CHAPTER


DOI :10.26650/B/ET07.2020.012.11   IUP :10.26650/B/ET07.2020.012.11    Full Text (PDF)

The Second-hand Dealers as a Profession Evolved From a Physical Environment to a Digital Space: Second-hand Dealers Using The Letgo Application

Betül Aydoğan

The fact that e-commerce is also available for second-hand products created for the second-hand dealers a new commercial practice and space. The LetGo application, designed for the sale of second-hand products, offers an opportunity to see products for sale in the user’s immediate vicinity with its suitable interface, while also offering the opportunity to sell. In this way, people who buy second-hand products from second-hand sellers can also sell their products. Second-hand dealers have also started using this application and have become a part of the e-commerce platform. This study aims to question what LetGo brings to the professional practices of second-hand dealers. To this aim, the current study follows multiple methods: firstly, the user experience test has been applied with ten people, and then field research has been conducted through in-depth interviews. According to the findings of the study, second-hand dealers do not see any problem using LetGo to gain commercial benefits and continue their business. However, it can be concluded that the application is a disadvantageous sales channel compared to the shop with its distrustful relations, inconclusive sales process, irregular information architecture, and inactive interaction environment.


DOI :10.26650/B/ET07.2020.012.11   IUP :10.26650/B/ET07.2020.012.11    Full Text (PDF)

Fiziksel Mekandan Dijital Bir Uzama Doğru Evrilen Eskicilik Mesleği: Letgo Uygulaması Kullanan Eskiciler

Betül Aydoğan

E-ticaretin ikinci el ürünler için de kullanılabilir olması, eskicileri yeni bir ticari pratik ve uzam ile karşı karşıya bırakmıştır. İkinci el ürünlerin satılması için tasarlanan LetGo, pratik arayüzü ile anında yakın çevredeki satılık ürünleri görmeye fırsat tanırken aynı zamanda satış imkanı da sunmaktadır. Böylece daha önce eskicilerin ürün tedarik edilebildikleri ve ürün sattıkları kişiler, kendi ürünlerini alıp satabilmektedirler. Eskiciler de bahsi geçen uygulamayı kullanmaya başlayarak çevrimiçi e-ticaret platformuna dahil olmuşlardır. Bu çalışma LetGo’nun eskicilerin mesleki pratiklerine ne getirdiğini sorgulamayı amaçlamaktadır. On kişi ile öncelikle kullanıcı deneyimi testi yapılmış, ardından derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilerek çoklu bir yöntem izlenmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, eskiciler, ticari fayda sağlamak ve işlerini devam ettirebilmek için LetGo’yu kullanmakta bir beis görmemektedirler; ancak söz konusu uygulamanın güvensiz ilişkileri, sonuçsuz kalabilen satış süreci, düzensiz bilgi mimarisi, soğuk etkileşim ortamı ile dükkana göre dezavantajlı bir satış kanalı olduğu sonucuna varılabilir.References

