CHAPTER


DOI :10.26650/B/CH32.2024.010.017   IUP :10.26650/B/CH32.2024.010.017    Full Text (PDF)

Follow-up and Community Care of the Child with Asthma

Ayşe SüleymanNermin Güler

Asthma is the most common chronic disease during childhood characterized by wheezing, shortness of breath, chest tightness and/or cough, and expiratory airflow limitation, all of which vary in time and intensity. Asthma symptoms are triggered by exercise, exposure to allergens or irritants, change in the weather, or viral respiratory infections. As asthma is not a curable disease, lung diseases, loss of function, and death due to asthma continue to occur despite all the advances in medicine. However, the risk of lung damage and acute exacerbation can be minimized by adequate follow-up and treatment as well as proper disease control in children with asthma. Management of asthma allows the patient to comfortably live without symptoms, maintain a social life, and reduce the number of asthma attacks. Children with asthma should visit their physicians to ensure environmental manipulation for triggers and compliance with the medication according to severity. Long-term complications arise with the alteration of the anatomy of the airways due to the disease . These changes start in early childhood and cause loss of function as well as deterioration of quality of life over the years. Diagnosis of asthma at an early age and proper follow-up and treatment are crucial in reducing complications in adulthood.


DOI :10.26650/B/CH32.2024.010.017   IUP :10.26650/B/CH32.2024.010.017    Full Text (PDF)

Astımı Olan Çocuğun İzlemi̇ ve Toplumda Bakımı

Ayşe SüleymanNermin Güler

Astım çocukluk çağlarının en sık kronik hastalığıdır. Hışıltı, nefes darlığı, göğüste sıkışma ve/veya öksürük semptomları ve değişken ekspiratuar hava akımı sınırlaması ile karakterizedir. Hem semptomlar hem de hava akımı kısıtlılığı zamanla ve yoğunluk açısından değişkendir. Bütün alerjik hastalıklarda olduğu gibi astım sıklığı da son yıllarda artış göstermiştir. Bu artışta yaşam tarzı değişiklikleri büyük rol oynamaktadır. Astım semptomları egzersiz, alerjen veya irritanlara maruz kalma, havadaki değişiklik veya viral solunum yolu enfeksiyonları gibi faktörler tarafından tetiklenir. Astım tedavisi olan bir hastalık değildir. Tıptaki tüm gelişmelere rağmen, astıma bağlı akciğer rahatsızlıkları, fonksiyon kayıpları ve ölümler olmaya devam etmektedir. Astımlı çocukların yeterli takip ve tedavileri ile yeterli hastalık kontrolü sağlanır ve sürdürülebilir ise akciğer hasarları ve akut alevlenme riski en aza indirilir. Astımın kontrolü, çocuğun astım semptomları olmadan rahat yaşamasını, sosyal hayatını sürdürmesini ve atak riskinin azaltılmasını amaçlamaktadır. Çevre kontrolünü ve astımın ağırlık derecesine göre verilen ilaç tedavisine uyumu sağlamak için çocuğun hekime geldiği her muayene bir fırsat olarak kabul edilmelidir. Uzun dönem komplikasyonları, hava yolunun yeniden yapılanması sonucunda havayollarının anatomisinin değişmesi ile ortaya çıkmaktadır. Erken çocuklukta başladığı düşünülen bu değişiklikler yıllar içinde fonksiyon kayıpları ile yaşam kalitesinin bozulmasına neden olmaktadır. Astım tanısının erken yaşlarda konulması, takip ve tedavisinin uygun şekilde yapılması, erişkin hayatta ve yaşlılıkta gelişebilecek komplikasyonları azaltmakta çok önemlidir. References

