CHAPTER


DOI :10.26650/B/ET07.2020.012.01   IUP :10.26650/B/ET07.2020.012.01    Full Text (PDF)

Human and Computer

Sevinç Gülseçen

All digital tools and environments, including the computer, have been designed according to human structures and behaviours. Also, there is a strong relationship and interaction between human and computers. While this interaction guides human attitudes and behaviours, at the same time it forces computers to be equipped with more user friendly applications, to learn and to be smarter. Thanks to the Internet, mobile phones and similar tools, the critical role of communication in economical and social relations and the tendency to liberalize in the global plane, has given importance to the human as an individual. The interaction between human and computer today is a topic of courses in a university curriculum called “Human Computer Interaction”. Moreover the number of HCI laboratories is increasing every day.


DOI :10.26650/B/ET07.2020.012.01   IUP :10.26650/B/ET07.2020.012.01    Full Text (PDF)

İnsan ve Bi̇lgi̇sayar

Sevinç Gülseçen

Bilgisayar da dahil tüm dijital araç ve ortamlar insanın yapısı ve davranışlarından esinlenerek tasarlanmıştır. Diğer yandan insan ile bilgisayar arasında çok sıkı bir ilişki, bir etkileşim var. Bu etkileşim insanın tutum ve davranışını yönlendirirken, bilgisayarların da daha kullanıcı dostu uygulamalarla donatılmalarını, öğrenebilme yeteneğini kazanmalarını ve daha “akıllı” olmalarını sağlamaktadır. Internet, mobil telefon gibi araçlarla iletişimin ekonomik ve sosyal ilişkilerdeki kritik rolü ve küresel düzlemde serbestleşme eğilimleri insanın “birey” olarak önem kazanmasını sağlamıştır. İnsan ile bilgisayar arasındaki etkileşim, günümüzde” İnsan Bilgisayar Etkileşimi” isimli bir dersin konusudur. Ayrıca İnsan Bilgisayar Etkileşimi laboratuvarlarının sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. References

  • Acartürk, C., & Çağıltay, K. (2006). İnsan Bilgisayar Etkileşimi ve ODTÜ’de Yürütülen Çalışmalar. Akademik Bilişim 2006 Konferansı. Denizli, Türkiye. google scholar
  • Booth, P. A. (1989). An introduction to human-computer interaction. Psychology Press. google scholar
  • Gülseçen, S., 2019, Türkçe Basıma Önsöz, Dijital Kültür (Çev.Ed. N. Pembecioğlu), İstanbul, 253 sf. google scholar
  • İnönü, N., 2017, Hayvansal Yaşam Neden Olmasın?, Urla Felsefe Günleri (Ed. Ş. Ural, M. Tolon), İzmir, sf. 77-84. google scholar
  • Kılıç, T., 2020, Beyindeki Bağlantısallıktan, yaşamdaki bağlantısallığa: Yeni bir Bilim ve Kültür Manifestosu, HBT Sayı 218, 29 Mayıs 2020, sf. 13-23 google scholar
  • Kutlusoy, Z., 2017, Başka İnsanların Bilinçleri Üzerine, Urla Felsefe Günleri (Ed. Ş. Ural, M. Tolon), İzmir, sf. 145-153. google scholar
  • Sütçü, C. ve Aytekin, Ç. (2018). Veri Bilimi, İstanbul, 235 sf. google scholar
  • Uğraş, T., 2012. Türkiye’deki Dijital Yerlilerin Yeni Medya Kullanım Alışkanlıklarının Bilgi Toplumu Bağlamında İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, Türkiye. google scholar
  • Yalçınkaya, T. ve Özsoy, E., 2003. Risk Toplumu: Bilgi Toplumunun evriminde yeni boyut. II. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli Üniversitesi IIBF, Kocaeli. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.