CHAPTER


DOI :10.26650/BS/AA14.2021.001-1.08   IUP :10.26650/BS/AA14.2021.001-1.08    Full Text (PDF)

Narrative Semiotics and the City: The Place of the Concept of ‘City’ in Italo Calvino’s Invisible Cities

Murat Kalelioğlu

The significant element is the subject of enunciation −author− considering literature and practice of writing. The author struggles to combine images via language and generates a semantic universe throughout the process in the system of literature. This universe is generated with systematic sequences of signs. The artwork, which has been qualified as being a specific message, turns into a sign just as Italo Calvino’s Invisible Cities (1972) is analyzed by the end of that generative process. The theme of the narrative is the image of happy cities, which have been lost in distorted and unhappy ones. In this way, the subject of enunciation establishes a link between symbolic cities and real cities, and he makes a tangible reference to the realities of urban life. The author of enunciation builds the semantic universe of the narrative on the dichotomy of happy and unhappy cities. These cities, where cultural exchange is realized, are described as a clearing place of desires and memories and are the protagonist of the narrative rather than the decor. Through the study, a semiotic analysis of how the meaning generation process is structured will be carried out by adhering to the theme of the narrative. Also, the place of the ‘city’ concept in Calvino’s narrative will be questioned.


DOI :10.26650/BS/AA14.2021.001-1.08   IUP :10.26650/BS/AA14.2021.001-1.08    Full Text (PDF)

Anlatı Göstergebilimi ve Şehir: Italo Calvino’nun Görünmez Kentler Anlatısında ‘Kent’ Kavramının Yeri

Murat Kalelioğlu

Söz konusu yazın ve yazma pratiği olduğunda, anlamı oluşturan sözceleme öznesi –yazar– önemlidir. Anlamlama edimi süresince yazar, dil yoluyla imgeleri bir araya getirme ve edebiyat dizgesi içinde yeni bir anlam bir evreni oluşturma çabası içindedir. Bu evren, göstergelerin sistemli dizilişleriyle meydana gelmektedir. Tıpkı Calvino’nun Görünmez Kentler’i (1972) gibi özgün bir bildiri niteliği taşıyan bu sanat eseri üretici sürecin sona ermesiyle incelenmeye hazır bir göstergeye dönüşmektedir. Bu çalışmaya konu olan bu yapıtın teması, çarpık ve mutsuz kentlerde yitip giden mutlu kentlerin imgesidir. Yazar, sembolik kentler ile gerçek kentler arasında bir bağ kurmakta ve kent yaşamının gerçeklerine somut bir gönderme yapmaktadır. Sözceleme öznesi, anlatısının anlam evrenini mutlu ve mutsuz kentler karşıtlığı üzerine inşa etmektedir. Kültürel değiş tokuşun gerçekleştiği, arzu, istek ve anıların takas yeri olarak tanımlandığı bu kentler anlatının kahramanları durumundadır. Çalışmada eserin izleğine bağlı kalınarak anlam üretim sürecinin nasıl yapılandırıldığına yönelik göstergebilimsel bir çözümleme yapılacak ve Calvino’nun anlatısındaki ‘kent’ kavramının yeri sorgulanacaktır.References