 • 1. GINA-Main-Report-2022-FINAL-22-07-01-WMS. https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2023/05/. pdf. Erişim tarihi: 6.05.2023. google scholar
 • 2. Lai CK, Beasley R, Crane J, FoliakiS, Shah J, Weiland S, et al. Globalvariation in the prevalence andse-verity of asthma symptoms:Phase Three of the International Study of Asthma and Allergiesin Childhood (ISAAC). Thorax2009;64:476-483. google scholar
 • 3. Asher MI, Montefort S, Björksten B, Lai CK, Strachan DP, Weiland SK, et al. Worldwide time trends in the prevalence of symptoms of asthma, allergic rhinoconjunctivitis,and eczema in childhood:ISAAC Phases One and Three repeat multicountry cross-sectionalsurveys. Lancet 2006;368:733-743. google scholar
 • 4. ISAAC Steering Committee. Worldwide variations in the prevalence of asthma symptoms: the International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC). Eur Resp J 1998;12: 315-335. google scholar
 • 5. Martin J, Townshend J, Brodlie M. Diagnosis and management of asthma in children. BMJ Paediatr Open. 2022;6(1): e 001277. google scholar
 • 6. Expert Panel Working Group of the National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) administered and coordinated National Asthma Education and Prevention Program Coordinating Committee (NAEPPCC), Cloutier MM, Baptist AP, et al. 2020 Focused Updates to the Asthma Management Guidelines: A Re-port from the National Asthma Education and Prevention Program Coordinating Committee Expert Panel Working Group [published correction appears in J Allergy Clin Immunol. 2021 Apr;147(4):1528-1530]. J Allergy Clin Immunol. 2020;146(6):1217-1270. google scholar
 • 7. Canadian Thoracic Society 2021 Guideline update: Diagnosis and management of asthma in preschoo-lers, children and adults. Erişim: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://cts-sct.ca/ wp-content/uploads/2022/01/Corrected-Ver_2021_CTS_CPG-DiagnosisManagement_Asthma.pdf. Son erişim tarihi:07.08.2022. google scholar
 • 8. Jartti T, B0nnelykke K, Elenius V, Feleszko W. Role of viruses in asthma. Semin Immunopathol. 2020;42(1):61-74. google scholar
 • 9. Gautier C, Charpin D. Environmental triggers and avoidance in the management of asthma. J Asthma Allergy 2017;10:47-56. google scholar
 • 10. Naja AS, Permaul P, Phipatanakul W. Taming asthma in school-aged children: a comprehensive review. J Allergy Clin Immunol Pract. 2018;6(3):726-735. google scholar
 • 11. Weinberger M, Lockshin B. When is cough functional, and how should it be treated? Breathe. 2017;13(1):22. google scholar
 • 12. Gold DR, Adamkiewicz G, Arshad SH, Celedon JC, Chapman MD, Chew GL, et al. NIAID, NIEHS, NHLBI, and MCAN Workshop Report: The indoor environment and childhood asthma—implications for home environmental intervention in asthma prevention and management. J Allergy Clin Immunol. 2017;140(4):933-949. google scholar
 • 13. European Academy of Allergy and Clinical Immunology. Global Atlas of Asthma. Erişim: chrome-exten-sion://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://eaaci.org/documents/focusmeetings/ISAF2021/Asthma-Atlas%20II%20v1.pdf. Son erişim tarihi: 08.08.2022. google scholar
 • 14. de Castro Mendes F, Paciencia I, Cavaleiro Rufo J, Silva D, Cunha P, Farraia M, et al. The inflammatory potential of diet impacts the association between air pollution and childhood asthma. Pediatr Allergy Im-munol 2020;31:290-296. google scholar
 • 15. Jolliffe DA, Greenberg L, Hooper RL, Griffiths CJ, Camargo CA Jr, Kerley CP, et al. Vitamin D supp-lementation to prevent asthma exacerbations: a systematic review and meta-analysis of individual parti-cipant data [published correction appears in Lancet Respir Med. 2018 Jun;6(6):e27]. Lancet Respir Med. 2017;5(11):881-890. google scholar
 • 16. Gkentzi D, Aggelopoulos K, Karatza A, Sinopidis X, Dimitriou G, Fouzas S. Influenza vaccination among caregivers and household contacts of children with asthma. Vaccine. 2021;39(17):2331-2334. google scholar
 • 17. Foradori DM, Sampayo EM, Fanny SA, Namireddy MK, Kumar AM, Lo HY. Improving Influenza Vac-cination in Hospitalized Children With Asthma. Pediatrics. 2020;145(3):e20191735. google scholar
 • 18. Silva D, Moreira A. The role of sports and exercise in allergic disease: drawbacks and benefits. Expert Rev Clin Immunol 2015;11:993-1003. google scholar
 • 19. Sloand E, Butz A, Rhee H, Walters L, Breuninger K, Pozzo RA, et al. Influence of social support on asthma self-management in adolescents. J Asthma. 2021;58(3):386-394. doi:10.1080/02770903.2019.1698601. google scholar
 • 20. Kaş G, Yıldız S. Çocuklarda nebülizatör tedavisi ve hemşireler için öneriler. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi 4.1 (2021): 141-148. google scholar
 • 21. USA Food and Drup Administration. FDA requires Boxed Warning about serious mental health side effects for asthma and allergy drug montelukast (Singulair); advises restricting use for allergic rhinitis Erişim: https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-requires-boxed-warning-about-serious-men-tal-health-side-effects-asthma-and-allergy-drug. Son erişim tarihi 6.5.2023. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.