CHAPTER


DOI :10.26650/BS/AA14.2021.001-1.11   IUP :10.26650/BS/AA14.2021.001-1.11    Full Text (PDF)

Bilingualism in Tatarstan After The 1990s: Will Tatar Survive in the City?

Alina Minsafina

The national policy of the Soviet government has strengthened the Russian language over the whole territory of the USSR. Until 1990, Russian was the only language of interethnic communication. Tatar had a restricted sphere of usage and a low level of social prestige. As a result of implementing a non-ethnic monolingual society strategy in the USSR, bilingualism in the territory of modern Tatarstan and especially in cities was very asymmetric. From 1992 on, with recognition of Russian and Tatar as equal state languages in the Republic of Tatarstan, one of the main goals of the language policy in the republic has been to expand the social and cultural function of the Tatar language, raising its role and increasing the number of speakers. According to the current situation, Tatar-Russian bilingualism with Tatar being the dominant language is widespread in rural areas. In cities, especially large ones, the main medium of communication is Russian. Though almost all rural Tatars consider the Tatar language to be their native language, internal migration from village to city favors the expansion of Russian language usage and localization of the usage of Tatar. Urbanization contributes to the wide use of Russian and leads to the Russification of the significant part of the urban population. Russian monolingualism in cities is especially obvious in science, education, and technologies. Today the entire population of the republic speaks Russian, while only 86% of Tatars and only 7.5% of Russians can speak Tatar. With the process of urbanization, these numbers may change soon, not giving a chance for Tatar to become an equal city language.


DOI :10.26650/BS/AA14.2021.001-1.11   IUP :10.26650/BS/AA14.2021.001-1.11    Full Text (PDF)

1990’lı Yıllardan Sonra Tataristan’da İki-Dillilik: Tatarca Şehirde Yaşayacak Mı?

Alina Minsafina

Sovyet hükûmetinin ulusal politikaları tüm SSCB topraklarında Rus dilinin kullanımını yaygınlaştırmıştır. 1990 yılına kadar Rusça, farklı etnik grupların başvurdukları tek iletişim diliydi. Tatarca sınırlı alanlarda kullanılıp düşük sosyal prestij seviyesine sahipti. 1992 yılından itibaren Tataristan Cumhuriyeti’nde Rusça ve Tatarcanın eşit devlet dilleri olarak tanımlanmasıyla birlikte, Tataristan’da uygulanan dil politikasının ana hedeflerinden biri, Tatarcanın sosyal ve kültürel işlevini genişletmek ve konuşur sayısını arttırmak olmuştur. Günümüzde Tatarcanın egemen olduğu Rusça-Tatarca iki-dillilik, kırsal bölgelerde yaygındır. Şehirlerde, özellikle büyük olanlarda, temel iletişim aracı Rusçadır. Neredeyse tüm kırsal nüfus ana dil olarak Tatarcayı kullansa da köyden şehre göçler, Rusçanın kullanımını yaygınlaştırıp Tatarcayı ikinci planda bırakmıştır. Kentleşme, Rusçanın geniş kullanımına katkıda bulunup kentsel nüfusun önemli kısmının Ruslaşmasına yol açmıştır. Şehirlerdeki Rusça tek-dillilik özellikle bilim, eğitim ve teknoloji alanlarında yaygındır. Bugün ülkenin tüm nüfusu Rusça konuşurken, Tatarların %86’sı ve Rusların %7.5’i Tatarcayı bilmektedir. Kentleşme süreci ile birlikte bu rakamlar daha da düşecektir. Bu nedenle Tatarca bir şehir dili olma şansını kaybetmektedir.References

 • Davis, H. V. (2007). Building a Tatar Elite: Languages and National Schooling in Kazan. Ethnicities, 7(2), 186-207. google scholar
 • Fishman, J. A. (1967). Bilingualism With and Without Diglossia; Diglossia With and Without Bilingualism. Journal of Social Issues, XXIII(2), 29-38. google scholar
 • Fishman, J. A. (1979). The Sociology of Language. In P. P. Giglioli (Ed.), Language and Social Context: Selected Readings (pp. 45-58). Harmondsworth: Penguin. google scholar
 • Guzelbaeva, G. Ya. (2012). Realizatsia yazikovoi politiki i puti viravnivania yazikovoi assimetrii v sovremennom Tatarstane [Implementation of language policy and ways to align the language asymmetry in modern Tatarstan]. Filology and Culture, 3(29), 35-41. google scholar
 • Guzelbaeva, G. Ya. (2013). Praktika ispolzovania gosudarstvennih yazikov zhiteliami Tatarstana v situatsii ofitsialnogo dvuyazichia [Practice of using state languages by residents of Tatarstan in the situation of official bilingualism]. Filology and Culture, 4(34), 44-51. google scholar
 • Hudson, R. A. (1996). Sociolinguistics. 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press. google scholar
 • Iskhakova, Z. A. (2002). Sovremennaia etnoyazikovaia situatsia v Respublike Tatarstan [Current ethnolinguistical situation in the Republic of Tatarstan]. Kazan: Pechatniy Dvor. google scholar
 • Kharisov, F. (1998). Problemi vozrozhdenia i sohranenia yazikov etnosov v polikulturnom obshestve (sostoyanie i perspektivi) [Problems of revival and preserving of ethnic languages in multicultural societies (current situation and prospects)]. Magarif, 9, 49-51. google scholar
 • Minasova, K. R. (2002). Dvuyazichie kak sposob kulturnoy integratsii etnicheskih menshinstv v mnogonatsionalnom obshestve [Bilingualism as a way of cultural integration of ethnic minorities to a multinational society]. Sotsiologicheskie Issledovania, 8, 49-56. google scholar
 • Sharipova, N. H. (2004). Dvuyazichie v Tatarstane: avoreferat diss. ... doktora fllol.nauk. Kazan. google scholar
 • Spolsky, B. (1998). Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press. google scholar
 • Tatmedia (2020, February 12). Retrived from http://tatmedia.ru/aotatmedia/ google scholar
 • Tuhvatullina, R. M. (1997). Yazik kak natsionalnaia tsennost [Language as national value]. Sotsiologicheskie Issledovania, 8, 47-49. google scholar
 • Valeeva, A. F. (2002). Vliyanie urbanizatsii na yazikovoie povedenie zhitelei polietnicheskogo regiona [The influence of urbanization on linguistic behavior of residents in poliethnical region]. Sotsiologicheskie Issledovania, 8, 40-49. google scholar
 • Valeeva, A. F. (2003). Sotsialno-professionalnaia stratifikatsia kak faktor yazikovogo povedenia v polietnicheskom regione [Social and professional stratification as a factor of linguistic behavior in a multi-ethnic region]. Sotsiologicheskie Issledovania, 12, 126-134. google scholar
 • Vladeniye yazikami naseleniem Rossiyskoy Federatsii (2019, September 14). Retrived from https://www.gks. ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-05.pdf . google scholar
 • Wardhaugh, R. (1992). An Introduction to Sociolinguistics. 2nd edition. Blackwell Oxford UK and Cambridge USA. google scholar
 • Zakon RT ot 08.07.1992 N 1560-XII “O gosudartsvennih yazikah Respubliki Tatarstan i drugih yazikah v google scholar
 • Respublike Tatarstan” (2020, August 11) Retrived from https://kitaphane.tatarstan.ru/legal_info/zrt/lang.htm. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.