CHAPTER


DOI :10.26650/BS/AA14.2021.001-1.20   IUP :10.26650/BS/AA14.2021.001-1.20    Full Text (PDF)

Trieste and the Reflection of the Melancholic Northern Italian City On Italo Svevo’s Works

Barış Yücesan

The city is one of the important factors that meets the requirement for space in a literary work, and with its presence allows the work to be placed in a frame in the eyes of the reader. The city, which becomes a subject of the literary work rather than a randomly selected space, emerges as a quality where the characters of the work and some basic features of the city resemble and match each other. A clear example of this is Italo Svevo, who lived between 1861 and 1928 and is one of the leading figures in Italian literature. The city where the protagonists live in Svevo’s novels A Life and The Confessions of Zeno is Trieste. The novel A Life tells the story of a young man who comes from the countryside to Trieste, where multiculturalism prevails. It tells the story of his struggle for life, the depressing situation that he is in, and the disappointment caused by his inquietude. In the other novel, The Confessions of Zeno, the struggle for life is intertwined with the city of Trieste, and experiences, misconceptions, attempts to perceive the facts of the protagonist, and analysis of the character’s state of mind are narrated. It is important to get to know the city, which is the space of these two novels, in order to understand the protagonists’ personalities. Although Trieste is a city that was under the sway of the Austro-Hungarian Empire until the end of World War I, it is not a place completely disconnected from the influence of Italian culture. Trieste is a city where “mitteleuropa,” namely central European culture, is embodied due to its geographical location and the multiculturalism that it contains. This study will examine the literature-city relationship through the best-known works of Svevo that are set in Trieste, which represents multiculturalism.


DOI :10.26650/BS/AA14.2021.001-1.20   IUP :10.26650/BS/AA14.2021.001-1.20    Full Text (PDF)

Kuzey İtalya’nın Melankolik Şehri Trieste ve Italo Svevo’nun Eserlerine Yansıması

Barış Yücesan

Şehir edebi bir yapıt için uzam ihtiyacını karşılayan ve varlığıyla söz konusu yapıtın okur nazarında bir çerçeveye oturtulabilmesini sağlayan önemli unsurlardan biridir. Edebi yapıta konu olan şehir rastgele seçilen bir yer olmaktan ziyade, yapıtın karakterleri ile şehrin bazı temel özelliklerinin birbiriyle benzeştiği ve uyuştuğu bir mekân olarak ortaya çıkar. Söz konusu durumun açık bir örneğini 1861- 1928 yılları arasında yaşamış ve İtalyan edebiyatının önde gelen isimlerinden biri olan Italo Svevo vermektedir. Svevo’nun Hayat İşte ve Zeno’nun Bilinci romanlarındaki başkahramanların yaşadığı şehir Trieste’dir. Hayat İşte romanında kırsaldan Trieste gibi çok kültürlülüğün hüküm sürdüğü kente gelen bir gencin yaşam mücadelesi, içinde bulunduğu bunaltıcı durum ve iç huzursuzluklar yüzünden yaşadığı hayal kırıklığı anlatılırken, Zeno’nun Bilinci’nde başkahramanın Trieste şehriyle iç içe geçmiş yaşam mücadelesi ve tecrübeleri, yanılgıları, gerçekleri anlama çabası ve karakterin ruhuna yönelik yapılan çözümlemeler aktarılmaktadır. Bu iki romana uzam olan şehri tanımak başkahramanların daha iyi anlaşılabilmesi için önemlidir. Trieste I. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Avusturya İmparatorluğu himayesinde kalan bir şehir olmakla birlikte, İtalyan kültürü etkisinden tamamen kopmuş bir yer değildir. Nitekim gerek coğrafi konumu gerekse içinde barındırdığı çok kültürlülüğe ev sahipliği yapması nedeniyle Trieste “mitteleuropa” yani Orta Avrupa kültürünün vücut bulduğu bir şehirdir. Svevo’nun en bilinen yapıtları aracılığıyla edebiyat-şehir ilişkisini çok kültürlülüğü temsil eden Trieste üzerinden irdelemek ve sonuçlarını ortaya koymak bu çalışmanın temel izleğini oluşturmaktadır.References

 • Ayyıldız, B. (2017). Bir Uyumsuz: Italo Svevo. B. Arvasi (Ed.), Batı Kültür ve Edebiyatlarında Yüzyıl Dönümü (s. 431-448). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. google scholar
 • Briosi, S. (1975). La critica e Svevo. Bologna: Cappelli. google scholar
 • Debenedetti, G. (2015). Il romanzo del Novecento. Milano: Garzanti. google scholar
 • Jeffries, G. M. (2014). Darwinismo, machiavellismo e ‘creative destruction’ nella rappresentazione del lavoro e degli affari in Svevo, Annali d’Italianistica, 1, 215-234. google scholar
 • Lunetta, M. (1972). Invito alla lettura di Svevo. Varese: Mursia. google scholar
 • Luti, G. (1972). Svevo e la crisi della borghesia. S. Romagnoli ve T. Di Salvo (Ed.), Scrittori e poeti d’Italia nella critica (s. 181-187). Firenze: La Nuova Italia. google scholar
 • Maxia, S. (1975). Svevo. Palermo: Palumbo Editore. google scholar
 • Russell, C. C. (1975). Italo Svevo’s Trieste, Italica, 52(1), 3-36. google scholar
 • Salinari, C. & Ricci, C. (1993). Storia della letteratura italiana con antologia degli scrittori e dei critici 3. Bari: Editori Laterza. google scholar
 • Sapegno, N. (1973). Disegno storico della letteratura italiana. Firenze: La Nuova Italia. google scholar
 • Solomoni, F. (2012). Italo Svevo, İtalya’da Bir Orta Avrupalı, Kitap-lık, 164, 11-18. google scholar
 • Spagnoletti, G. (1963). Italo Svevo. G. Grana (Ed.), Letteratura Italiana I contemporanei (s. 1-26). Milano: Marzorati. google scholar
 • Staley, T. F. (1972). Italo Svevo and the ambiance of Trieste, Modern Fiction Studies, 18(1), 7-16. google scholar
 • Svevo, I. (2012). Hayat İşte. (N. G. Işık, Çev.). İstanbul: Can Yayınları. google scholar
 • Svevo, I. (2019). Zeno’nun Bilinci. (N. G. Işık, Çev.). İstanbul: Can Yayınları. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.