Kamu Yönetimi Teşkilatı ve Personeli

Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş Altıncı Bası
DOI :10.26650/AB/SS42.2022.143   
Authorİsmet Giritli

1975 yılında beşinci basısını çıkardığımız “Amme İdaresi Teşkilâtı ve Personeli" adlı ders kitabımızın mevcudunun tamamen tükenmesi, bizi bu yeni basıyı hazırlamağa ve yayınlamağa sevk etmiştir.
Yeni bası bir taraftan 1975'te beşinci basıyı çıkardığımız zamandan bu yana Kamu Yönetimi Teşkilât ve Personeli ile ilgili olarak yapılan belli başlı değişiklikleri göz önünde tutmakla, diğer taraftan, daha önceki basılarda gözden geçirme imkânın bulamadığımız bazı konuları gözden geçirilmiş bir şekilde okuyucularına sunmaktadır.

SubjectsPublic Administration

INFORMATION


E-ISBN978-605-07-1257-5
PublisherIstanbul University Press
Publish Date15.06.1979
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.