 • AlShaali, S., & Varshney, U. (2005). On the usability of mobile commerce. International Journal of Mobile Communications, 3(1), 29–37. google scholar
 • Roux, B., Guiot, D. (2001). Le Développement Du Marché De L’occasion: Caractéristiques Et Enjeux Pour Le Marché Du Neuf. Décisions Marketing, 25–35. google scholar
 • Certeau, M., L. Giard, ve P. Mayol (2015). Gündelik Hayatın Keşfi II. Ç. Eroğlu ve E. Ataçay (çev.), Ankara: Dost Kitabevi. google scholar
 • Çağrıcı, A., Arslan, G.,Yaman, A. (2016). Esnaf ve Sanatkârların Bilişim Teknolojileri Kullanma Durumunun Sosyolojik İncelemesi: Mersin Örneği. Bildiriler Kitabı-I, 197. google scholar
 • Parsons, E. (2005) ,”Dealing in Secondhand Goods: Creating Meaning and Value”, Karin M. Ekstrom and Helene Brembeck (Ed.) E - European Advances in Consumer Research, 7, 189–194. Goteborg, Sweden: ACR European Advances. google scholar
 • Felder, M., & Pignolo, L. (2018). Shops as the bricks and mortar of place identity. In Moving Cities–Contested Views on Urban Life içinde (97-114). Wiesbaden: Springer google scholar
 • Gefen, D., Karahanna, E., Straub, D. W. (2003). Trust and TAM in online shopping: An integrated model. MIS quarterly, 27(1), 51–90. google scholar
 • Ghose, A. (2009). Internet Exchanges For Used Goods: An Empirical Analysis Of Trade Patterns And Adverse Selection. Mis Quarterly, 263–291. google scholar
 • Graham, S. (1998). The end of geography or the explosion of place? Conceptualizing space, place and information technology. Progress in human geography, 22(2), 165–185. google scholar
 • Gregson, N., & Crewe, L. (2003). Second-hand cultures. Berg Publishers. google scholar
 • Göregenli, M. (2015). Çevre Psikolojisi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. google scholar
 • Kızılay, E., Erbaş H. (2015). Kentsel Dönüşüm, Mülksüzleştirme, Yerinden Edilme ve Mahalle Mücadelesi: Sarıyer-Derbent Örneği, Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, 496-522. google scholar
 • Keyder, C. (2005). Globalization And Social Exclusion In Istanbul. International Journal of Urban and Regional Research, 29(1), 124–134. google scholar
 • Lin, K. J. (2008). E-commerce technology: back to a prominent future. IEEE Internet Computing, 12(1). google scholar
 • Lunden, I. (2018). Used goods marketplace LetGo quietly raised $100M more at a $1B+ valuation. https:// techcrunch.com/2017/09/28/used-goods-marketplace-letgo-quietly-raised-100m-more-at-a-1b-valuation/ (03.01.2019) google scholar
 • Paker, O. (2007). İletişimin Fast Food’u: Sanal Diyarlarda Oyun, Chat ve Gizemli Yabancı. Medya Okumaları, 105–134. google scholar
 • Parker, B., Weber R. (2013). Second-Hand Spaces: Restructuring Retail Geographies in an Era of E-Commerce, Urban Geography, 34(8), 1096–1118, DOI: 10.1080/02723638.2013.790642 google scholar
 • Perez, S. (2016). Mobile App LetGo Raises $100 Million From Naspers To Take Over Classifieds In The U.S. https://techcrunch.com/2015/09/03/mobile-app-letgo-raises-100-million-from-naspers-to-take-over-classifieds-in-the-u-s/ (02.01.2019) google scholar
 • Reichheld, F. F., Schefter, P. (2000). E-Loyalty: Your Secret Weapon On The Web. Harvard Business Review, 78(4), 105–113. google scholar
 • Rosenfeld, L., & Morville, P. (2006). Information architecture for the world wide web. O’Reilly Media, Inc. google scholar
 • Smith, A., & Sparks, L. (2000). The Role And Function Of The Independent Small Shop: The Situation In Scotland. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 10(2), 205–226. google scholar
 • Swaid, S. I., Suid, T. Z. (2018). Usability Heuristics for M-Commerce Apps. International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 79-88. Cham: Springer. google scholar
 • Sherry, J. F. (1990). “Sociocultural Analysis Of A Midwestern American Flea Market”, Journal of Consumer Research, Vol. 17 No. 1, pp. 13-30. google scholar
 • Suler, J. (2006). The First Decade of CyberPsychology. http://www.rider.edu/~suler/psycyber/decade.html (18.01.2019). google scholar
 • Timisi, N. (2003). Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi. Ankara: Dost Kitabevi google scholar
 • Türk Dil Kurumu Web Sitesi, Türk Dil Kurumu Sözlükleri, https://sozluk.gov.tr, (Erişim Tarihi: 28.12.2018). google scholar
 • Yıldız, K. A. (2012). Dijital yerliler gerçekten yerli mi yoksa dijital melez mi. International Journal of Social Science, 819–833. google scholar
 • Weltevreden, J. W. (2007). Substitution Or Complementarity? How The Internet Changes City Centre Shopping. Journal of Retailing and consumer Services, 14(3), 192–207. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.