fore and cockpit resource management was replaced by crew resource management. With the development of the concept, several researches have also emerged on non-technical features that should be in pilots meet which skills. In the scope of this chapter, these skills are discussed as situation awareness, planning and decision making, communication, leadership, teamwork, and personal limitations under cognitive and interpersonal skills. Crew resource management has been strong since the 1970s and is now its sixth generation. During the air mission, there are some external and internal barriers not only towards human errors but also in the operational context. Possible outcomes are discussed in the chapter along with the pilot skills of te crew resource management.


DOI :10.26650/B/SS32.2022.04.05   IUP :10.26650/B/SS32.2022.04.05    Full Text (PDF)

Pilotlarda Ekip Kaynak Yönetimi Becerileri

Vala Lale Tüzüner

Ekip kaynak yönetimi (EKY), emniyetli uçuş görevlerinin sağlanmasında bilgi, malzeme, ekipman ve insan kaynağı gibi mevcut tüm unsurların verimli kullanılmasını sağlar. Ekip kaynak yönetiminin temel amaçları arasında uçuş emniyetinin sağlanması, hata yönetimi ve performansın arttırılması yer alır. İlk etapta kavram, kokpit kaynak yönetimi olarak adlandırılmış ve pilotların kokpit içerisindeki kaynak kullanımına yönelik uygulamaları içermiştir. İkinci nesil eğitimlerle beraber ön plana çıkan takım çalışması, durum farkındalığı ve stres yönetimi uygulamalarla beraber kokpit kaynak yönetiminin yerini ekip kaynak yönetimi almıştır. Kavramın gelişmesiyle beraber pilotlarda olması gereken teknik olmayan becerilerilerin (non-technical skills) belirlenmesine yönelik birtakım araştırmalar da ortaya çıkmıştır. Teknik olmayan bu pilot becerileri alanyazında iletişim, ekip koordinasyonu veya takım yönetimi, problem çözme ve karar alma, liderlik olarak ifade edilmektedir. Bölüm kapsamında ise bu beceriler, bilişsel ve bireylerarası beceriler altında durum farkındalığı, planlama ve karar verme, iletişim, liderlik, takım çalışması ve kişisel sınırlılıklar olarak ele alınmıştır. Ekip kaynak yönetimi alanındaki çalışmalar 1970’li yıllardan itibaren nesiller halinde varlığını sürdürmekte, halen altıncı neslin içinde bulunmaktadır. Uçuş görevi esnasında sadece insan hatalarına yönelik değil, operasyonel bağlamda da bir takım dışsal ve içsel engellerin varlığının neden olabileceği olası sonuçlar, ekip kaynak yönetiminin pilot becerileri ile bölüm içerisinde tartışılmıştır.References

