CHAPTER


DOI :10.26650/B/ET07.2022.012.04   IUP :10.26650/B/ET07.2022.012.04    Full Text (PDF)

Smart Health

Nilgün Bozbuğa

Smart health and digitalization in medicine are not only technological developments but also involve a multidimensional, multi-layered transformation that has led to a radical change in the conceptualization of health. Smart health is an approach to improving health services by analyzing health data with the aim of increase individuals’ awareness of their health and quality of life. Smart health encompasses clinical as well as non-clinical services. The main determinants of smart health are the sociocultural and technological infrastructure able to realize a remote health management system. Smart health institutionalizes evidence-based and evidence-informed decision-making processes with regard to health protection, health promotion, and health service delivery by adapting the multidimensional techno-systems in the field of informatics to healthcare areas.


DOI :10.26650/B/ET07.2022.012.04   IUP :10.26650/B/ET07.2022.012.04    Full Text (PDF)

Akıllı Sağlık

Nilgün Bozbuğa

Tıpta dijitalleşme süreci ve akıllı sağlık yalnızca teknolojik bir gelişme değil, sağlık konseptinde köklü değişikliğe yol açan çok boyutlu, çok katmanlı bir dönüşümdür. Akıllı sağlık, bireylerin sağlıkları ile ilgili farkındalıklarını ve yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen, sağlık verisinin analiz edilmesiyle sağlık hizmetlerini iyileştirmeye yönelik yaklaşımlardır. Akıllı sağlık, klinik hizmetleri olduğu kadar klinik olmayan hizmetleri de kapsamaktadır. Akıllı sağlığın başlıca belirleyicileri, uzaktan sağlık yönetimi sistemini gerçekleştirecek sosyokültürel ve teknolojik alt yapıdır. Akıllı sağlık, bilişim alanındaki çok boyutlu teknosistemlerin sağlık alanlarına uyarlanmasıyla sağlık koruma, sağlık geliştirme ve sağlık hizmeti sunumunda kanıta dayalı ve kanıtla bilgilendirilmiş karar verme süreçlerini kurumsallaştırmaktadır. References

