Sosyolojik Açıdan Eğitim Yolu ile Kalkınmanın Esasları

DOI :10.26650/AB/SS49.2023.196   
AuthorÂmiran Kurtkan Bilgiseven

İktisadi ve sosyal gelişmenin eğitimle ilgili esaslarının ele alınması gayesiyle hazırlanmış olan bu etüd beş bahisten ibarettir. Birinci bahiste eğitimle ilgili tarifler, teoriler ve eğitimin çevre ile münasebeti belirtildikten sonra çeşitli eğitim tarzları ve modelleri itibariyle eğitim sistemlerinin izahına çal ışıl m ıştır.
İkinci bahiste eğitimin iktisadi bakımdan taşıdığı önem belirtilmiş ve eğitim yatırımlarından milli ekonomi için azami istifade sağlanmasının iktisadi şartlan ele alınmıştır. Üçüncü bahis eğitimin sosyolojik veçhesini alakadar etmekte olup sosyal bünye ve sosyal değişme bakımlarından işlenmiş bulunmaktadır. Dördüncü bahiste tarihi bakımdan ve bu günkü durumu itibariyle Türk eğitiminin hususiyetleri ve problemleri ele alınmış ve nihayet son bahiste memleketimizin eğitim yoluyla kalkınmasını köstekleyen fasit daireler ve dar boğazlar belirtilerek^ bunların yok edilmesi için gerekli tedbirler üzerinde durulmuştur.

SubjectsSociology

INFORMATION


E-ISBN978-605-07-1333-6
PublisherIstanbul University Press
Publish Date03.03.1972
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.