Kıbrıs Türk Federe Devletinin Milletlerarası Hukuka İlişkin Bazı Sorunları

Sempozyum 6 - 7 Mayıs 1982
DOI :10.26650/APB/SS26.2022.145   

Kıbrıs Barış Harekâtı Türk toplumu için yeni bir dönemin emin başlangıcıdır. Türk toplumuna barış ve özgürlük getirme amacını taşıyan bu hareketin sonunda Kıbrıs Türk Federe Devleti kurulmuş, anayasal kurumları ve hukuk düzeni oluşmuştur.
Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin milletlerarası hukukî statüsü henüz nihai bir çözüme ulaşmıştır denilemez. Çünkü 15 Kasını 1983'de kendisini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak dünyaya ilân eden T ürk kesimi, milletlerarası hukukî statüsünün tam bir kesinliğe ulaşmadığını bağımsızlık bildirgesinde açıklamaktadır. Bağımsızlığın amacı temelini 1974 Cenevre Protokolünden alan iki toplumlu ve iki bölgeli bir Federal Cumhuriyetin kurulmasına hazırlık niteliğindedir. Gerçekten hukukî kaynağını 1974 tarihli Cenevre Protokol’ünden alan iki toplumlu ve iki bölgeli federasyonun gerçekleşmesi için bu aşamada yapılabilecek en doğru çözüm bağımsız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilânıdır. Cenevre Protokolünün kabul ettiği esasların gerçekleşmesinin, aradan geçen 10 yıla yakın bir süre içinde Kıbrıss Rumları ve Yunanistan tarafından engellenmesi karşısında, Türk toplumu için ileride Federal bir Cumhuriyetinin kurulmasına hazırlık teşkil etmek üzere bağımsızlığı ilân etmek kaçınılmaz bir olgu haline gelmiştir. Temel haklan teminat altına almak amacı ile yapılan bu hareketi kınamaya kimsenin, hiçbir devletin veya örgütün hakkı yoktur. İki toplumlu ve iki bölgeli federal bir sistemi amaçlayan bu hareket hukukî amacına uygun bir hukukî nitelik taşımaktadır.
"Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin Milletlerarası Hukuka Ait Bazı Sorunları” adlı bilimsel toplantımız 6-7 Mayıs 1982’de yapıldı. Ancak konulan büyük bir titizlikle inceleyen tebliğlerin ve tartışmaların bir kitap halinde neşredilmesi bir yıllık bir gecikme ile gerçekleşebildi. Kitabımızın neşredilmesinden çok kısa bir süre önce, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Seminerimizin sonunda vardığımız sonuçlar ile bugün elimizdeki bağımsızlık bildirgesinin esaslarının tam bir uyum içinde olduğunu memnuniyetle gördük. Kıbrıs Türk Federe Devleti hareketin hukukî gerekçesi konusunda her zaman tutarlı olmuştur. Seminerimize katılan Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclis Başkanı Sayın Nejat Konuk ve Federe Mecliste bulunan çeşitli partilerin temsilcileri olan Sayın İsmail Bozkurt, Sayın Hüseyin Celal, Sayın Orhan Zihni Bilgehan ve Başsavcı Sayın Zaim Necatigil yaptıkları konuşmalar ve açıklamalarda aynı tutarlı görüşü sürdürmüşlerdir.
Kıbrıs Türk Federe Devletinin Milletlerarası Özel Hukuk konusuna giren Vatandaşlık Hukuku, Tabancılar Hukukuna ait sorunlar üzerinde çalışmak seminerimizin diğer amacını teşkil ediyordu. Çalışmalarımızın sonunda ortaya çıkan sorunların diğer bir toplantıda daha derinlemesine ele alınacağı ümidindeyim. Seminere sunulmuş olan tebliğleri orijinal halleri ile, o tarihten sonra Türk mevzuatında olan bazı değişiklikleri işlemeden neşrettiğimizi belirtmek isterim.

SubjectsLaw

INFORMATION


E-ISBN978-605-07-1258-2
PublisherIstanbul University Press
Publish Date20.05.1983
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.