CHAPTER


DOI :10.26650/B/LS32LS24.2024.005.018   IUP :10.26650/B/LS32LS24.2024.005.018    Full Text (PDF)

Impact of Turkish Aquaculture Sector on Economic Development

Kadir DoğanÖzgür Çanak

Mankind has used the terrestrial area on which they have settled since the beginning of life, in agriculture, settlement and activities such as industry depending on technological developments. Due to the increasing population day by day, a large part of the terrestrial areas is used for settlement purposes, and the share of agriculture has gradually decreased. As a result, new areas were needed for the production of foodstuffs. Among these areas, the first source that comes to mind was the aquatic environment. Water has always been used for different purposes since the beginning of humanity and continues to be used. The most important of the sectors where water is used intensively is the aquaculture sector. Fishery products, especially fish, have an important place in human nutrition as one of the animal protein sources. The aquaculture sector constitutes one of the important branches of economic activity in terms of both the added value and employment created and its place in foreign trade (Doğan, 2010; Atar, 2019; Ceyhan, 2019). The demand for seafood is increasing day by day due to the rapid increase in the world population, the changes in consumption habits, the increase in the standard of living and the fact that fish is a healthy food. Aquaculture has been one of the most important food production areas in which water has been used since ancient times in order to meet the demand as a result of the difficulty of accessing fisheries and the gradual decrease of natural resources.References

 • Akci, A. (2015). Kırsal Kalkınma İçin Bir Model Önerisi: Köy Kümeleri, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya. google scholar
 • Akşıray, F. 1957. Abant Gölü’nde Sun’i İlkah Usulüyle İlk Alabalık Üretimi. Balık ve Balıkçılık. Cilt 5, Sayı 5, s. 9-14. google scholar
 • Alpbaz, A., (2005). Su ürünleri yetiştiriciliği, Alp Yayınları, İzmir, 975-97056-1-3. google scholar
 • Altay, M. A., Maltaş, Ö. (2020). Aquaculture legislation and management of Turkey. Çoban, D., Demircan, M.D., Tosun, D.D. (Eds.) 2020. Marine Aquaculture in Turkey: Advancements and Management. Turkish Marine Research Foundation (TUDAV) Publication No: 59, İstanbul, Turkey, 430 p. google scholar
 • Anonym (2023). Yaşar Holding’in Tarihçesi. https://www.pinar.com.tr/hakkimizda/detay/Yasar-Holdingin-Ta-rihcesi/1519/1641/0 [Accessed: 10.03.2023]. google scholar
 • Anonym, (1993). Türkiye’deki Kıyı Alanlarında Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Uygun Yerlerin Tesbiti. Macalister ve Ort. Ltd. Cilt 2. google scholar
 • Anonym, (2007). Çevre ve Orman Bakanlığından. Denizlerde Balik Çiftliklerinin Kurulamayacaği Hassas Alan Niteliğindeki Kapali Koy ve Körfez Alanlarinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ. https://www.resmigazete.gov. tr/eskiler/2007/01/20070124-10.htm [Accessed: 25.03.2023]. google scholar
 • Anonym, (2022a). https://foreks.com/haber/detay/636b7b4fc9e77c0001d6034e/FRKS/tr/su-urunleri-sekto-ru-2022-yilini-yeni-bir-rekorla-kapatmaya-hazirlaniyor [Accessed: 20.03.2023]. google scholar
 • Anonym, (2022b). https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/su-urunleri-ihracatinin-bu-yil-1-5-milyar-dolari-asma-si-bekleniyor/2743826 [Accessed: 20.03.2023]. google scholar
 • Atar, H.H. (2019). Su Ürünlerinin Mevcut Durumu. II. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu Raporu “Su Ürünleri ve Sağlık” (Editör: Prof. Dr. Kazım ŞAHİN) Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, TÜBA Raporları No: 31 ISBN: 978-605-2249-39-0. google scholar
 • Atar, H.H., Alçiçek, Z. (2009). Seafood Consumption and Health. TAF Preventive Medicine Bulletin, 8(2), 173-176. google scholar
 • Aydın, H. (2017). Türkiye’de Kültür Balıkçılığı Potansiyeli ve Akuakültür Sektörünün Ekonomiye Katkısı. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 6(11) 62-67 google scholar
