Osmaneli Değişen Bir Anadolu Kasabası

DOI :10.26650/AB/SS01.2022.004   
AuthorTaylan Akkayan

Bu çalışmada, Bilecik ilinin küçük bir kasabası olan OSMANELİ ele alınmıştır. Bir ilçe merkezi olan Osmaneli, son yıllarda bölgeye gelen sanayi tesisleriyle, köklü değişmelere sahne olan bir yerleşmedir. On yıl öncesine kadar, önemli miktarda göç veren bir kasaba durumundayken, bugün sözü edilen yapısı tamamen değişmiş, büyük ölçüde nüfus çeken bir merkez haline gelmiştir. Sanayinin itici güç olarak, derinlemesine değiştirmeye başladığı Osmaneli'nin sosyo-ekonomik kültürel yapısı, bu çalışmada geçiş döneminin ilk basamağındaki haliyle tesbit edilmiştir. Kasaba bugünkü durumuyla teorik ve pratik açıdan yapılacak yaklaşımlar için ilginç bir görünümdedir. Çalışma; göç, sanayileşme, sosyo-kültürel değişme, modernleşme v.b. problemlerle uğraşanlar için, güvenilir kantitatif veriler sunmak üzere plânlanmıştır. Araştırma içinde birçok kısım, bilinçli olarak geniş tutulmuş olup, bu haliyle ampirik çalışmalarla ilgilenenlere katkı yapacağı gibi, Antropoloji ve diğer Sosyal Bilim öğrencilerine de yol gösterebilecek nitelikte olduğunu sanıyorum. Ayrıca, Türkiye’de az sayıda olan kasaba seviyesindeki yerleşmelerle ilgili çalışmalar arasına yeni bir örnek katıldığı için, kendi çapında bir boşluğu dolduracağı inancındayım.
Kuşkusuz bu araştırma pek çok kişinin yardım ve hoşgörüsü sayesinde sonuçlandı. Bunların hepsine, içten gelen şükran duygularımı burada topluca ifade etmek isterim. Bütün kişileri burada tek tek sıralayamadığım için üzülerek, aralarından bazılarının şahsında, diğerlerini birleştirerek, hislerimi bir miktar dile getirmeden de yapamayacağım. Başta hocam Sayın Prof. Dr. Nephan Saran’a, her zaman yol gösterici ve yapıcı tutumundan dolayı, minnet duygumu ifade etmek istiyorum. Meslektaşlarım ve çalışma arkadaşlarım Asis. İclâl İnan ve Asis. Mehmet Hilmi Aydın’a da müsveddeleri okudukları için ve yaptıkları diğer katkılardan dolayı teşekkür borçluyum. Sahada bizlere yardımcı olan görevlilere ve Osmaneli halkına da şükran borçluyum. Bunlar arasından sayın Kaymakam Nejat Efeoğlu’na, çalışma sırasın Belediye Başkanlığı yapan Ali Çağlayan ve Mehmet Sabuncuoğlu’ na, ilçe hekimleri Dr. Tayfur Kuruoğlu ve Dr. Nuri Karakurt’a, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü A. Fadıl Gönenli’ye, Emekli Memur Hacı Ulvi Erbaş’a, Belediye Zabıta Memuru Nevzat Ertan’a, Camii Cedit ve Haceloğlu mahallesi muhtarları Sait Osman Doğruoğlu ve M. Emin Erol’a, ismini sayamadığım tüm Osmaneli’lilere içtenlikle saygı, sevgi ve teşekkürlerimi sunarım. Bu arada mülakatçı olarak araştırmaya katılan Antropoloji mezun ve öğrencileri Bekir Akyıldız, Mithat Debre ve Serdar Timuçin’e, sıkıntılı bir iş olan müsveddelerin daktilo işini üzerine alan eşim Meral Akkayan ve sıkışık günlerde bizleri hoşgörü ile karşılayan kızım Ayça Akkayan'a sevgi ve teşekkürlerimi sunmayı da bir borç bilirim.

Dr. Taylan Akkayan
Haziran - 1982

SubjectsAnthropology

INFORMATION


E-ISBN978-605-07-0849-3
PublisherIstanbul University Press
Publish Date08.11.1990
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.