CHAPTER


DOI :10.26650/B/AA07.2022.011.08   IUP :10.26650/B/AA07.2022.011.08    Full Text (PDF)

The Islamic Background of the Turkish National Anthem

Nurullah Çetin

Our national anthem is our official anthem, as well as a text that is an interpreter of the spirit of our national struggle. In a way, we can call it the epic of our national struggle. Since May 19, 1919, we have fought a national struggle to save our homeland against the invading Entente States. One name of this struggle is the struggle for independence. The struggle for independence is a struggle to regain our political, economic, cultural, and military independence. In this context, our cultural independence also meant saving, protecting, and developing our national and religious values. As a Turkish nation, we have two main identity values, which are national and religious: Turkishness and Islam. One goal of the invaders was to destroy both Islamic and national identity values, symbols, and institutions of the Turkish nation. In this context, they invaded our country with a crusader spirit. In addition to our national values, such as homeland, independence, flag, nation, and freedom, our national anthem also emphasizes the need to save, protect, and develop our religious values, such as adhan, faith, martyrdom, sanctuary, and religion. Because our national struggle was also an Islamic Jihad against the Crusader invasion, Mehmet Akif Ersoy highlights this phenomenon by including Islamic values in our national anthem. With this feature, our national anthem is also a Turkish-Islamic declaration. It is seen that many verses of our anthem were written with inspiration or influence from verses and hadiths.


DOI :10.26650/B/AA07.2022.011.08   IUP :10.26650/B/AA07.2022.011.08    Full Text (PDF)

İstiklal Marşımızın İslamî Arka Planı

Nurullah Çetin

İstiklal Marşımız, bizim resmî ve millî marşımız olduğu kadar aynı zamanda Millî Mücadelemizin ruhuna tercüman olan bir metindir. Bir bakıma Millî Mücadelemizin destanı diyebiliriz. Biz 19 Mayıs 1919 tarihinden itibaren işgalci İtilaf devletlerine karşı vatanımızı kurtarmak için bir millî mücadele verdik. Bu mücadelenin bir adı da istiklal mücadelesidir. İstiklal mücadelesi hem siyasi, hem ekonomik, hem kültürel, hem de askerî bağımsızlığımızı geri kazanmak için verilen bir mücadeleydi. Bu bağlamda kültürel istiklalimiz de millî ve dinî değerlerimizi kurtarmak, korumak ve geliştirmek anlamını taşıyordu. Türk milleti olarak bizim millî ve dinî, Türklük ve Müslümanlık gibi iki başat kimlik değerimiz vardır. İşgalcilerin bir amacı da Türk milletinin hem İslamî hem de millî kimlik değerlerini, sembollerini, değerlerini ve kurumlarını yok etmekti. Bu bağlamda ülkemizi tam bir Haçlı ruhuyla işgal etmişlerdi. İstiklal Marşımız da içeriği itibariyle vatan, istiklal, bayrak, millet, hürriyet gibi millî değerlerimizin yanında ezan, iman, şehadet, mabet, din gibi dinî değerlerimizi kurtarmak, korumak ve geliştirmek gereği vurgularını içermektedir. Zira Millî Mücadelemiz aynı zamanda Haçlı işgaline karşı İslamî nitelikli bir cihaddı. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşımızda İslamî değerlere yer vererek bu olguyu öne çıkarmaktadır. Bu özelliğiyle İstiklal Marşımız, aynı zamanda bir Türk-İslam bildirgesi mahiyetindedir. Marşımızın birçok mısraının ayet ve hadislerden ilham alınarak ya da etkilenilerek yazıldığı görülmektedir.References

  • Hadislerle İslam, Komisyon, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2020. google scholar
  • Kur’an-ı Kerim Meali, Komisyon, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2016. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.