CHAPTER


DOI :10.26650/B/AA07.2022.011.03   IUP :10.26650/B/AA07.2022.011.03    Full Text (PDF)

Istiklal Marsi as the National Anthem of the Turkish Nation

Hasan Bacanlı

In this article, based on the sentence "İstiklal Marşı is the national anthem of the Turkish nation", the concepts of anthem and national anthem are emphasized in the context of İstiklal Marşı. Although the concept of “anthem” seems to have a history of two centuries, it is known that people have been using some musicals since ancient times of history both to create a group spirit and to mobilize people. In the study, first of all, the word “anthem” is associated with marching in the sense of the composed work sung by the soldiers during the march, while it is emphasized that the national anthem means readiness for the march. Then, the functions of the national anthem were included. National anthems are created as composed lyrics, the emphasis on the homeland predominates, and is seen as a way to build society and hold them together. The Turks also felt the need for a national anthem in the last days of the Ottoman Empire. By adopting such an anthem before the war of independence, the people of the new state were formed and integrated. At the end of the study, the purpose of the National Anthem for the War of Independence was emphasized, and the concepts of vatan and yurt were discussed. In Turkish, vatan refers to a place that was "acquired with the blood of martyrs" and adopted, while yurt is conceptualized as a place where one lives at that moment, and therefore, needs to be defended. It was pointed out that the inferences that could be made regarding the meaning of İstiklal Marşı for the Turks were pointed out.


DOI :10.26650/B/AA07.2022.011.03   IUP :10.26650/B/AA07.2022.011.03    Full Text (PDF)

Milli Marş Olarak İstiklal Marşı

Hasan Bacanlı

Bu makalede “İstiklal marşı Türk milletinin milli marşıdır” cümlesi esas alınarak, İstiklal Marşı bağlamında marş ve milli marş kavramları üzerinde durulmaktadır. Marş kavramı iki yüzyıllık bir tarihe sahip gibi görünmekte ise de tarihin eski devirlerinden beri hem grup ruhu oluşturmak hem de insanları harekete geçirmek için bazı söz ve müziklerin kullanıldıkları bilinmektedir. Çalışmada öncelikle marş kelimesinin askerlerin yürüyüş sırasında söyledikleri bestelenmiş eser anlamında yürüyüşle ilişkilendirilirken, milli marşın yürüyüşe hazır oluş anlamı taşıdığı vurgulanmıştır. Ardından milli marşın işlevlerine yer verilmiştir. Milli marşlar bestelenmiş sözler halinde oluşturulur, vatan vurgusu ağır basar ve toplumu meydana getirme ve onları bir arada tutmanın bir yolu olarak görülür. Türkler de Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında milli bir marş ihtiyacı duymuşlardır. Kurtuluş Savaşı öncesinde böyle bir marş benimsenerek yeni devletin halkı oluşturulmuş ve bütünleştirilmiştir. Çalışmanın sonunda İstiklal Marşı’nın Kurtuluş Savaşı’na yönelik amacı vurgulanarak, vatan ve yurt kavramları ele alınmıştır. Türkçede vatan “şehitlerin kanlarıyla elde edilmiş” ve benimsenmiş bir yeri işaret ederken, yurt o an yaşanılan ve bu yüzden savunulması gereken bir yer, alan olarak kavramsallaştırılır. İstiklal Marşı’nın Türkler için anlamıyla ilgili olarak yapılabilecek çıkarsamalara işaret edilmiştir.ReferencesSHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.