CHAPTER


DOI :10.26650/BS/AA14.2021.001-1.13   IUP :10.26650/BS/AA14.2021.001-1.13    Full Text (PDF)

The City in Andrey Bely’s Novel Petersburg

Türkan Olcay

Andrey Bely (1880-1934), whose real name was Boris Bugayev, was one of the leading names of what Russian literary studies calls “the second wave”—the young generation of Symbolists. Bely, the pioneer and theorist of the literary school mentioned above, was also a mathematician and musician. His meeting with the founder of anthroposophy, Dr. Rudolf Steiner, in Brussels was a turning point, as he believed that he found in this philosophy all of the answers to his intense searches that had begun at a young age. His introduction to anthroposophy would be reflected in his novel Petersburg, which he had been writing at that time and which brought the artistic perception of the philosophy of history to a whole new dimension. Considered Bely’s major masterpiece, Petersburg is also one of the most prominent works of modern Russian prose. In this study, the city’s image in the novel Petersburg will be examined. Nevertheless, this examination will be on Saint Petersburg not by its so-called image of “Venice of the North” or of the city of the white nights, but on Saint Petersburg of 1905 in a time marked by numerous strikes and provocations by the government that led to the oppressive atmosphere.


DOI :10.26650/BS/AA14.2021.001-1.13   IUP :10.26650/BS/AA14.2021.001-1.13    Full Text (PDF)

Andrey Beliy’in Petersburg Romanında Şehir

Türkan Olcay

Asıl adı Boris Bugayev olan Andrey Bely (1880-1934), Rus edebiyat biliminde “ikinci dalga” olarak adlandırılan genç kuşak sembolistlerin önde gelen isimlerinden biriydi. Söz konusu edebi ekolün öncüsü ve kuramcısı olan Bely, aynı zamanda matematikçi ve müzisyendi. Genç yaşta başlayan yoğun arayışlarının tüm cevaplarını bulduğuna inandığı felsefe olan antroposofinin kurucusu Dr. Rudolf Steiner ile Brüksel’de tanışması bir dönüm noktasıydı. Antroposofiyle tanışması o dönemde yazmakta olduğu Petersburg romanında yansıyacak ve sanatçının tarih felsefesinin sanatsal algısını yepyeni bir boyuta taşıyacaktı. Bely’ın başyapıtı olarak kabul edilen Petersburg, aynı zamanda modern Rus düzyazısının en önemli eserlerinden biridir. Çalışmada Petersburg romanının şehir imgesi incelenecektir. Kuzeyin Venedik’i olarak adlandırılan, beyaz gecelerin kenti Petersburg değil, sayısız grevlerin ve baskıcı bir atmosfere yol açan devletin yürüttüğü provokasyonların damgasını vurduğu 1905 yılının Petersburg imgesi irdelenecektir.References

  • Berman, M. (1994). Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor. Modernite deneyimi [All that is solid melts into air The experience of modernity] (U. Altuğ; B. Peker, Trans.). İstanbul: İletişim Yayınları. google scholar
  • Belıy, A. (1999). Peterburg [Petersburg]. St. Peterburg: Izdatelstvo Kristal. google scholar
  • Belıy, A. (2006), Petersburg, [Petersburg] (S. Gürses, Çev.). İstanbul: Everest Yayınları. google scholar
  • Dolgopolov, L. K. (1988). Andrey Belıy i ego roman “Peterburg” [Andrey Bely and the Novel Petersburg]. Moskva: Nauka. google scholar
  • Voronski, I. (1930). Andrey Belıy, Literaturnaya entsiklopediya v 11-tı tomah, 1929-1939 [Literary Encyclopedia in 11 Volumes]. C. 1, M.: Izdatelstvo Akademia, 418-429. google scholar
  • Jihovski, R. A. (1981). Reka Neva i nevskaya guba [Neva River and Neva Bay]. Leningrad: Gidrometeoizdat. Üçgül, S. (2002). Rusya’da İlk Dekadan Görüşlü Okul: Rus Sembolizmi [Russian Symbolism: the Fırst Dekadan School google scholar
  • in Russia]. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi [Journal of Social Sciences Institute of Erciyes University], (13), 239-257. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.