Sosyal Devlet Sistemi

DOI :10.26650/AB/SS49.2022.153   
AuthorAyferi Göze

Bu kitabın konusu sosyal devlet sistemidir. Konumuzu sosyal devlet sisteminin demokrasi anlayışını, ekonomik yapısını, hak ve özgürlükler sisteminin incelenmesine inhisar ettirerek sınırlamış bulunuyoruz. Ancak bu sorunların her biri de kendi içinde ayrı ve geniş incelemelere konu olacak çeşitli ve değişik konuları içermektedir. Hedefimiz sosyal devlet sistemini demokrasi, ekonomik yapı ve hak ve özgürlükler yönlerinden genel bir değerlendirmesini yapabilmektir.
Sosyal devlet sistemini, inceleme konusu olarak seçmemizin nedeni, yirminci yüzyılda, özellikle ikinci dünya savaşı sonrasında liberal devlet sistemine bağlı kalan devletlerce benimsenen, uygulanan ve toplamların çağdaş sosyal ihtiyaçlarına ve ekonomik gelişmelerine cevap veren bir sistem olarak ileri sürülen sosyal devletin siyasal, ekonomik, sosyal temel yapısını aydınlatabilmektir.
Konu, ülkemiz yönünden de önemlidir. 1961 anayasamız, Türkiye Cumhuriyeti Devletini sosyal bir devlet olarak tanımlamaktadır. Bu bakımdan sosyal devlet kavramının neyi ifade ettiğini, siyasal, ekonomik, sosyal yapısını, nasıl, ne için ve hangi amaçlarla benimsendiğini, gelişmekte olan bir ülkede karşılaşılan güçlükleri, ana hatları açıklamanın yararlı olacağını düşünmekteyiz.
İncelememizi yaparken belli bir ülkede uygulanan sosyal devlet düzenini değil, fakat sosyal devlet ilkesini benimseyen devlet düzenlerine ortak özellikler üzerinde duracağız.
Konuyu üç bölüm içinde ele alacağız. Birinci bölümde, sosyal devlet sisteminin demokrasi anlayışını açıklayacağız. Sosyal ekonomik demokrasiyi gerçekleştirme amacına yönelik bu devlet sisteminin sosyal ekonomik demokrasi anlayışı ile diğer devlet sistemlerinin demokrasi anlayışları arasında karşılaştırma yaparak konuyu inceleyeceğiz.
İkinci bölümde, sosyal devlet sisteminin ekonomik yapısını açıklamağa çalışacağız. Devletin ekonomik hayata sosyal amaçlarla müdahalelerinin ağırlık kazandığı bir sistem olan sosyal devlet sisteminin bu yönden özelliğini, devletin ekonomik hayata müdahalelerini öngören diğer sistemlerle karşılaştırarak değerlendireceğiz. Sosyal devlet sistemini benimseyen gelişmekte olan ülkelerin ekonomik alanda karşılaştıkları güçlükleri ortaya koymağa çalışacağız.
Üçüncü bölümde ise, sosyal devlet sisteminin hak ve özgürlükler sorununu ele alacağız. Bu sorunu da yine diğer devlet sistemlerinin ve özellikle liberal bireyci devlet sisteminin özgürlük anlayışı ile karşılaştırarak değerlendireceğiz.
Bu kitabımızın ileride sosyal devlet konusunda yapılacak inceleme ve araştırmalara yardımcı olacağını ümit ederiz.

SubjectsSociology

INFORMATION


E-ISBN978-605-07-1279-7
PublisherIstanbul University Press
Publish Date15.06.1976
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.