CHAPTER


DOI :10.26650/B/AA07.2022.011.17   IUP :10.26650/B/AA07.2022.011.17    Full Text (PDF)

Presenting Mr. Mehmet Akif Ersoy and His Novel Safahat: The Problems with Translating to the Languages of the World

Mehmet Cemal Çiftçigüzeli

Civil volunteer organizations are still carrying out publicity and translation activities of Mehmet Akif Ersoy’s Safahat and other works, having translated these into 25 different languages, including dialects and accents in Latin, Cyrillic, and ancient scripts, sometimes abridged and other times in full. The first translation of the National Anthem was handled by Johannes Kolmadin in Sweden in 1921 and published in the Stockholm newspaper Dagens Nyheter. Most recently, at the Mehmet Akif Ersoy-Gabudulla Tukay International Tatarstan Symposium (2014) was organized by the Mehmet Akif Ersoy Foundation for Ideas and Arts in partnership with Kazan State University, with Prof. Dr. Hamidulla Baltabayev and the poet Mir Aziz Azam also publishing in Uzbek Turkish (2015) in Tashkent, Uzbekistan. However, these attempts do not sufficiently represent our country or the literary works of the poet of our National Anthem, Mr. Mehmet Akif Ersoy. Our civil society and public institutions should be supported with opportunities, resources, staff, and incentives. Therefore, more professional support is needed from the Ministries of National Education (MoNE), of Culture and Tourism, and of Higher Education (YÖK), as well as the philology departments of faculties, the foreign representatives of the Turkish Republic, the cultural attachés, all relevant public institutions such as Yunus Emre Institute and TIKA, and civil society. In addition, political situations may change all over the world, but the movements of science, culture, art, literature, and civilization are always remembered greatly and renewed over and over still. I hope Mehmet Akif Ersoy as the poet of our National Anthem and his works will also benefit from this.


DOI :10.26650/B/AA07.2022.011.17   IUP :10.26650/B/AA07.2022.011.17    Full Text (PDF)

Mehmet Akif Ersoy ve Safahat’ın Tanıtımı ve Dünya Dillerine Tercüme Sorunu

Mehmet Cemal Çiftçigüzeli

Mehmet Akif Ersoy ve Safahat’ın tanıtımı ve tercüme faaliyeti günümüze kadar sivil gönüllü kuruluşlar tarafından yapılmış, lehçe ve şiveler dahil Latin, Kril, eski yazıyla 26 ayrı dile kısa, bazen az ve bazen öz olarak tercüme ettirilmiştir. İlk İstiklal Marşı tercümesi 1921 yılında İsveç’te Johannes Kolmadin tarafından ele alınarak Stocholm Dogens Nyheter Gazetesi’nde yayınlanmıştır. En son ise Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı’nca Kazan Devlet Üniversitesi’yle ortaklaşa gerçekleştirilen “Türk Dünyasını Aydınlatanlar Mehmet Akif ErsoyGabudulla Tukay Uluslararası Tataristan Sempozyumu”nda (2014) ve ayrıca Prof. Dr. Hamidulla Baltabayev ve Şair Mir Aziz Azam tarafından bir başka çalışma yapılarak Özbek Türkçesiyle Taşkent’te yayınlanmıştır (2015). Ancak bunlar İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy’u ve eserlerini tercüme ederek ülkemizin ve sanatçımızın tanıtımı için yeterli değildir. Sivil toplum ve kamu kuruluşlarımızın önü açılmalı, ufuk gösterilmeli, imkân, kaynak, kadro ve teşvik verilmelidir. Dolayısıyla başta ve öncelikle Milli Eğitim, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, YÖK’e, fakültelerin filoloji bölümlerine, T.C. yurtdışı temsilciliklerine, kültür ataşeliklerine, Yunus Emre Enstitüsü ve TİKA gibi ilgili bütün kamu kuruluşlarına ve sivil topluma daha fazla hassasiyet düşmektedir. Ayrıca Bütün dünyada siyasi irade değişebilir; ama ilim, kültür, sanat, edebiyat ve medeniyet hareketi hep kalıcı olmuş, katlanarak hatırlanmış ve tekrarlana tekrarlana yenilenerek günümüze kadar gelmiştir. Dilerim İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve eserleri de bundan nasiplenir.References

  • Çiftçigüzeli, Mehmet Cemal - Mehmet Çetin, TBMM’de İstiklal Marşı ve Mehmet Akif, Ankara 2002. google scholar
  • Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı, ed. Mehmet Cemal Çiftçigüzeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yay., İstanbul 2012. google scholar
  • Özlük, Nuran, Türk Basınında Mehmet Akif Ersoy Üzerine Polemikler, İstanbul 2007. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.