CHAPTER


DOI :10.26650/B/ET07.2020.012.08   IUP :10.26650/B/ET07.2020.012.08    Full Text (PDF)

An Immigrant User Experience Research: Review of the E-residency Site

Ceyda Cihan Aydoğdu

The continuous evolution in the internet technologies has contributed to the design of websites and user interfaces that suit different users. ‘Universal’ designs have been obtained for different groups such as disabled people, elderly people, children and users from different cultures. With the proliferation of immigration movements, websites containing “Internationalization” and “Localization” processes, which will include immigrant groups, have been designed. International students, who have started to be evaluated within the immigrant groups, also need to use their country of residences’ official websites to obtain a residence permit or to extend the residence permit. The aim of this study is to examine the e-residence website (which is linked to the immigration authority that the international students who come to Turkey uses for a residence permit application or extension of residence permit procedures), in terms of migration sociology and intercultural user experience. The research was completed with the task observation and semi-structured interview techniques with 8 international students. The findings are discussed under the headings of the website, translation, form structure and application process, cultural differences and motivation. In general, translation-related problems are encountered on the site and it is observed that due attention is not paid to cultural differences. The difficulties experienced in the application process originating from the website negatively affect the motivation and adaptation process of international students.


DOI :10.26650/B/ET07.2020.012.08   IUP :10.26650/B/ET07.2020.012.08    Full Text (PDF)

Bir Göçmen Kullanıcı Deneyimi Araştırması: E-İkamet Sitesinin İncelenmesi

Ceyda Cihan Aydoğdu

İnternet teknolojilerinin giderek gelişmesi web sitelerinin ve kullanıcı arayüzlerinin birçok farklı gruba hitap edecek şekilde tasarlanmasına katkı sağlamıştır. Engelliler, yaşlılar, çocuklar, farklı kültürlerden kullanıcılar gibi farklı grupları için ‘evrensel’ tasarımlar dizayn edilmiştir. Göç hareketlerinin yaygınlaşması ile göçmen gruplarını da kapsayacak ‘Uluslararasılaştırma’ ve ‘Yerelleştirme’ süreçlerini içeren web siteleri tasarlanmaya başlanmıştır. Göçmen grupları içinde değerlendirilmeye başlanan uluslararası öğrenciler de bulundukları ülkelerde oturum izni almak veya oturum iznini uzatmak için resmi web sitelerini kullanmak durumundadırlar. Bu çalışmanın amacı Türkiye’ye gelen uluslararası öğrencilerin oturum izni alma veya oturum iznini uzatma başvurusu için kullandıkları göç idaresine bağlı e-ikametgâh sitesinin göç sosyolojisi ve kültürlerarası kullanıcı deneyimi bağlamından incelenmesidir. Araştırma 8 uluslararası öğrenciyle görev gözlemi ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle tamamlanmıştır. Bulgular web sitesi, çeviri, form yapısı ve başvuru süreci, kültürel farklılıklar ve motivasyon başlıkları altında tartışılmıştır. Genel olarak, sitede çeviri ile ilgili problemlerle karşılaşılmakta, kültürel farklılıklara gerekli özen gösterilmediği görülmektedir. Web sitesinden kaynaklı başvuru sürecinde yaşanan sıkıntılar uluslararası öğrencilerin motivasyon ve adaptasyon sürecini olumsuz yönde etkilemektedir.References

 • Aykın, N., & Milewski, A. E. (2002). Practical Issues and Guidelines for International Information Display. Usability and internationalization of information technology/ edited by Nuray Aykin. (21-51). Lawrence Erlbaum Associates, Inc., New Jersey. google scholar
 • Brejcha, J. (2015). Cross-Cultural Human-Computer Interaction and User Experience Design. Boca Raton: CRC Press, https://doi.org/10.1201/b18059 google scholar
 • Courage, C., Redish, J., Wixon, D. (2008). Task Analysis. The Human–Computer Interaction Handbook Fundamentals, Evolving Technologies, and Emerging Applications Andrew Sears , Julie A. Jacko Lawrence Erlbaum Associates , New York. (927-949). google scholar
 • King, R., & Raghuram, P. (2013). International Student Migration: Mapping the Field and New Research Agendas. Population, Space and Place, 19(2), 127–137. google scholar
 • Leung, C. (2001). The psychological adaptation of overseas and migrant students in Australia. International Journal od Psychology, 36(4), 251–259. google scholar
 • Li, F.L.N., Findlay, A.M., Jowett, A.J., Skeldon, R. (1996). Migrating to Learn and Learning to Migrate: A Study of the Experiences and Intentions of International Student Migrants. Population, Space and Place, 2(1), 51–67. google scholar
 • Marcus, A., & Gould, E. W. (2000). Cultural dimensions and global web user-interface design: What? So What? Now What? Proceedings of the 6th Conference on Human Factors and the Web. Austin, Texas. google scholar
 • Marcus, A. & Gould, E.W. (2000). Crosscurrents: cultural dimensions and global Web user-interface design. Interactions, 7(4). 32–46. DOI: 10.1145/345190.345238. google scholar
 • Marcus, A. (2002). Global and Intercultural User-Interface Design. J. A. Jacko A. Sears (eds.) The Human-Computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving Technologies and Emerging Applications (Human Factors And Ergonomics), (442-463). New York: Lawrence Erlbaum Assoc. google scholar
 • Marcus A. (2006). Cross-Cultural User-Experience Design. In: Barker-Plummer D., Cox R., Swoboda N. (eds) Diagrammatic Representation and Inference. Diagrams 2006. Lecture Notes in Computer Science, vol 4045. Springer, Berlin, Heidelberg google scholar
 • Nauert, S. (2007). Translating Websites. EU-High Level Scientific Conference Series. google scholar
 • Rızvanoğlu K. (2005). Bilişim Toplumunda İnternet Üzerinden Kültürlerarası İletişim ve Kullanılabilirlik: Paradigmalar ve Parametreler?, İletişim (Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Akademik Yayını), No: 2. google scholar
 • Ozok, A. A. (2008). Survey Design And Implementation In HCI. The Human–Computer Interaction Handbook Fundamentals, Evolving Technologies, and Emerging Applications Andrew Sears , Julie A. Jacko. (1151- 1171). Lawrence Erlbaum Associates, New York. google scholar
 • Rızvanoğlu, K. (2009). Başka Bir İletişim Mümkün-2 Herkes İçin Web: Evrensel Kullanılabilirlik ve Tasarım. Punto, İstanbul. google scholar
 • Sağıroğlu, A. Z. (2015). Türkiye’nin Değişen Göç Karakteri. Sosyoloji Divanı Dergisi, 3(6), 9–31. google scholar
 • Sezgin, A. A. ve Yolcu, T. (2016). Göç ile Gelen Uluslararası Öğrencilerin Sosyal Uyum ve Toplumsal Kabul Süreci. Humanitas, 4(7), 419–438. google scholar
 • Trillo, N. G. (1999). The cultural component of designing and evaluating international user interfaces. Proceedings of the 32nd Annual Hawaii International Conference on Systems Sciences. google scholar
 • Würtz, E. (2005). Intercultural Communication on Web sites: a Cross-Cultural Analysis of Web sites from High-Context Cultures and Low-Context Cultures, Journal of Computer-Mediated, 11(11), 274–299. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.