CHAPTER


DOI :10.26650/B/LS32.2023.002.08   IUP :10.26650/B/LS32.2023.002.08    Full Text (PDF)

Marmara Denizi’nde Oluşan Yoğun Müsilajın Yumuşak Mercan ve Gorgonlar Üzerindeki Etkisi

Nur Eda Topçu EryalçınCansu SaraçoğluBayram Öztürk

Yumuşak mercanlar ve gorgonlar (Alcyonacea), habitat görevi üstlenen, yerel biyoçeşitliliği artıran, birçoğu uzun ömür-yavaş büyüme gösteren ve stoğa katılımın sınırlı olduğu canlılardır; dolayısıyla insan kaynaklı baskılara karşı oldukça hassaslardır. Marmara Denizi, kendine özgü iki katmanlı oşinografisi ve ötrofik yapısı ile Alcyonacea taksonunda yüksek biyoçeşitlilik ve biyoması desteklemektedir. Prens Adaları bölgesinde tür kompozisyon ve dağılımları 2013 yılından beri izlenmektedir. Bu bölgede son yıllarda aşırı sedimentasyon nedeniyle süspansivör türlerin ölümleri gözlenmiş ve bazı Alcyonacea türleri bölgede ender hale gelmişken, diğerlerinin popülasyon yoğunluğu azalmıştır. Akdeniz’de genellikle 50 metre ve altında rastlanan ancak Marmara Denizi’nde 20 metre itibariyle gözlenebilen ve Prens Adaları’nda yaygın bulunan Akdeniz endemiği iki gorgonun (Spinimuricea klavereni ve Paramuricea macrospina) popülasyonu aşırı sedimentasyon döneminde ciddi ölçüde azalmıştır. Bu iki yaygın türün dağılımının doğrudan Marmara oşinografisine bağlı olması ve insan baskısı etkisinde azalmaları sebebiyle özellikle farkındalık ve koruma faaliyetlerinde simgesel tür kabul edilmeleri önerilir. Marmara baseninin tamamında etkili, geniş ölçekli ve uzun süreli bir müsilaj felaketi, 2020 kış aylarında başlayıp 2021 bahar döneminde en yüksek seviyesine ulaşmış, Temmuz ayından itibaren ise yüzeyden kaybolmuştur. Deniz zemininde ise Ağustos ayına kadar etkisi sürmüştür. Sedimentasyon ve müsilaj, mercanların da dahil olduğu sesil bentik canlılar üzerinde benzer şekilde etki etmektedir. Başlıca olumsuz etkiler vücut yüzeyini örterek, solunum ve beslenme faaliyetlerine engel olma, uzun vadede anoksik ve hipoksik şartlara sebep olma, nekrozlu bölgelerin oluşması ve başka canlılarca örtülme riskinde artış, ayrıca patojen/fırsatçı mikroorganizmalarca enfeksiyondur. 2015/2016 yıllarında aşırı sedimentasyon zamanında olduğu gibi, yoğun müsilaj döneminde de mercan yüzeylerinin örtüldüğü gözlenmiş, kısmi ölü ve ölü mercan kolonileri tespit edilmiştir. Prens Adaları izleme istasyonlarında bu iki felaketin kümülatif etkisiyle, simgesel tür olarak önerilen S. klavereni ve P. macrospina türlerinde sırasıyla % 82 ve % 99 azalma kaydedilmiştir. Bu gorgonların Marmara genelinde güncel dağılımlarının ve sağlık durumlarının tespit edilmesi gereklidir. Ayrıca eylem planı ve ÖÇKB (Özel Çevre Koruma Bölgesi) statüsü gibi yeni düzenlemelerle iyileşme süreci devam eden Marmara Denizi’nde, sağlıklı kolonilerin balıkçılık ve çıpa gibi mekanik zararlardan korunmaları için bulundukları alanların korunması önerilir.References

 • Aguilar, R., Perry, A. L., López, J., Rossi, S., Bramanti, L., Gori, A., & Orejas, C. (2017). Conservation and management of vulnerable marine benthic ecosystems. Marine Animal Forests, 1165-1207. google scholar
 • Airoldi, L. (2003). The effects of sedimentation on rocky coast assemblages. In Oceanography and Marine Biology, An Annual Review, Volume 41 (pp. 169-171): CRC Press. google scholar