 • Barthes, R. (2015). Bir deneme bir ders: Eiffel kulesi ve açılış dersi. (M. Rifat, Trans.). İstanbul: Yapı Kredi Publishing. google scholar
 • Barthes, R. (2017). Eleştiri ve hakikat [Critique et verite] (M. Rifat, Trans.) (2nd Ed.). İstanbul: Yapı Kredi Publishing. google scholar
 • Bertrand, D. (2000). Precis de semiotique litteraire. Paris: Nathan-University. google scholar
 • Calvino, I. (1974). Invisible cities (W. Weaver, Trans.). United States of America: Harcourt Brace & Company. google scholar
 • Calvino, I. (1983). Italo Calvino on invisible cities. Colombia: A Journal of Literature and Art, 8, 37-42. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/41806854 google scholar
 • Calvino, I. (2003). Prose and anticombinatorics. In N. W. Fruin & N. Montfort (Eds.), The New Media Reader (pp. 183-189). Cambridge & London: The MIT Press. google scholar
 • Calvino, I. (2007). Amerika dersleri. [Lezioni americane — Sei proposte per il prossimo millennio] (K. Atakay, Trans.) (12th Ed.). İstanbul: Yapı Kredi Publishing. google scholar
 • Chatman, S. (1993). Reading narrative fiction. New York: Macmillian Publishing Company. google scholar
 • Eco, U. (2017). Edebiyata dair [Sulla letteratura] (B. Parlak, Trans.). İstanbul: Can Sanat Publishing. google scholar
 • Eco, U. (2018). Anlatı ormanlarında gezinti. [Sei passeggiate nei boschi narrativi] (K. Atakay, Trans.). İstanbul: Can Sanat Publishing. google scholar
 • Gay, F. (2015). A pattern so subtle it could escape the Tremite’s Gnawing: Eidetic categories and values at play on chessboard of Calvino’s invisible cities. Disegno & Citta. Culture Arte Scienza Informazione (1-8). google scholar
 • Genette G. (1993). Fiction and diction (J. E. Lewin, Trans.). Ithaca: Cornell University Press. google scholar
 • Genette, G. (1983). Narrative discourse: an essay in method. (J. E. Lewin, Trans.). New York: Cornell University Press. google scholar
 • Greimas, A. J. (1971). Narrative grammar: Units and levels. Comparative Literature, (86)6, 793-806. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/2907443?origin=JSTOR-pdf google scholar
 • Greimas, A. J., & Courtes, J. (1982). Semiotics and language: An analytical dictionary. Bloomington: Indiana University Press. google scholar
 • Günay, V. D. (2013). Metin bilgisi (4th Ed.) İstanbul: Papatya Publishing. google scholar
 • Günay, V. D. (2014). Doğrulama ulamı bağlamında sanat yapıtında doğru ya da yanlış. In A. Güneş (Ed.) İletişim araştırmalarında göstergebilim (pp. 111-133). Konya, Turkey: Literatürk Akademia Publishing. google scholar
 • Günay, V. D. (2018). Bir yazınsal göstergebilim okuması: Kuyucaklı Yusuf. İstanbul: Papatya Bilim Publishing. google scholar
 • Kalelioğlu, M. (2017). The theory of signification: Semiotic criticism and literature. IJLA. 5(8), 170-182. http:// dx.doi.org/10.18033/ijla.3809 google scholar
 • Kalelioğlu, M. (2018a). A literary semiotics approach to the semantic universe of George Orwell’s nineteen eighty-four. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. google scholar
 • Kalelioğlu, M. (2018b). Multidisciplinary approach to the texts: Semiotic analysis of the process of meaning construction in O. Henry’s the gift of the magi. In M. N. Doru & Ö. Bozkurt (Eds.), Dil bilimleri: Klasik sorunlar-güncel tartışmalar (pp. 811-865). Mardin, Turkey: Mardin Artuklu University Press. google scholar
 • Kalelioğlu, M. (2019). From semantics to semiotics: Re-interpretation of “shooting an elephant” and loss of identity of the west in the narrative. Chinese Semiotic Studies, 15(3), 317-348. https://doi.org/10.1515/ css-2019-0020 google scholar
 • Lescure, J. (2003). A brief history of the oulipo. In N. W. Fruin & N. Montfort (Eds.), The New Media Reader (pp. 172-176). Cambridge & London: The MIT Press. google scholar
 • Moreno-Viqueira, I. (2013). Invisible mathematics in Italo Calvino’s le citta invisibili in Columbia University Library (Doctoral Dissertation) Retrieved from https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/ D8JW8N70 google scholar
 • Perron, P. (1989). Introduction: A. J. Greimas. New Literary History 20(3), 523-538. google scholar
 • Queneau, R. (1965). Litterature potentielle. R. Queneau, Bâtons, chiffres et lettres. Ed. revue et augmentee. Gallimard: Paris. google scholar
 • Rifat, M. (2011). Homo semioticus ve genel göstergebilim sorunları. (2nd Ed.). İstanbul: Yapı Kredi Publishing. google scholar
 • Saatçıoğlu, I. (2019). Introduction. In görünmez kentler [Le citta invisibili] (I. Saatçıoğlu, Trans.) (25th Ed.). İstanbul: Yapı Kredi Publishing. google scholar
 • Tarasti, E. (2017). The semiotics of A. J. Greimas: A European heritage seen from the inside and the outside. Sign System Studies, 45(1/2), 33-53. https://doi.org/10.12697/SSS.2017.45.1-2.03 google scholar
 • Todorov, T. (2015). Edebiyat Kavramı [La notion literature et autres essais] (N. Sevil, Trans.) (2nd Ed.). İstanbul: Sel Publishing. google scholar
 • Tyson, L. (2006). Critical theory today: In a user-friendly guide. New York: Routledge. google scholar
 • Young, J. (2001). Heidegger’s philosophy of art. Cambridge: Cambridge University Press. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.