Televizyonda Program Sponsorluğu ve Uygulamaları

DOI :10.26650/AB/SS07.2023.280   
EditorAydemir Okay

Günümüzde pek çok iletişim aracılığıyla çeşitli kurum veya kuruluşların hedef gruplarına ulaşmaya çalıştıkları görülmektedir. İletişim araçlarının ve olanaklarının hızla gelişmesi sonucu piyasaya yeni çıkan bir ürün veya marka, çeşitli mecralarda değişik biçimlerde kendini duyurabilmektedir. Bir ürünü, markayı veya bir kuruluşu topluma tanıtma araçlarından birisi olarak program veya daha yaygın bir deyimle televizyon sponsorluğunun Batı'da 1990'h yıllardan itibaren yaygınlık kazanmaya başladığı görülmektedir.
Normal sponsorluk faaliyetlerinin seslendiği hedef gruplardan daha fazlasına seslenen program sponsorluğu ülkemizde son yıllarda giderek artan bir biçimde uygulanmaya başlamıştır. Bir program veya yapımı destekleyen sponsorun bu faaliyetinden hem kendisi, hem televizyon kanalı, hem de izleyiciler faydalanabilmektedir. Özellikle sponsor açısından çok büyük bir izleyici kitlesine seslenebilmek, ismini duyurabilmek önem taşımaktadır.
Bu çalışmada sponsorluğun yapıldığı alanlardan birisi olan program sponsorluğu tüm yönleriyle ele alınmaya çalışılmış ve çeşitli ülkelerdeki program sponsorluğu konusundaki yasal düzenlemelere de yer verilmiştir. Ayrıca çalışmamızda ülkemizdeki program sponsorluğu uygulamaları konusunda bir fikir edinmek için ulusal düzeyde yayın yapan bazı televizyon kanallarında tespit etmiş olduğumuz çeşitli program sponsorluklarına da yer verilerek, izleyicilerin program sponsorlukları hakkında ne düşündüğünü Öğrenmek amacıyla yapmış olduğumuz iki araştırma da yer almıştır. Ülkemizde genel olarak sponsorluk ve program sponsorluğu konusunda fazla bir araştırmanın yapılmamış olması, bizi bu konuda bir çalışma yapmaya teşvik etmiştir.

SubjectsCommunication

INFORMATION


ISBN975-404-657-3
E-ISBN978-605-07-1435-7
PublisherIstanbul University Press
Publish Date04.05.2002
Cover (PDF)
Full Text (PDF)

SUBSCRIBE
SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.