Suçların İçtimaı

DOI :10.26650/AB/SS26.2023.212   
AuthorKayıhan İçel

Doçent Dr. Kay ıhan İçel tarafından kaleme alınan (Suçların İçtimai) başlıklı bu eser, adı geçenin doçentlik tezini teşkil etmektedir.
Suçların içtimai konusu, genel suç teorisi içinde önemli yer işgal eder ve Ceza hukukunun en esaslı kavramlarını kapsar. Bu itibarla Doç. Dr. İçel'in eseri, Türk hukuk literatürümüzde çok önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır. Suçların içtimai konusu Alman Ceza hukuku biliminde derinliğine incelenmiştir. Eserin bibliyografyasının tetkiki müellifin Alman hukuk literatüründen çok geniş ölçüde faydalandığını gösteriyor. Bu durumu eserin değerini artıran bir özellik olarak kaydetmek gerekir.
Eserde kısım kısım savunulan görüşler belirtilmiş ve sonda her bölümde savunulan görüşlerin toplu bir özeti verilmiştir.
Eseri ihtiva eylediği orijinal fikir ve düşünceler, geniş mukayeseli hukuk bilgisi ve muhtelif problemlerin vaz ediliş tarzı itibariyle cidden orijinal sayıyoruz ve bu haliyle Türk Ceza Hukuku edebiyatı yönünden bir katkı niteliğinde bulunduğunu kaydetmeği bir zevk telekki ediyoruz. Müellifini candan tebrik ediyorum.
Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer

SubjectsLaw

INFORMATION


E-ISBN978-605-07-1407-4
PublisherIstanbul University Press
Publish Date15.06.1972
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.