 • Alavosius M., Houmanfar R., Anbro S., Burleigh K. ve Hebein C. (2017). Leadership and crew resource management in high - reliability organizaitons: A competency framework for measuring behaviours. Journal of Organizational Behavior Management, 37(2), 140-170. https://doi.org/10.1080/01608061.2017.1325825 google scholar
 • Baltaş, A. (2003). Başarı için pasaport: Liderlik yetkinlikleri (12.10.2020 tarihinde http://www.kaynakdergisi. net/makaleler.asp?sayi=14&sira=112 adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Bjugstad, K., Thach, E. C., Thompson, K. J. ve Morris, A. (2006). A fresh look at followership: A model for matching followership and leadership styles. Institute of Behavioral and Applied Management, (7), 304-319. google scholar
 • Börü, D. (2007). İletişim ve kültür. Erdem R. ve Çukur C.Ş. (Ed.), Kültürel Bağlamda Yönetsel-Örgütsel Davranış içinde (427-459). Ankara, Türk Psikologlar Derneği Yayınları. google scholar
 • Broome, D. P. (2011). Accident reduction through crew resource management. Journal of Aviation/Aerospace Education & Research, 20(2), 13- 21. https://doi.org/10.15394/jaaer.2011.1345 google scholar
 • Chidester, T.R., Kanki, B.G., Foushee, H.C., Dickinson, C.L. ve Bowles, S.V. (1990). Personality factors in flight operations I: Leader characteristics and crew performance in full-mission air transport simulation (NASA Technical Memorandum 102259). NASA Ames Research Center, Moffett Field, CA. google scholar
 • Civil Aviation Authority (CAA) (2006). Crew Resource Management Training (CRM): Guidance for Filght Crew, CRM Instructors (CRMIS) and CRM Instructor- Examiners (CRMIES). (23.09.2020 tarihinde http:// www.avhf.com/html/Library/International_Pubs/CAA_CAP737.pdf adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Civil Aviation Authority (CAA) (2014). Flight Crew Human Factors Handbook, (23.09. 2020 tarihinde https:// publicapps.caa.co.uk/docs/33/CAP%20737%20DEC16.pdf adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Civil Aviation Authority (CAA) (2016). Flight-crew human factors handbook (12.07.2021 tarihinde https://www. skybrary.aero/bookshelf/books/3199.pdf adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Dahlström, N., Laursen, J. ve Bergström, J. (2008). Crew resource management, threat and error management and assessment of CRM skills—current situation and development of knowledge, methods and practice, Swedish CAA. google scholar
 • Environmental Protection Agency (EPA) (2007). Guidance for Preparing Standard Operating Procedures (SOPs). (02.03.2022 tarihinde https://www.epa.gov/sites/default/files/2015-06/documents/g6-final.pdf adresinden alınmıştır.) google scholar
 • European Union Aviation Safety Agency (EASA) (2015a). Crew resource management (CRM) training. (22.10.2020 tarihinde https://www.easa.europa.eu/newsroom-and-events/news/crew-resource-management-crm-training adresinden alınmıştır.) google scholar
 • European Union Aviation Safety Agency (EASA) (2015b). ED Decision 2015/022/R. (22.09.2020 tarihinde https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Decision%202015-022-R.pdf adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Federal Aviation Administration (FAA) (2016). Pilot’s Handbook of Aeronautical Knowledge (13.07.2021 tarihinde https://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/phak/ adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Fight Safety Foundation (FSF) (2009). FSF ALAR Briefing Note 2.2. Crew Resource Management. (12.09.2020 tarihinde https://flightsafety.org/files/alar_bn2-2-crm.pdf adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Flight Safety Organization. (2018). Position Paper: Pilot training and competency. (30.09.2020 tarihinde https://flightsafety.org/wp-content/uploads/2018/03/FSF-position-paper-pilot-training-and-competency-FINAL-03-01-18.pdf adresinden alınmıştır. https://www.osmaviationacademy.com/blog/core-competencies-for-pilots-workload-management google scholar
 • Flin, R. (1997). Crew resource management for teams in the offshore oil industry. Team Performance Management, 3(2), 121-129. google scholar
 • Flin, R., Martin, L., Goeters, K., Hoermann, J., Amalberti, R., Valot, C. ve Nijhuis, H. (2003). Development of the NOTECHS (Non-Technical Skills) system for assessing pilots’ CRM skills. Human Factors and Aerospace Safety, 3, 95-117. google scholar
 • Gregorich, S. E. ve Wilhelm, J. A. (1993). Crew resource management training assessment. E. L. Wiener, B. G. Kanki, & R. L. Helmreich (Ed.), Cockpit resource management içinde (173-198). Academic Press. google scholar
 • Gross, Benedict. (2014). Crew Resource Management — A Concept for Teams in Critical Situations. 5th International Conference of Integrated Natural Disaster Management, Tehran. google scholar
 • Helmreich, R. L., Merritt, A. C. ve Wilhelm, J. A. (1999). The evolution of crew resource management training in commercial aviation. The International Journal of Aviation Psychology, 9(1), 19-32. https://doi.org/10.1207/ s15327108ijap0901_2 google scholar
