Onar Armağanı

DOI :10.26650/APB/SS26.2022.123   

İstanbul Üniversitesi idare Hukuku ve idare İlimleri Enstitüsü, bu eseri, kurucusu Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onarın aziz hatırasına bir armağan olarak yayımlamaktadır.
1933 yılında İstanbul Üniversitesinin kuruluşunda bu üniversitenin İdare Hukuku Kürsüsü profesörlüğüne atanmış olan Sıddık Sami Omu bugünkü Türk idare hukukunun gelişmesine olduğu kadar, yurdumuzda çağdaş üniversite öğretim ve yönetiminin yerleşmesine de hizmet elmiş olan kişilerin en başta gelenidir
Gerçeklen Sıddık Sami Onar yalnız dersleri ve eserleri de Türk idare hukukunun temellerini atmakla kalmamış, fakat Hukuk Fakültesi Dekanı ve özerk Üniversitenin ilk Rektörü olarak uzun yıllar bugünkü İstanbul Üniversitesinin kuruluş ve gelişmesinde yararlı hizmetler başarmıştır. Onun bu çabalan İstanbul Üniversitesini de aşarak bugünkü Türk üniversitelerinin oluşumuna büyük etkiler yapmıştır.
Bugünkü özerk Türk üniversitelerinin ilk hukuki dayanağı olan 1946 tarihli Üniversiteler Kanunu, Sıddık Sami Onar’ın inisiyatifi ile ve onun başkanlığındaki bir komisyon tarafından hazırlanmış olduğu gibi, bugün Anayasamızda mevcut Üniversite özerkliği ile ilgili hükümler de Onarın başkanı bulunduğu Anayasa Öntasarısını hazırlamakla görevli bilim heyetinin projesinde yer almış ve önerilmiştir.
Sıddık Sami Onar’ın Türk toplumuna yaptığı hizmetlerin en önemlisi, kuşkusuz yurdumuzda Hukuk Devleti fikrinin yerleşmesi için yapmış olduğu çalışmalar ve gösterdiği çabalardır.
Büyük hoca, yarım yüzyıla varan öğretim hayatında gerek dersleri ve yazılarıyla ve gerekse yetiştirdiği öğrencileriyle hep bu ideali, yani Türkiye’mizde hukuk devletini gerçekleştirmeği amaç edinmişti.
Bu amacın gerçekleşmesini en çok özlediğimiz bu günlerde kurucusu olduğu Enstitünün yayımladığı bu eser, büyük hocanın ölmez anısına öğrencilerinin ve meslektaşlarının küçük bir armağanıdır.

SubjectsLaw

INFORMATION


E-ISBN978-605-07-0986-5
PublisherIstanbul University Press
Publish Date31.05.1976
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.