 • Aktan Y., Dede A., Ciftci P. S. (2008). Mucilage event associated with diatoms and dinoflagellates in Sea of Marmara, Turkey. Harmful Algae News 36: 1-3. google scholar
 • Ballesteros, E. (2006). Mediterranean Coralligenous Assemblages: a Synthesis of Present Knowledge. Oceanography and Marine Biology: An Annual Review, 44, 123-195. http://cat.inist.fr/?aModele=affiche N&cpsidt=17941028 google scholar
 • Beşiktepe, Ş.T., Sur, H.İ., Özsoy, E., Latif, M.A., Oğuz, T., & Ünlüata, Ü. (1994). The circulation and hydrography of the Marmara Sea. Progress in Oceanography, 34, 285-334. google scholar
 • Bo, M., Bavestrello, G., Canese, S., Giusti, M., Angiolillo, M., Cerrano, C., . . . Greco, S. (2011). Coral assemblage off the Calabrian Coast (South Italy) with new observations on living colonies ofAntipathes dichotoma. Italian Journal of Zoology, 78(2), 231-242. doi:10.1080/11250001003652619 google scholar
 • Bramanti, L., Benedetti, M., Cupido, R., Cocito, S., Priori, C., Erra, F., . . . Santangelo, G. (2017). Demography of animal forests: the example of mediterranean gorgonians. Marine Animal Forests: The Ecology of Benthic Biodiversity Hotspots; Rossi, S., Bramanti, L., Gori, A., Orejas Saco del Valle, C., Eds, 529-548. google scholar
 • Cerrano, C., Bakran-Petricioli. T., Caroni, C., Ferretti, E., Gari, A., Gomez-Gras, D., . . . Garrabou, J. (2019). Restoration Protocols for the Mediterranean Coralligenous Habitats. Proceedings of the 3rd Mediterranean Symposium on the conservation of Coralligenous & other Calcareous Bio-Concretions. Gomez-Gras, D., Gori, A., Hereu, B., Kipson, S., Milanese, M., Ledoux, J., . . . Montero-Serra, I. (Antalya, Turkey, 15-16 January 2019). 36-40. google scholar
 • Chimienti, G., De Padova, D., Adamo, M., Mossa, M., Bottalico, A., Lisco, A., . . . Mastrototaro, F. (2021). Effects of global warming on Mediterranean coral forests. Scientific Reports, 11(1), 20703. doi:10.1038/ s41598-021-00162-4 google scholar
 • Danovaro, R., Fonda Umani, S., & Pusceddu, A. (2009). Climate Change and the Potential Spreading of Marine Mucilage and Microbial Pathogens in the Mediterranean Sea. PLOS ONE, 4(9), e7006. doi:10.1371/journal. pone.0007006 google scholar
 • De Biasi, A., Pacciardi, L., Pertusati, M., Pretti, C., & Piazzi, L. (2021). Effects of benthic mucilagenous aggregates on the hermatypic Mediterranean coral Cladocora caespitosa. Marine Biology, 168(8), 1-5. google scholar
 • Gili, J. M., & Ros, J. (1985). Study and cartography of the benthic communities of Medes Islands (NE Spain). Marine ecology, 6(3), 219-238. google scholar
 • Giuliani, S., Virno Lamberti, C., Sonni, C., & Pellegrini, D. (2005). Mucilage impact on gorgonians in the Tyrrhenian sea. Sci Total Environ, 353(1-3), 340-349. doi:10.1016/j.scitotenv.2005.09.023 google scholar
 • Grinyó, J., Gori, A., Ambroso, S., Purroy, A., Calatayud, C., Dominguez-Carrió, C., . . . Gili, J.-M. (2016). Diversity, distribution and population size structure of deep Mediterranean gorgonian assemblages (Menorca Channel, Western Mediterranean Sea). Progress in Oceanography, 145(Supplement C), 42-56. doi:https:// doi.org/10.1016/j.pocean.2016.05.001 google scholar
 • Grinyó, J., Viladrich, N., Díaz, D., Muñoz, A., Mallol, S., Salazar, J., . . . Gori, A. (2018). Reproduction, energy storage and metabolic requirements in a mesophotic population of the gorgonian Paramuricea macrospina. PLOS ONE, 13(9), e0203308. google scholar
