Neo-Klâsik Teoriden Keynes Teorisine

DOI :10.26650/AB/SS10.2022.095   
AuthorOsman Okyar

«Neo - klâsik teoriden Keynes teorisine» ismini taşıyan bu etüt 1947 senesinde doktora tezi olarak İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine takdim edilmiştir.
Bu etütte, 1930 yıllarında iktisadi düşüncede vuku bulan ehemmiyetli değişmenin mahiyetini ve ana hatlarını belirtmeğe çalıştım. İngiliz İktisatçısı Keynes’in tesiri altında iktisat nazariyesi tamamen yeni bir veçhe almış ve neticede millî gelir, millî bütçe, yatırım gibi mefhumlar nazarî ve tatbikî iktisatta büyük yer almıştır. Türkiye’deki akademik muhitin ve iktisatla ilgilenenlerin, teorik inkişafları takip ve tahlil etmelerine yardım edebilmiş olmak benim için en büyük sevinç vesilesi olacaktır.

SubjectsEconomics

INFORMATION


E-ISBN978-605-07-0947-6
PublisherIstanbul University Press
Publish Date15.05.1954
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.