 • İnan, T. T. (2018). Development of Crew Resource Management Concept in Civil Aviation. Journal of Aviation, 2(1), 45-55. google scholar
 • Jensen, R. S. (1997) The boundaries of aviation psychology, human factors, aeronautical decision making, situation awareness, and crew resource management, The International Journal of Aviation Psychology, 7:4, 259-267, DOI: 10.1207/ s15327108ijap0704_1 google scholar
 • Kanki, B. G. (2019). Communication and crew resource management. Crew resource management içinde (103137). Academic Press., London: Academic Press. google scholar
 • Kanki, B. G., Helmreich, R. L. ve Anca, J. M. (2010). Crew resource management. London: Academic. google scholar
 • Kaps, R. W., Keren-Zvi, R. ve Ruiz, J. R. (1999). Crew resource management: a literature review. Journal of Aviation/Aerospace Education & Research, 8(3), 2. google scholar
 • Karal, H. (2018). Uçak kazalarında insan kaynaklı risklerin önlenmesine yönelik ekip kaynakları yönetimi (Türkiye Cumhuriyeti Pilotları örneği) (Master’s thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü. google scholar
 • Mearns, K., Flin, R. ve O’Connor, P. (2001) Sharing ‘worlds of risk’; improving communication with crew resource management, Journal of Risk Research, 4:4, 377-392, DOI: 10.1080/13669870110063225 google scholar
 • Mengenci, C. (2014). Ekip Kaynak Yönetimi ve Sivil Havayolu Kazaları: Türkiye Örneği. Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(2), 44-61. google scholar
 • Munoz-Marron, D. (2018). Human factors in aviation: CRM (crew resource management). Papeles del Psicölogo/Psychologist Papers, 39(3), 191-199. google scholar
 • Reinhart, R. (2007). Basic flight physiology (3. baskı). NewYork: McGraw Hill Education. google scholar
 • Ruff-Stahl, H.K., Vogel, D., Dmoch, N., Krause, A., Strobl, A., Farsch, D. ve Stehr, R. (2016). Measuring CRM aptitude: Is NOTECHS a suitable tool for pilot selection? International Journal of Aviation, Aeronautics, and Aerospace, 3(3). google scholar
 • Shook, R. W. C., Bandiero, M., Coello, J. P., Garland, D. J. ve Endsley, M. R. (2000). Situation Awareness Problems in General Aviation. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, 44(1), 185-188. https://doi.org/10.1177/154193120004400149 google scholar
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM). (2011). Emniyet Yönetimi El Kitabı. (09.10.2020 tarihinde (http:// web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/pdf/kurumsal/yayinlar/Emniyet_Yonetimi_El_Kitabi.pdf adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Şekerli, E. (2010). Ekip Kaynak yönetimi uygulamaları Ve kültürel farklılıklar: Türk Pilotlar üzerinde Bir araştırma (Doctoral dissertation, Anadolu University (Turkey). google scholar
 • Taylor, J. C. ve Thomas, R. L. (2003) Toward Measuring Safety Culture in Aviation Maintenance: The Structure of Trust and Professionalism. The International Journal of Aviation Psychology, 13:4, 321343, DOI: 10.1207/S15327108IJAP1304_01 google scholar
 • Terzioğlu, M. (2007). Uçak kazalarının nedeni olarak insan hatalarını azaltmada ekip kaynak yönetimi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, İzmir. google scholar
 • Terzioğlu M. (2018). Ekip kaynak yönetiminin uçuş emniyet kültürüne etkileri: Pilotların tutumları üzerine bir alan araştırması. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, İstanbul. google scholar
 • The International Pilot Training Consortium (IPTC). (2016). Pilot Competencies. (12.11.2020 tarihinde https:// www.wats-event.com/wp- content/uploads/2017/06/Janeen-Kochan.pdf adresinden alınmıştır.) google scholar
 • The Royal Aeronautical Society (1999). Crew Resource Management. (15.10.2020 tarihinde http://www.raes-hfg.com/reports/crm-now.htm adresinden alınmıştır.) google scholar
 • Türkiye Hava Yolu Pilotları Derneği (2021). Pilot Yorgunluğu Ölçümü - Barometre Çeviri: Kpt. Plt. Gökhan Karakuş. Erişim adresi: https://www.talpa.org/wp-content/uploads/2016/06/Pilot-Fatigue.pdf Erişim tarihi: 01.01.2020. google scholar
 • Turney, M. A. (2002). Guidelines for Incorporating CRM in the First Stages of Flight Training. Journal of Aviation/Aerospace Education & Research, 11(3), 17-24. https://doi.org/10.15394/jaaer.2002.1307 google scholar
 • Vasile, C. (2010). Mental workload: Cognitive aspects and personality. Petroleum - Gas University of Ploiesti Bulletin, Educational Science Series, 62(2), 132-137. google scholar
 • Velazquez, J. ve Bier, N. (2015). SMS and CRM: Parallels and opposites in their evolution. Journal of Aviation/ Aerospace Education & Research, 24(2). https://doi.org/10.15394/jaaer.2015.1616 google scholar
 • West, M. A. (2012). Effective teamwork: practical lessons from organizational leadership. Wiley-Blackwell. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.