 • Kartal, E., (2022). Balıkçıların Perspektifinden Deniz Salyasının Ortaya Çıkışı ve Deneyimler. B. Öztürk, H.A. Ergül, A.C. Yalçıner, H. Öztürk & B. Salihoğlu (Eds.), Marmara Denizi 2022 Sempozyumu Bildiriler Kitabı içinde (pp. 349-351). Istanbul: Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) yayınları. google scholar
 • Lorenti, M., Buia, M. C., Di Martino, V., & Modigh, M. (2005). Occurrence of mucous aggregates and their impact on Posidonia oceanica beds. Science of The Total Environment, 353(1-3), 369-379. google scholar
 • MaciC, V., Trainito, E., & Petovic, S. (2021). First record of the endemic anthozoan Spinimuricea klavereni (Carpine & Grasshoff 1975) (Cnidaria, Anthozoa, Plexauridae) in the Adriatic Sea. Acta Adriatica, 62, 75-82. google scholar
 • Misic, C., Schiaparelli, S., & Harriague, A. C. (2011). Organic matter recycling during a mucilage event and its influence on the surrounding environment (Ligurian Sea, NW Mediterranean). Continental ShelfResearch, 31(6), 631-643. google scholar
 • Mistri, M., & Ceccherelli, V. U. (1996a). Effects of a mucilage event on the Mediterranean gorgonian Paramuricea clavata. I - Short term impacts at the population and colony levels. Italian Journal ofZoology, 63(3), 221-230. doi:10.1080/11250009609356137 google scholar
 • Mistri, M., & Ceccherelli, V. U. (1996b). Effects of a mucilage event on the Mediterranean gorgonian Paramuricea clavata. II - Population recovery after two years. Italian Journal ofZoology, 63(3), 231-236. doi:10.1080/11250009609356138 google scholar
 • Montero-Serra, I., Garrabou, J., Doak, D. F., Figuerola, L., Hereu, B., Ledoux, J.-B., & Linares, C. (2018). Accounting for Life-History Strategies and Timescales in Marine Restoration. Conservation Letters, 11(1) e12341. doi:10.1111/conl.12341. google scholar
 • Ocana, O., & Çinar, M. E. (2018). Descriptions of two new genera, six new species and three new records of Anthozoa (Cnidaria) from the Sea of Marmara. Journal ofNatural History, 52(35-36), 2243-2282. doi:10 .1080/00222933.2018.1526345 google scholar
 • Okudan, E. (2021). New record of the benthic marine mucilage aggregates Phaeocystis giraudii from Turkish Eastern Mediterranean Sea. Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment, 27(2). google scholar
 • Ozbayram, E. G., Akcaalan, R., Isinibilir, M., & Albay, M. (2022). Insights into the bacterial community structure of marine mucilage by metabarcoding. Environmental Science and Pollution Research. doi:10.1007/s11356-022-19626-9 google scholar
 • Özalp, H. B. (2021a). First massive mucilage event observed in deep waters of Çanakkale Strait (Dardanelles), Turkey. Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment, 27(1). google scholar
 • Özalp, H. B. (2021b). A preliminary assessment of the mass mortality of some benthic species due to the mucilage phenomenon of 2021 in the Çanakkale Strait (Dardanelles) and North Aegean Sea. Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment, 27(2). google scholar
 • Paoli, C., Montefalcone, M., Morri, C., Vassallo, P., & Bianchi, C. N. (2017). Ecosystem functions and services of the marine animal forests. Marine animal forests: The ecology of benthic biodiversity hotspots, Rossi, S., Bramanti, L., Gori, A., Orejas Saco del Valle, C., Eds, 1271-1312. google scholar