 • Aydın, H., & Baltacı, M. A., (2017). The Place of Istanbul University Sapanca Inland Waters Research And Appli-cation Unit In The Spread of Trout Production In Turkey. Turkish Journal of Aquatic Sciences, vol.32, 129-134. google scholar
 • Baran, I., (1977). Gökkuşağıalası Salmo gairdneri irideus’un (Richardson, 1836) ÇiftelerSakaryabaşı balık üretim ve araştırma istasyonunda adaptasyon olanakları, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 24 (2), 99-126. google scholar
 • Baysal A. (2017). Beslenme. Hatiboğlu Basım ve Yayınları. 16. Baskı, Ankara. google scholar
 • Bilecik, N. (2023). Araştırmacılık hayatımın ilk göz ağrısı midyenin anımsattıkları ve düşündürdükleri. Üçüncü Bölüm. https://www.virahaber.com/arastirmacilik-hayatimin-ilk-goz-agrisi-midyenin-animsattiklari-ve-du-sundurdukleri-bo-9024yy.htm [Accessed: 20.03.2023]. google scholar
 • BSGM, Republic of Türkiye Ministry of Agriculture and Forestry, General Directorate of Fisheries and Aqua-cult (2022a). Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesislerin Durumu. https://www.tarimorman.gov.tr/BSGM/Belgeler/ Icerikler/Su%20%C3%9Cr%C3%BCnleri%20Yeti%C5%9Ftiricili%C4%9Fi/Su-Urunleri-Tesisleri-2019. pdf [Accessed: 20.03.2023]. google scholar
 • BSGM, Republic of Türkiye Ministry of Agriculture and Forestry, General Directorate of Fisheries and Aqu-acult (2022b). Su Ürünleri İstatistikleri https://www.tarimorman.gov.tr/BSGM/Belgeler/Icerikler/Su%20 %C3%9Cr%C3%BCnleri%20Veri%20ve%20D%C3%B6k%C3%BCmanlar%C4%B1/Bsgm-istatistik.pdf [Accessed: 20.03.2023]. google scholar
 • Çanak, O. (2017). A Study on the Detection of Staphylococcal Infections in Cultured Marine Fish Using Various Diagnostic Methods. Institute of Graduate Studies in Science and Engineering Department of Aquaculture. Ph.D. Thesis. google scholar
 • Çehreli, R. (2019). Kanser ve Su Ürünleri Tüketimi. II. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu Raporu “Su Ürünleri ve Sağlık” (Ed. Prof. Dr. Kazım SAHIN) Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, TÜBA Raporları No: 31 ISBN: 978-605-2249-39-0. google scholar
 • Çelikkale, M. S., Atay, D., Büyükhatipoğlu, Ş. (1981). Beşgöz Gölünde Ağ Kafeslerde Alabalık Yetiştiriciliğinde Farklı Stok Oranlarının Gelişme ve Yem değerlendirme Üzerine Etkisi. Doğa Bilim Dergisi, 5, 47-157. google scholar
 • Celikkale, M.S.; Duzgunes, E.; Okumuş, I. (1999). Türkiye Su Ürünleri Sektörü ve Avrupa Birliği ile Entegrasyonu. İstanbul Ticaret Odası Yayın No. 1999-63. google scholar
 • Ceyhan, V. (2019). Su Ürünleri Ekonomisi. II. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu Raporu “Su Ürünleri ve Sağlık” (Editör: Prof. Dr. Kazım ŞAHİN) Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, TÜBA Raporları No: 31 ISBN: 978-605-2249-39-0. google scholar
 • Çicek, E., Sungur, S., Secer, B., & Ozturk, S. (2020). Fish in Ethnozoology Belief and Health Tourism. Acta Biologica Turcica, 33(3): 172-179. google scholar
 • Çöteli, F.T (2021). Ürün Raporu Su Ürünleri 2021. Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü. TEPGE Yayın No: 338 ISBN: 978-605-7599-73-5. google scholar
 • CUAP, Central Union of Aquaculture Producers (2018) 6th Aquaculture Workshop. 23-25 July, Antalya, 141 p. Available at: http://suymerbir.org.tr/calistay/6-calistay/ [Accessed 1 July 2019]. google scholar
 • Deniz H., Korkut A.Y., Tekelioğlu N. (1997). Developments in the Turkish marine aquaculture sector. In : Muir J. (ed.), Basurco B. (ed.). Mediterranean offshore mariculture. Zaragoza : CIHEAM, OptionsMediterraneen-nes : Serie B. Etudes et Recherches, 30, 71-77. google scholar
 • DİE, Devlet İstatistik Enstitüsü (1980-2003). State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey. google scholar
 • Doğan, K. (2003). Türkiye’de Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Pazarlaması. Tarım İstanbul, 83, 12-21. google scholar
 • Doğan, K. (2010). Turkey’s Aquaculture Sector. Proc. of the 3rd Global Fisheries & Aquaculture Research (pp.320-328). Al-Kharijah, Egypt. google scholar
