Kelsen'in Saf Hukuk Teorisinin Metodu ve Değeri

DOI :10.26650/AB/SS26.2022.110   
AuthorVecdi Aral

Bu kitap, uzunca bir zaman önce verilmiş doçentlik tezinin eskimiş sayılabilecek deyimlerinin bu günkü dile çevrilmesiyle meydana gelmiştir.
Kelsen'in hukuk teorisinin araştırma konusu yapılmasında kişisel ilginin doğumuna neden olan, bu teorinin filozofik olarak yürütülebilecek bir doğru hukukun aranması olanağını reddetmekle kendine özgü pozitivist bir karakter taşıması ve hukuk biliminin gerçek bir bilim kimliğine kavuşturulması yolundaki ciddi çaba ve girişimler arasında en başta yer alması keyfiyeti olmuştur. Diğer yandan hemen belirtilmelidir ki, onun teorisi saf metodolojik bir araştırmadır ve bu yüzden Kelsen'in hukuk ve devlet teorisine ilişkin bir çalışma da onun metodundan hareket etmek zorundadır.
Böylece Kelsen'in metodunu kendine konu edinen bu araştırma, iki bölümden oluşmaktadır. Sistematik ilişki ve bağlantının bozulmaması, konunun bir bütün olarak sunulmasının sağlanması için, birinci bölümde Kelsen metodunun sadece açıklanmasına girişilmiş, bu metodun değerlendirilmesine ise, karşılaştırılmasını kolaylaştırmak amacı ile aynı paragraf ve numaralar altında olmak üzere, ancak ikinci bölümde çaba gösterilmiştir. Bu niteliği ile araştırmanın başarı derecesinin, okuyucunun takdirine bırakılmış olduğu her türlü kuşku ve duraksamadan uzaktır.

SubjectsLaw

INFORMATION


E-ISBN978-605-07-0973-5
PublisherIstanbul University Press
Publish Date15.09.1978
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.