CHAPTER


DOI :10.26650/BS/SS22.2021.001-5.01   IUP :10.26650/BS/SS22.2021.001-5.01    Full Text (PDF)

A Club Belongs to a City, A Region, and a Country: Athletic Club De Bilbao

Mertcan AkanZaloa Zabala Inchaurraga

“Euskal Herria,” which means “Basque country,” refers not only to a geographical region but also to a society, culture, and thought. The “Civil War” that took place in Spain between 1936-1939 and the following Franco period (1939-1975) have played a critical role in shaping the memory of the Basque society and forming the present identity. The city of Bilbao, which is the center of the country’s largest region, Bizkaia (Vizcaya), is also one of the places where the Basque identity and memory are being lived and kept living densely. The post-Franco period and the flood disaster in 1983 triggered a social, cultural, artistic and architectural transformation process in Bilbao city, throughout which the city left its idyllic and industrial identity behind. This experience made Bilbao one of the most specific examples of how a city can be transformed by adhering to its historical origins. The purpose of this article is to emphasize the active role played by the Athletic Club, one of the most important clubs in the institutionalization of modern football in Spain, and how a sport club is owned by a city and its society. Carrying out a rare policy in contemporary industrial football with the mission of being the representative of the Basque country, the club continues its struggle with athletes trained mostly from quarry. In this sense, Athletic Club managed to bring the local struggle of its own lands together to a global stage. Thus, as a sport club, the Athletic Club has been = so effective in the information of identity and city culture that it has become one of the rare examples of this in the world.


DOI :10.26650/BS/SS22.2021.001-5.01   IUP :10.26650/BS/SS22.2021.001-5.01    Full Text (PDF)

Bir Şehrin, Bir Bölgenin, Bir Ülkenin Takımı: Athletic Club De Bilbao

Mertcan AkanZaloa Zabala Inchaurraga

“Bask ülkesi” anlamına gelen “Euskal Herria”, sadece coğrafî bir bölgeyi işaret etmekle kalmayarak bir toplumu, kültürü ve düşünceyi de ifade etmektedir. İspanya’da 1936-1939 yılları arasında yaşanan “İç Savaş” ve sonrasındaki Franco dönemi (1939-1975), Bask toplumunun hafızasının şekillenmesinde ve bugünkü kimliğin oluşmasında oldukça etkili olmuştur. Ülkenin en büyük bölgesi olan Bizkaia’nın (Vizcaya) merkezi konumunda olan Bilbao şehri de bu kimliğin ve hafızanın en yoğun olarak yaşandığı ve yaşatıldığı yerlerin başında gelmektedir. Franco döneminin sonrasında ve 1983 yılındaki sel felaketinin ardından Bilbao şehrinin pastoral ve endüstriyel kimliğini geride bırakarak yaşadığı sosyal, kültürel, sanatsal ve mimari anlamdaki dönüşüm şehrin tarihsel kökenlere bağlı kalınarak nasıl dönüşebileceğine dair en özel örneklerden biri olmasını sağlamıştır. Bu makalenin amacı modern futbolun İspanya’da kurumsallaşmasını sağlayan en önemli kulüplerden biri olan Athletic Club’ın Bask milliyetçiliğin temsili ve kurumsallaşması konusunda oynadığı aktif rolün ve bir spor kulübünün bir şehir ve toplum tarafından nasıl sahiplenildiğinin vurgusu olacaktır. Bask ülkesinin temsilcisi olma misyonu ile endüstriyel futbol dünyasında ender rastlanacak bir politika yürüten kulüp, çoğunlukla öz kaynaklardan yetiştirdiği sporcular ile mücadelesini sürdürmektedir. Bu anlamda kendi topraklarından yetiştirdiği yereli, büyük bir mücadelenin olduğu küresel ile buluşturan Athletic Club, bir spor kulübü olarak kimlik ve şehir kültürünün oluşumunda bu ölçüde etkili olduğu dünya üzerindeki ender örneklerden biri olmuştur.References