 • Doğan, K., & Güven, E. (2005). Ülkemizde Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan Işletmeler, Üretim Kapasiteleri, Illere Göre Dağılımları ve Ekonomik Analizleri. Su Ürünleri Mühendisleri Dergisi, 4, 39-45. google scholar
 • Doğan, S., & Akşahin, S.B. (2011). Türkiye ve AB’de kırsal kalkınma: Bir mevzuat derlemesi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ankara. google scholar
 • DSİ, General Directorate of State Hydraulic Works, (2023). State Hydraulic Works Archive Data, Ankara, Turkey (in Turkish). google scholar
 • Erkeç, H., & Bilgin, S. (2020). Antalya, Isparta ve Afyonkarahisar Illerinde Bulunan Su Ürünleri Işleme Tesislerinin Güncel Durumu. Acta Aquatica Turcica, 16(1), 51-65. google scholar
 • FAO, Food and Agriculture Organization (2022a). Aquaculture market in the Black Sea: country profiles. General Fisheries Commission for the Mediterranean. https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb8551en [Acces-sed: 29.01.2023]. google scholar
 • FAO, Food and Agriculture Organization (2022c). The state of World fisheries and aquaculture 2022. https:// www.fao.org/3/cc0461en/cc0461en.pdf [Accessed: 29.01.2023]. google scholar
 • FAO. Food and Agriculture Organization (2022b). The State of World Fisheries and Aquaculture 2022. Towar-ds Blue Transformation. Rome, FAO. https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc0461en [Accessed: 29.01.2023]. google scholar
 • Galkanda-Arachchige, H. S., Wilson, A. E., & Davis, D. A. (2020). Success of fishmeal replacement through poultry by-product meal in aquaculture feed formulations: a meta-analysis. Reviews in Aquaculture, 12(3), 1624-1636. google scholar
 • Garipagaoğlu, M. (2019). İnsan Sağlığı ve Beslenmesinde Su Ürünleri. II. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu Raporu “Su Ürünleri ve Sağlık” (Ed. Prof. Dr. Kazım SAHIN) Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, TÜBA Raporları No: 31 ISBN: 978-605-2249-39-0. google scholar
 • GGBS, Food Safety Information System (2023). Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS), https://ggbs.tarim.gov. tr/cis/servlet/StartCISPage?PAGEURL=/FSIS/ggbs.onayliIsletmeSorgu.html&POPUPTITLE=AnaMenu [Accessed: 25.03.2023]. google scholar
 • Gökalp, N. (1974). Türkiye’de İlk Sünger Yetiştirme Tecrübeleri. Balık ve Balıkçılık, 22(4), 1-10. google scholar
 • Goncuoğu-Bodur, H. (2020). Impact of sex-disaggregated data collection on employment of women in aqua-culture sector. In: Çoban, D., Demircan, M.D., Tosun, D.D. (Eds.) 2020. Marine Aquaculture in Turkey: Advancements and Management. Turkish Marine Research Foundation (TUDAV) Publication No: 59, İstanbul, Turkey. google scholar
 • Güven, E., Çolak, S., Çolak, A. (2001). Ege Denizinde deniz balıkları yetiştiriciliği ve yeni türler. Ulusal Ege Adaları Toplantısı Bildiriler Kitabı. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı. Yayın No. 7, s. 204-223. google scholar
 • Han, D., Shan, X., Zhang, W., Chen, Y., Wang, Q., Li, Z., ... & De Silva, S. S. (2018). A revisit to fishmeal usage and associated consequences in Chinese aquaculture. Reviews in Aquaculture, 10(2), 493-507. google scholar
 • Kosswig, C. (1952). Hidrobioloji Enstitüsünün Kuruluş ve Vazifeleri. Balık ve Balıkçılık Dergisi, 1, 1-7. google scholar
 • Kosswig, C. (1954). İznik Gölünde Yapılan Önemli Tecrübe. Balık ve Balıkçılık Dergisi, 2(5), 21-26. google scholar
 • Memis, D., Demir, N., Eroldogan, O.T., Kucuk, S. (2002). Aquaculture in Turkey. The Israeli Journal of Aqu-aculture-Bamidgeh, 54(1): 3-9. google scholar
 • Öksüz, A., Alkan, S.B., Taşkın, H., Ayrancı, M. (2018). Yaşam boyu sağlıklı ve dengeli beslenme için balık tüketiminin önemi. Food and Health, 4(1), 43-62. google scholar
 • Olsen, R. L., & Hasan, M. R. (2012). A limited supply of fishmeal: Impact on future increases in global aqua-culture production. Trends in Food Science & Technology, 27(2), 120-128. google scholar
 • OSYM, Republic of Türkiye Directorate of the Centre for Student Assessment, Selection and Placement (2022). Su Ürünleri Mühendisliği Programı Bulunan Tüm Üniversiteler. https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-bolum. php?b=10196 [Accessed: 25.03.2023]. google scholar
