Hıfzı Timur’un Anısına Armağan

DOI :10.26650/APB/SS26.2023.288   

Aziz Hocamız Prof. Hıfzı Timur'un anısına bu ARMAĞAN’ımızı , bu yöndeki çabalarımızın olumlu sonuçlanmasının yarattığı gönül huzurlulıığu içinde sunuyoruz.
Uzun yıllar Enstitümüzün Müdürlüğünü ve Devletlet Hususî Hukuku Kürsüsü Başkanlığını yapmış olan Hocamız, kişiliğinde gerçek zarafet ve nezaketi, hiçbir zaman, hiçbir vesile ile ödün vermediği efendiliği ile imtizaç ettirmiş, nadir rastlanan arkadaş - hoca, dost- hoca’lardandı...
Tevazuu ve kürsü mensubu öğretim üye ve yardımcılarına gösterdiği saygı ve sevgisi, hepimizi karşılıklı saygı ve sevgi hisleri ile, etrafında kenetlenmişti Hoşgörüyü hiçbir zaman elden bırakmayan Hoca, kişilerin düşünce özgürlüğüne daima saygılı idi. Karşısındakinin fikirlerine katılmadığı zamanlarda da, yumuşak bir dille tartışır, hatalı gördüğü noktalarda, uyarmaya çalışırdı Akılcı ve mutedil yolu daima tercih ve telkin ederdi.
Çok yönlü ve renkli kişiliği ve de insanı şaşırtan pratik zekâsı ile Hoca, Fakülte ve üniversite kurullarının, komisyonlarının aranan kişisi idi. Yıllar boyu edindiği tecrübeleri ve de kişiliğinde doruk noktasına varmış olan olgunluğu, toplantılarda yaptığı ve daima uzlaştırıcı yönde gelişen konuşmalarında sergilenir, yapıcı tutumunu asla elden bırakmazdı.
Devletler Hususî Hukukuna vukufu ve yaptığımız Kürsü toplantılarında sorunlara pratik uygulama yönünden bakış açısı bizleri çoğu kez etkilerdi, bir çok konuda da bizlere ışık tutardı.
Kürsüsü mensupları olarak bizler, O’nunla birlikte çalışmış olmanın mutluluğunu, akademik yaşantıda buna erişmiş belki sınırlı kişilerden olarak, daima kalplerimizde sürdüreceğiz; sevgiyi, saygıyı. dostluğu, hoşgörüyü simgeleyen Anısı bizlerde yaşayacak ve yaşatılacaktır.
Sevgili Hoca’nın asına sunulan ARMAĞAN'ımıza katkıda bulunan sayın yazarlarımıza, Enstitüm adına, şükranlarımı sunarken, kitabımızın yayınımın elimizde olmayan nedenlerden ötürü gecikmiş olmasından dolayı, özellikle yazılarım uzunca bir süre önce tevdi elmiş bulunan aziz meslektaşlarımızdan özür dilerim.
Kitabımızın basıldığı Fakülteler Matbaası sorumlu kişisi sayın Mehmet DEMİR'e, baskı işinde yoğun emeği geçen sayın Hayrettin ÇÖVENER, Yılmaz ÖZKAYA, ve Abdürrezzak BİROL'a, kapağı özenle hazırlayan sayın Sait MADEN’e, ayrıca teşekkür ederim.

SubjectsLaw

INFORMATION


E-ISBN978-605-07-1419-7
PublisherIstanbul University Press
Publish Date01.01.1979
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.