 • Aktükün, İ. (2005). Oyundan Siyasete: Türkiye’de Futbolun Doğuşu. İktisat Dergisi, 463-468, 3-10. google scholar
 • Aktükün, İ. (2010). Futbolun Siyasi Tarihine Kenar Notları. Cogito, 63, 8-26. google scholar
 • Anderson, B. (2011). Hayali Cemaatler: Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması (İ. Savaşır, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. google scholar
 • Athletic Club Tienda (2020). 20 Mayıs 2020 tarihinde Athletic Club Tienda: https://tienda.athletic-club.eus/moda/hombre/camisetas-y-polos adresinden alındı. google scholar
 • Bayraktar, E. (2018). 100 Yıllık Bir Kültür: Athletic Bilbao’nun Pijamalı Çocukları, 06 Haziran 2019 tarihinde Goal: https://www.goal.com/tr/haber/100-yillik-bir-kueltuer-athletic-bilbaonun-pijamali/mgknztjegiur1cd05hblamqyj adresinden alındı. google scholar
 • Bourdieu, P. (1991) Sport and Social Class. In C. Mukerji ve M. Schudson, (Eds.) Rethinking Popular Culture: Contemporary Perspectives in Cultural Studies (s. 357-373). Berkeley, Los Angeles: University of California Press. google scholar
 • Calabor Núñez, L. (2019, August 19). El gasto de traspasos en la Liga supera ya los 1.200 millones, El Correo, 40. google scholar
 • Clapham, A. (2018, October 30). How Does Athletic Bilbao’s Academy Manage to Produce 85% of their Team?”, 06 Haziran 2019 tarihinde The Guardian: https://www.theguardian.com/football/2018/oct/30/ athletic-bilbao-players-la-liga adresinden alındı. google scholar
 • Critchley, S. (2017). Futbol Düşünürken Aslında Ne Düşünürüz? (O. Tecimen, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. google scholar
 • Galeano, E. (2015). Gölgede ve Güneşte Futbol (8. bs.). (E, Önalp ve M.N. Kutlu, Çev.). İstanbul: Can Yayınları. google scholar
 • Gómez-Bental, A. (2016). Football Clubs as Symbols of Regional Identities, Soccer ve Society, 17 (5), 692-702. https://doi.org/10.1080/14660970.2015.1100430 google scholar
 • Gürel, N. (2008). Çağdaş İkon Yapıların Kentsel Yenilenme Süreçlerindeki Yeri: İspanya Örneği Bilbao ve Valencia Kentleri, 22 Mayıs 2020 tarihinde YÖK Tez Merkezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster? key=UPP_Zu9isEmWGFXFCBYasX6OwwkpwJeHOV5lSWoa2 SwN97VygeFfI1kMunhdIPRV adresinden alındı. google scholar
 • Hobsbawm, E.J. (2014). 1780’den Günümüze Milletler ve Milliyetçilik: Program, Mit, Gerçeklik (5. bs.). (O. Akınhay, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. google scholar
 • Hoch P. (1972). Rip off the Big Game. New York: Anchor Books. google scholar
 • Kurlansky M. (1999). The Basque History of the World. New York: Walker Publishing Company. google scholar
 • Lecours A. (2007). Basque Nationalism and the Spanish State. Las Vegas, Reno: University of Nevada Press. google scholar
 • Llopis Goig, R. (2008). Identity, Nation-State and Football in Spain, Soccer & Society, 9(1), 56-63. https://doi.org/10.1080/14660970701616738 google scholar
 • MacClancy, J. (2007). Expressing Identities in the Basque Arena. Oxford: Boydell ve Brewer. google scholar
 • Nora, P. (2006). Hafıza Mekânları (M. E. Özcan, Çev.). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları. google scholar
 • O’Brien, J. (2017). In the Shadow of the State: The National Team and the Politics of National Identity in Spain. In B. Elsey ve S.G. Pugliese (Eds.), Football and the Boundaries of History (s. 73-97). New York, NY: Palgrave Macmillan. google scholar
 • Pérez-Agote, A. (2006). The Social Roots of Basque Nationalism. Las Vegas, Reno: University of Nevada Press. google scholar
 • Quiroga, A. (2013). Football and National Identities in Spain: The Strange Death of Don Quixote. London: Plagrave Macmillan. google scholar
 • Quiroga, A. (2015). Spanish Fury: Football and National Identities under Franco, European History Quarterly, 45(3), 506-529. https://doi.org/10.1177/0265691415587686 google scholar
 • Ranedo C., ve Ondarra T. (2017). El Mejor Equipo del Mundo: Historias del Athletic Club, Basauri, Bilbao: El Gallo de Oro. google scholar
 • Rojo-Labaien, E. (2014). Football and the Representation of Basque Identity in the Contemporary Age, Soccer & Society, 18(1), 63-80. https://doi.org/10.1080/14660970.2014.980741. google scholar
 • Salguero, M. (2019, August 22), Más trafeos para la “amatxu”, El Correo. google scholar
 • Stacey, N. (2016, January 15). This is Athletic Bilbao, 06 Haziran 2019 tarihinde The Guardian: https://www.theguardian.com/football /copa90/2016/jan/15/athletic-club-bilbao-loyalty-spain-liga-basque adresinden alındı. google scholar
 • Stemmler, T. (2000). Futbolun Kısa Tarihi (N. Aça, Çev.). Ankara: Dost Kitabevi. google scholar
 • Szabó R.G. (2013). Basque Identity and Soccer, Soccer & Society, 14(4), 525-547. https://doi.org/10.1080/14660970. 2013.810434 google scholar
 • Transfermarkt (2020). Athletic Bilbao Transfer Bilgileri, 20 Mayıs 2020 tarihinde Transfermarkt: https://www.transfermarkt.com.tr/athleticbilbao/transfers/verein/621/plus/0?saison_id=2021&pos=&detailpos=&w_sadresinden alındı. google scholar
 • Tuñón J., ve Brey E. (2012). Sports and politics in Spain: Football and Nationalist Studies within the Basque Country and Catalonia, European Journal for Sport and Society, 9(1-2), 7-32. https://doi.org/10.1080/16138171.2012.11687887 google scholar
 • Turuzeta Zarraga, J. (2012). El Athletic Club: Origen de una leyenda o cuando el león era aún cachorro. Donostia, San Sebastian: Txertoa. google scholar
 • Vaczi, M. (2015). Soccer, Culture and Society in Spain: An Ethnography of Basques Fandom, London, New York, NY: Routledge. google scholar
 • Weber, M. (2000). Şehrin Doğası. A. Aydoğan (Ed.), Şehir ve Cemiyet (s.101-130). İstanbul: İz Yayıncılık. google scholar
 • Yetiş, R. (2108). 1 Stat 1 Hikâye: San Mamés Stadyumu, 09 Eylül 2019 tarihinde FourFourTwo: https:// fourfourtwo.com.tr/1-stad-1-hikaye-san-mames-stadyumu/ adresinden alındı. google scholar
 • Zákravský, J. (2016). Basque National Football Team as a Political Tool: One Hundred Years Old Project and Its Changes (1915-2014), Sport Science Review, 25(1-2), 5-28. DOI: 10.1515/ssr-2016-0001 google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.