CHAPTER


DOI :10.26650/BS/AA14.2021.001-1.18   IUP :10.26650/BS/AA14.2021.001-1.18    Full Text (PDF)

The Effect of Neocolonialism on the Transformation of the City and the Individual: The Title of Fragrance of Trees by Koffi Kwahulé

Ece Yassıtepe Ayyıldız

Ivorian Francophone writer Koffi Kwahulé writes about the urban transformation of Loropéni, a small town in Burkina Faso in Africa, in the theater play Fragrance of Trees (l’Odeur des Arbres). The play is about a family (a father, two sisters, and a brother) and the subject is the demolition of their house. Shaïne, who went far away years before and came back to search for her father and his house and grave, learns from her younger brother Ezéchiel that her father’s house was destroyed and that her father’s body was lying under a pile of concrete. After their father’s death, Ezéchiel changes his name to Ezgi and changes his lifestyle as well. He plays the drums, his only purpose in life is to join Miss Loropéni, and he wants to travel the world as a famous person. Ezéchiel’s older sister (and Shaïne’s younger sister) Zein’ke accepted the destruction of their father’s house in the name of urban transformation and supported the road construction that would change the city entirely. With the demolition of this house, Zein’ke becomes a Loropéni deputy. At the same time, Na’aba, who cooperates with Zein’ke as an accomplice to this murder, becomes the mayor of this city. In light of this information, we aim to examine the poverty and the system of colonization of Africa through Loropéni. At the same time, we will analyze the negative transformation of this city through the demolition of the father’s house. In doing so, we will examine neocolonialism and how Africa is still economically under the system of colonization.


DOI :10.26650/BS/AA14.2021.001-1.18   IUP :10.26650/BS/AA14.2021.001-1.18    Full Text (PDF)

Neokolonyalızmin Şehrin ve Bireyin Dönüşümüne Etkisi: Koffi Kwahulé’nin Ağaçların Kokusu Adlı Oyunu

Ece Yassıtepe Ayyıldız

Fildişili Frankofon yazar Koffi Kwahulé Ağaçların Kokusu (l’Odeur des Arbres) adlı tiyatro oyununda Afrika’da Burkina Faso’nun küçük bir kasabası olan Loropeni’deki kentsel dönüşümü kaleme alır. Oyun, bir baba, iki kız kardeş ve bir erkek kardeşten oluşan bir aileyi ve bu aileye ait olan evin yıkılması ile birlikte ailenin yaşadıklarını konu alır. Uzaklara giden ve bir gün babasını, evini ve mezarını aramak için gelen Shaïne, babasının evinin yıkıldığını ve bir beton yığınının altında babasının cesedinin yatmakta olduğunu küçük erkek kardeşi Ezéchiel’den öğrenir. Ezéchiel, babasının ölümünden sonra artık Ezéchiel değil, Ezgi’dir. İsmi gibi hayatını da değiştirmiştir. Bateri çalar; hayattaki tek amacı Miss Loropeni’ye katılmak ve ünlü biri olarak bütün dünyayı gezmektir. Ezéchiel’in ablası ve Shaïne’in küçük kız kardeşi Zein’ke kentsel dönüşüm adına babasının evini yıktırır ve şehri baştan aşağı değiştirecek olan yol yapımına destek verir. Zein’ke bu evin yıkılmasıyla birlikte Loropeni milletvekili olmuştur. Aynı zamanda Zein’ke ile işbirliği yapan ve bu yolda belediye başkanı olan Na’aba da bu cinayetin suç ortağıdır. Bu bilgiler ışığında, Afrika’nın yoksulluğunu ve sömürülmesini bir şehir üzerinden inceleyeceğiz. Şehrin olumsuz dönüşümünü bir baba evi üzerinden ele alacağız. Bunu yaparken de, neokolonyalizmi ve Afrika’nın ekonomik açıdan nasıl yeniden sömürüldüğünü göstermeye çalışacağız.References

 • Ataöv, T. (1975). Afrika Ulusal Kurtuluş Mücadeleleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları. google scholar
 • Atifufu, H. (2014, Octobre 18). Koffi Kwahule L’Odeur des arbres: Recit d’une portee universelle. Erişim sitesi: http://www.culturafrique.net/?tag=koffi-kwahule google scholar
 • Dağlı, O. (2018). 21. Yüzyılın Başında Çin’in Afrika Politikası. Retrieved from: https://www.afam.org. tr/21-yuzyilin-basinda-cinin-afrika-politikasi/. google scholar
 • Eisenstadt, S. N. (2007). Modernleşme Başkaldırı ve Değişim. (Ufuk Coşkun, Çev.). Ankara: Doğu Batı Yayınları. google scholar
 • Kwahule, K. (2016). L’Odeur des Arbres. Paris: Editions Theâtrales. google scholar
 • Le Guen, F. (2008). Les Voix de femmes dans l’oeuvre de Koffi Kwahule. L’Esprit Createur 48(3), 119-128. doi:10.1353/esp.0.0019. google scholar
 • Loomba, A. (2000). Kolonyalizm Postkolonyalizm. (Mehmet Küçük, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. google scholar
 • Luraghi, R. (2000). Sömürgecilik Tarihi. (Halim İnal, Çev.). İstanbul: E Yayınları. google scholar
 • Memmi. A. (2009). Sömürgecinin Portresi Sömürgeleştirilenin Portresi. (Şen Süer, Çev.). İstanbul: Versus Kitap. google scholar
 • Moura, J.M. (2005). Littérature Francophone et Théorie Postcoloniale. Paris: Presses Universitaires de France. google scholar
 • Soubrier, V. (2008). Une physique de la voix: Réflexions sur le théâtre de Koffi Kwahulé. L’Esprit Créateur, 48(3), 25-32. Retrieved June 29, 2020, from www.jstor.org/stable/26289388 google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.