Prof. Dr. Hayri Domaniç’e Armağan

DOI :10.26650/APB/SS26.2023.287   

Ülkemiz Hukuk Fakültelerinin anası olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi haklı gücünü ve saygınlığını hocalarına borçlu. Onlar buğun yaş sının nedeniyle ders verme olanağına sahip olmasalar dahi, hocaların hocası olma onurunu ve saygınlığını korumaya devam edecekler. İstanbul üniversitesi Hukuk Fakültesini; bilimsel çalışmaları, gelenekleri, demokratik hukuk çizgisi ile gerçek bir bilim kurumu yapan hocalarına vefa duygusu, bu defa Prof. Dr. Hayri Domaniç Armağan’ında gerçekleşti.
Prof. Dr. Domaniç hukukçuluğu, eritilmez çalışkanlığı, başarılan, özverili karakteri yanında, alışılagelmişin dışındaki tavırları ve davranışlarıyla her zaman dikkati çekmiş bir kişilik sergilemiştir. Fakültemizde, onun "iyi bir aile babası* yaklaşımından yararlanmamış öğretim elemanı olduğunu düşünmüyorum. Hangimiz çeşitli dönemlerde, akademik çalışmalarımızda, özel yaşamımızda onun maddi ve manevi desteğini görmedik, onun uğur parasını almadık.
Yeni akademisyenler yetiştirmek görevimizin, gençlere örnek davranış, sevgi, hoşgörü ve onları kucaklayan bir akademik yaşam ile birlikte başarıya ulaştıracağımızın en güzel temsilcisi sevgili ve değerli Domaniç Hoca olduğu muhakkaktır.
Hocamızın açık, net, anlaşılabilen, uygulamaya dayalı eserlerinin. Ticaret Hukukunun baş yapıtları olarak, öğretim kadrosundan ayrıldıktan sonra da, başvurulan temel eserler olarak değerini koruduğunu belirtmek istiyorum.
İstanbul üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak, Domaniç Hocanın hizmetleri önünde saygıyla eğiliyor, hukuk dünyasında başarılı çalışmalarının devamını diliyor, sevgi ve saygılar sunuyoruz.

SubjectsLaw

INFORMATION


E-ISBN978-605-07-1418-0
PublisherIstanbul University Press
Publish Date03.01.1995
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.