 • Şahin, M.S. (2021). Türkiye’de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Projelerinin Yönetim Sorunsalı. Pamukkale University Institute of Social Sciences, PhD Thesis. google scholar
 • Saka, Ş., Tuncer, H., Fırat, K., Uçal, O., 2007, Culture of European sea bass (Dicentrarchus labrax), gilthead sea bream (Sparus aurata) and other mediterranean species, In: Marine aquaculture in Turkey, Candan, A., Karataş, S., Küçüktaş, H., Okumuş, İ. (ed), Chapter 2, TÜDAV, İstanbul, 978-975-8825-18-9, 11-20. google scholar
 • Şengor, G. F.Ü., Ceylan, Z. (2018). Türk mutfağında su ürünleri kültürü ve önemi. Acta Aquatica Turcica, 14 (4), 386-398. google scholar
 • TCMB, Central Bank of the Republic of Türkiye (2023). - Exchange Rates, 2022 https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/ kurlar_tr.html [Accessed: 15.02.2023]. google scholar
 • TOB, Republic of Türkiye Ministry of Agriculture and Forestry (2021). https://cdniys.tarimorman.gov.tr/api/File/ GetGaleriFile/330/DosyaGaleri/956/4_Bal%C4%B1k%C3%A7%C4%B1l%C4%B1k%20ve%20Su%20 %C3%9Cr%C3%BCnleri%20Grubu%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma%20Belgesi.pdf [Accessed: 25.03.2023]. google scholar
 • TOB, Republic of Türkiye Ministry of Agriculture and Forestry (2022a). https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/ Haber/473/Su-Urunleri-Yetistiriciligine-Yonelik-Yatirimlara-Destek-Vermeye-Devam-Ediyoruz [Accessed: 25.03.2023]. google scholar
 • TOB, Republic of Türkiye Ministry of Agriculture and Forestry (2022b). 2022 Yılında Balık Yemi Üreten İşletmeler. https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Belgeler/DB_Yem/yem_isletmeleri/Balik_Yemi_Ure-ten_Isletmeler.pdf [Accessed: 29.01.2023]. google scholar
 • Tokşen, E., Gamsiz, K., & Nemli, E. (2006). Yetiştiriciliği Yapılan Sarı Ağız Argyrosomus regius Asso, 1801 Balıklarında Görülen Benedenia sciaenae van Beneden, 1856 (Monogenea: Capsalidae) Enfestasyonuna Hidrojen Peroksidin (H2O2) Etkisi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(3), 351-352. google scholar
 • Tolon, M. T. (2019). Türkiye Su Ürünleri Ekonomisinin Tarihsel Gelişimi ve Gelecek Vizyonu. Türkiye’de Geçmişten Günümüze Tarim Politikalari ve Ekonomisi. Akçağ Yayınevi (pp.283-298). google scholar
 • Tosun, D.D. (2020). Trout mariculture in Turkey. Çoban, D., Demircan, M.D., avr, D.D. (Eds.) 2020. Marine Aquaculture in Turkey: Advancements and Management. Turkish Marine Research Foundation (TUDAV) Publication No: 59, İstanbul, Turkey. google scholar
 • TUİK, Turkish Statistical Institute (2022). Su Ürünleri İstatistikleri 2021 https://data.tuik.gov.tr/Bulten/In-dex?p=Su-Urunleri-2021-45745 [Accessed: 26.03.2023]. google scholar
 • TUİK, Turkish Statistical Institute (2023). Su Ürünleri İstatistikleri 2022 https://data.tuik.gov.tr/Bulten/In-dex?p=Su-Urunleri-2022-49678 [Accessed: 10.06.2023]. google scholar
 • Yeşilbaş, M. (2011). Kırsal Kalkınma Politikalarının Gelişim Çizgisi ve Planlı Dönemde Kırsal Kalkınma Yaklaşımları. Türk İdare Dergisi, 470, 153-176. google scholar
 • Yiğit, N. Ö., & Demir, O. (2011). Klinoptilolit’in Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yavrularının Büyümesi Üzerine Etkisi. Journal of FisheriesSciences.com. 5(3): 213-218. google scholar
 • Yıldırım, O. (2008). Aquafeed Industry in Turkey: Its Aquafeed Projections Towards the Year 2015. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 8: 93-98. google scholar
 • Yıldırım, O., Çantaş, İ. B. (2021). A Closer Look at Production and Economic Indicators of European Seabass and Gilthead Seabream Farming in Turkey. J. Anatolian Env. and Anim. Sciences, 6(4), 668-673). google scholar
 • Yıldırım, O., Çantaş, İ. B. (2022). Türkiye’de Gökkuşağı Alabalığı Yetiştiriciliğinin Üretim ve Ekonomik Göstergelerinin Incelenmesi. Acta Aquatica Turcica, 18(4), 461-474. google scholar
 • Yürüker, H.C. (1970). Zonguldak Yedi Göller Milli Parkında Alabalık Üretme İstasyonu. Balık ve Balıkçılık Dergisi, 18, 19. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.