Oğuz Kağan Destanı

DOI :10.26650/AB/AA14.2022.122   
AuthorW. BangG. R. Rahmeti

Oğuz Kağan Destanı nın Türkçe neşri' hazırlanırken göz önünde tutulan maksatlardan biri, Türk destan edebiyatının çok mühim bir kısmını teşkil eden Oğuz destan dairesinin bu şeklinden okuyucuların istifadesini kolaylaştırmak; İkincisi de. Türk edebiyatı kaynaklarının dil bakımından araştırılarak neşrini teşvik etmek olmuştur. Türk dilinin ayrı ayrı devirlerinden kalma örneklerin, muayyen bir usule göre, işlenmesi ve neşredilmesi gerek dil alanında uğraşanlar, gerek edebiyatçılar için olsun, artık geriye bırakılamayacak işlerden biridir. Çünkü, herhangi bir eser, kontrolü her zaman mümkün olabilecek bir şekilde, metnin bütün teferruatı muhafaza edilerek, neşredilmedikçe, edebiyat ve dil alanında çalışanlar için, daima kapalı kalacaktır.
İlmin diğer sahalarında olduğu gibi, dil araştırına alanında da. Söylemek istenilen fikrin kolayca anlaşılması için, birtakım teknik usullere başvurmak mecburiyeti vardır. Gerek yazı gerek matbaa tekniğinde olsun, sözle söylenen fikrin gözle de ihata edilebilmesi için lâzım olan şeklin verilmesinde ve istilahlarla daima geçen sözlerin kısaltmalarının tespitinde geniş bir kütlenin birleşmesi lâzımdır. Küçük bir işaretle anlaşılabilecek bir fikrin uzun cümlelerle uzatılması ve aynı araştırıcı tarafından bir mefhum için ayrı ayrı ıstılahların kullanılması, fikrin anlaşılmasına değil, bilâkis karışmasına sebep olabilir.

SubjectsLiterature

INFORMATION


TypeMonograph
E-ISBN978-605-07-0981-0
PublisherIstanbul University Press
Publish Date09.09.1936
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.