Prof. Dr. Haydar Furgaç’a Armağan

DOI :10.26650/APB/SS10.2023.286   

Bu Armağan, öğretim üyesi arkadaşlar tarafından, kısa bir süre önce aramızdan ayrılan Dekanımız, hocamız değerli insan Prof. Dr. Haydar Furgaç'a ithaf edilmektedir. İktisat Fakültesi öğretim üyeleri bu değerli kişiye saygısını, gene O’nun isteyeceği şekilde, bilim yolunda bir araya gelerek meydana getirdikleri bu Armağanla İfade etmek istemiştir.
Profösör Furgaç kişiliğini, bilgisini ve tüm çabasını 24 yıl İktisat Fakültesine hasretmiştir. Fakültenin gelişmesi, öğrencilerin daha iyi yetişmesi için yaptıkları ve çabalan büyük olmuştur. Fakülte öğretim üyeleri ve yardımcıları arasında sosyal İlişkilerin gelişmesi ve kuvvetlenmesi yolunda kendisi bizlere öncü olmuş ve bu konuda İlham kaynağı olmakta devanı edecektir. Muhatabına zamanın nasıl geçtiğini unuttururcasına tatlı ve muhtevası zengin yol gösterici sözleri kulaklarımızda hoş bir seda alarak kalacaktır, insancıllığını, hoşgörüsünü yansıtan ve yüzünden hiç eksilmeyen tebessümü de bir görüntü olarak kendisini sevenlerin gözlerinden hiç silinmeyecektir.
Prof. Dr. Haydar Furgaç’ın yapmış olduğu hizmetler sayısızdır. Ancak bunlardan biri kendisiyle özdeşleşmektedir. Genç lise mezunlarının eşitçi ve objektif kriterlere göre üniversiteye alınmalarını sağlamak amacıyla geliştirmiş olduğu «Merkezi Sınav Sistemi- onun adını eğitim dünyasında unutulmazlaştıracaktır.
Profesör Furgaç Üniversite bünyesinde yapılacak araştırma ve çalışmaları bilimselleştirmek ve kolaylaştırmak ve aynı zamanda Üniversitelere giriş sınavı sonuçlarını etkiden uzak ve abuk bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla «Elektronik Hesap ve Araştırma Merkezi» kurarak Üniversitemize ve Türk Eğitimine büyük bir armağanda bulunmuştur. Fakülte kurulumuz merkezin kurulmasında ve gelişmesindeki hizmetlerine bir teşekkür olarak bu merkeze «Haydar Furgaç Elektronik Hesap ve Araştırma Merkezi» adını vermiştir.
Bilim ve eğitim dünyasına yapmış olduğu hizmetler İstanbul Üniversitesi Senatosu taralından takdirle karşılandığından ölümünden sonra kendisini TÜBİTAK ödülüne aday göstermiştir Bürokratik usullerin geç işlemesi yüzünden 1973 yılının değerlendirilmesine dahil edilemeyen Prof. Haydar Furgaç'ın bu yılki değerlendirmede yer alarak hizmetlerinin bir kere daha takdirle anılması ve gelecek kuşaklara iletilmesi sağlanabilecektir.

SubjectsEconomics

INFORMATION


E-ISBN978-605-07-1417-3
PublisherIstanbul University Press
Publish Date08.02.1974
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.