 • Bozbuğa, N. (2019). Mantık ve Tıpta İnovasyon. Ed: V. Kamer, Ş. Ural. IX. Mantık Çalıştayı Kitabı. Mantık Derneği Yayınları, İstanbul: 109-123. ISBN 978-605-80953-1-1 (eKitap) google scholar
 • Bozbuğa, N. (2020a). Sağlıkta Risk ve Risk Süreç Yönetimi. Ed: N. Bozbuğa, C. Yakıncı. Hasta Güvenliği ve Risk Yönetimi. İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya: 1-9. ISBN 978-605-7853-50-9 google scholar
 • Bozbuğa, N. (2020b). Sağlıkta İnovasyon Risk Yönetimi. Ed: N. Bozbuğa, C. Yakıncı. Hasta Güvenliği ve Risk Yönetimi. İnönü Üniversitesi Yayınları, Malatya: 437-442. ISBN 978-605-7853-50-9 google scholar
 • Bozbuğa, N., Tekbaş, M., Gülseçen, S. (2021a). Tıbbi Nesnelerin İnterneti. Ed: N. Bozbuğa, S. Gülseçen. Tıp Bilişimi. İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2021: 451-479. E-ISBN 978-605-07-0773-1 google scholar
 • Bozbuğa, N., Kurtulmuş, F.K., Öncül, M.O. (2021b). Sağlıkta Dijital Dönüşüm. Ed: N. Bozbuğa, S. Gülseçen. Tıp Bilişimi. İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2021: 523-551. e-ISBN 978-605-07-0773-1 google scholar
 • Bozbuğa, N., Sayın Ö.A. (2021c). Teletıp, Uzaktan Hasta Yönetimi ve İmplante Kalp Destek Cihazları Ed: N. Bozbuğa, S. Gülseçen. Tıp Bilişimi. İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2021: 569-596. e-ISBN 978- 605-07-0773-1 google scholar
 • Challen, R., Denny, J., Pitt, M., Gompels, L., Edwards, T., Tsaneva-Atanasova, K. (2019). Artificial intelligence, bias and clinical safety. BMJ Qual Saf 28: 231–237. doi:10.1136/bmjqs-2018-008370 google scholar
 • Cosgriff, C.V., Stone, D.J., Weissman, G., Pirracchio, R., Celi, L.A. (2020). The clinical artificial intelligence department: a prerequisite for success. BMJ Health Care Inform 27(1): e100183. doi:10.1136/bmjhci-2020-100183 google scholar
 • Dustdar, S., Nastic, S., Scekic, O. (2017). Introduction to Smart Cities and a Vision of Cyber-Human Cities. In: Smart Cities. The Internet of Tings, People and Systems. Springer, Cham., 2017. ISBN: 978-3-319-60030-7 google scholar
 • Fraggetta, F., Pantanowitz, L. (2018). Going fully digital: utopia or reality? Pathologica-Journal of the Italian Society 110: 1-2. google scholar
 • He, J., Baxter, S.L., Xu, J., et al. (2019). The practical implementation of artificial intelligence technologies in medicine. Nat Med 25: 30–36. doi:10.1038/s41591-018-0307-0 google scholar
 • Kamruzzaman, M.M. (2020). Architecture of Smart Health Care System Using Artificial Intelligence. 2020 IEEE International Conference on Multimedia & Expo Workshops (ICMEW), 2020: 1-6. doi: 10.1109/ ICMEW46912.2020.9106026. google scholar
 • Kelly, C.J., Karthikesalingam, A., Suleyman, M., et al. (2019). Key challenges for delivering clinical impact with artificial intelligence. BMC Med 17: 195:1-9. doi:10.1186/s12916-019-1426-2 google scholar
 • Kurtulmuş, F.K., Bozbuğa, N., Gülseçen, S. (2021). Dijital Hastane. Ed: N. Bozbuğa, S. Gülseçen. Tıp Bilişimi. İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2021: 553-568. e-ISBN 978-605-07-0773-1 google scholar
 • Kutbay, E., Bozbuğa, N. (2021). Yaygın e-Öğrenme Tabanlı Sağlık Eğitimi: Oyunlaştırma ve Sağlık Okuryazarlığı. Ed: N. Bozbuğa, S. Gülseçen. Tıp Bilişimi. İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2021: 743-758. E-ISBN 978-605-07-0773-1 google scholar
 • Mohapatra, S., Patra, P.K., Mohanty, S,, Pati, B. (2018). Smart Health Care System using Data Mining. 2018 International Conference on Information Technology (ICIT) 2018: 44-49. doi: 10.1109/ICIT.2018.00021. google scholar
 • Natgunanathan, I., Mehmood, A., Xiang, Y., Gao, L., Yu, S. (2019). Location Privacy Protection in Smart Health Care System. IEEE Internet of Things Journal 6(2): 3055-3069. doi: 10.1109/JIOT.2018.2878917. google scholar
 • Newaz, A.I., Sikder, A.K., Rahman, M.A., Uluagac, A.S. (2019). HealthGuard: A Machine Learning-Based Security Framework for Smart Healthcare Systems. 2019 Sixth International Conference on Social Networks Analysis, Management and Security (SNAMS) 2019: 389-396. doi: 10.1109/SNAMS.2019.8931716 google scholar
 • Ponsky, T. A., Schwacher, M., Perry, I., et al. (2014). Telemonitoring: the surgical tool of the future. Eur J Pediatr Surg 24: 287-294. google scholar
 • Reis, Z.A., Bozbuğa N. (2021). Sistemlerin Modellenmesi. Ed: N. Bozbuğa, S. Gülseçen. Tıp Bilişimi. İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2021: 273-297. E-ISBN 978-605-07-0773-1 google scholar
 • Taş, F., Bozbuğa, N. (2021). Bilgisayar Destekli Anatomik Modelleme. Ed: N. Bozbuğa, S. Gülseçen. Tıp Bilişimi. İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2021: 487-512. E-ISBN 978-605-07-0773-1 google scholar
 • Tekbaş, M., Bozbuğa, N. (2021). Sağlıkta Takip Sistemleri. Ed: N. Bozbuğa, S. Gülseçen. Tıp Bilişimi. İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2021: 621-631. E-ISBN 978-605-07-0773-1 google scholar
 • Trimble, M., & Hamilton, P. (2016). The thinking doctor: clinical decision making in contemporary medicine. Clinical Medicine, 16(4), 343-346. google scholar
 • World Health Organization. (2016). Global Diffusion of e-Health: Making Universal Health Coverage Achievable. Report of the Third Global Survey on e-Health. Geneva: World Health Organization; 2016. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. google scholar
 • World Health Organization. (2019). Draft global strategy on digital health 2020–2024. Genevre, 2019. google scholar


SHARE
Istanbul University Press aims to contribute to the dissemination of ever growing scientific knowledge through publication of high quality scientific journals and books in accordance with the international publishing standards and ethics. Istanbul University Press follows an open access, non-commercial, scholarly publishing.