Köylerimiz

DOI :10.26650/AB/SS1.2022.091   
AuthorNephan Saran

Bu çalışma 1966-1973 yıllan arasında Sosyal Antropoloji Bölümünde yapılan çeşitli köy araştırmaları kullanılarak hazırlanmıştır. Çalışmanın ana teması geleneksel köy toplamlarında yeni bir ailenin kuruluşu, aile örgütü ve aile yaşantısıdır.
Ülkemizde bu konuyla ilgili değerli pek çok araştırma kuşkusuz vardır ve bu çalışmalar sosyo-kültürel araştırmaların ilk ürünleridir. Ancak ilk defa bu çalışmayla çeşitli köy araştırmalarının sonuçları bir araya getirilmiş ve ülkemizdeki köy yaşantısı ile ilgili genel sonuçlara ulaşmanın denemesi yapılmıştır.
Çalışmanın kaynakça kısmında konuyla ilgili çalışmalar gösterilmekle beraber bunlardan büyük ölçüde yararlanılmamıştır. Bunun bir sebebi, yapılan köy monografilerinin genellikle bizim topladığımız biçimde sayısal verileri içermemesi ve bu nedenle karşılaştırma imkânı vermeyişidir. Bunun beraber, belirli bazı konularda bu araştırıcıların değişik köylerde yaptıkları çalışmaların sonuçlarıyla bizim bulgularımızın benzerliği de tespit edilmiştir.

SubjectsAnthropology

INFORMATION


E-ISBN978-605-07-0943-8
PublisherIstanbul University Press
Publish Date15.06.1984
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.