 • Piazzi, L., Gennaro, P., & Balata, D. (2011). Effects of nutrient enrichment on macroalgal coralligenous assemblages. Marine Pollution Bulletin, 62(8), 1830-1835. google scholar
 • Precali, R., Giani, M., Marini, M., Grilli, F., Ferrari, C. R., Pecar, O., & Paschini, E. (2005). Mucilaginous aggregates in the northern Adriatic in the period 1999-2002: typology and distribution. Science of The Total Environment, 353(1-3), 10-23. google scholar
 • Savun-Hekimoğlu, B., & Gazioğlu, C. (2021). Mucilage problem in the semi-enclosed seas: recent outbreak in the Sea of Marmara. International Journal ofEnvironment and Geoinformatics, 8(4), 402-413. google scholar
 • Schiaparelli, S., Castellano, M., Povero, P., Sartoni, G., & Cattaneo-Vietti, R. (2007). A benthic mucilage event in North-Western Mediterranean Sea and its possible relationships with the summer 2003 European heatwave: short term effects on littoral rocky assemblages. Marine Ecology, 28(3), 341-353. google scholar
 • Topçu, E. N., & Öztürk, B. (2015). Composition and abundance of octocorals in the Sea of Marmara, where the Mediterranean meets the Black Sea. Scientia Marina, 79(1), 125-135. google scholar
 • Topçu, E., & Özalp, B. (2016). Anthozoans in the Sea of Marmara. In Özsoy, E., Çağatay, MN, Balkıs N., Balkıs, N., Öztürk, B. (Eds.), The Sea of Marmara Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance, (pp. 428-448). İstanbul: Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) yayınları. google scholar
 • Topçu, N. E., & Öztürk, B. (2016a). First insights into the demography of the rare gorgonian Spinimuricea klavereni in the Mediterranean Sea. Marine Ecology, 37(5), 1154-1160. doi:10.1111/maec.12352 google scholar
 • Topçu, N. E., & Öztürk, B. (2016b). Reproduction in the Mediterranean endemic gorgonian Spinimuricea klavereni (Anthozoa, Octocorallia, Plexauridae). Invertebrate Biology, 135(1), 13-19. doi:10.1111/ivb.12112 google scholar
 • Topçu, N. E., & Öztürk, B. (2021). The impact of the massive mucilage outbreak in the Sea of Marmara on gorgonians of Prince Islands: A qualitative assessment. J. Black Sea/Mediterranean Environment, 27(2), 270-278. google scholar
 • Topçu, N. E., Turgay, E., Yardımcı, R. E., Topaloğlu, B., Yüksek, A., Steinum, T. M., . . . Öztürk, B. (2019). Impact of excessive sedimentation caused by anthropogenic activities on benthic suspension feeders in the Sea of Marmara. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 99(5), 1075-1086. doi:10.1017/S0025315418001066 google scholar
 • Tüfekçi, V., Balkis, N., Beken, C. P., Ediger, D., & Mantikci, M. (2010). Phytoplankton composition and environmental conditions of the mucilage event in the Sea of Marmara. Turkish Journal of Biology, 34(2), 199-210. google scholar
 • Wilson, S. K., Robinson, J. P., Chong-Seng, K., Robinson, J., & Graham, N. A. (2019). Boom and bust of keystone structure on coral reefs. Coral Reefs, 38(4), 625-635. google scholar
 • Witman, J., & Dayton, P. (2001). Rocky subtidal communities. In MD Bertness, SD Gaines, and ME Hay (Eds.) Marine Community Ecology (pp. 339-366). , Sunderland, MA, USA: Sinauer Press. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.